Ev > Bloq > Sənaye məlumatları > Qarın sağlamlığı çarxında güc yayının tətbiqi

Qarın sağlamlığı çarxında güc yayının tətbiqi

mənbə:Qianye Precision vaxt:2022-9-14

Abdominal health wheel is a small pusher that can exercise muscles, joints and reduce weight. The material is generally high-quality engineering plastic, with simple design, beautiful appearance, firmness and durability, and easy to use. It is used to exercise the fat of abdomen, waist, hip, arm and other parts of the body. Due to the simple site required for exercise, it is convenient for home use.

The abdominal health wheel with güc yayları can make people easily complete the recovery movement under the retraction elastic force of the güc yayları when people use it for exercise and when the body is straightened. As we all know, the characteristic of the güc yayları are made of steel strip. In use, a spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected with the shaft. When an external force is applied to make the shaft rotate relative to the spring, the spring will roll on the shaft center and store the torque. When the external force disappears, the spring will produce the torque on the shaft or spring box. Power springs are often used in products of automatic rewind devices.

     The handle rod of the abdominal health wheel is rotationally connected with the wheel body through a bearing, and the handle rods on both sides of the wheel body are provided with güc yayları. The handle rod passes through the center of the güc yay, the inner end of the güc yay is connected with the handle rod, and the outer end of the güc yay is connected with the side of the wheel body. The handle rod is also provided with a clamping cover for stabilizing the güc yay, and the spring is located in the clamping cover.

     The retraction elasticity of the güc yay in the abdominal health wheel is very important, otherwise it is very difficult for us to push the abdominal health care wheel forward to the body level on the ground, and then recover and return, or there is a phenomenon that we can’t reset.
 Shenzhen Qianye Precision Metal Co., Ltd. yüksək dəqiqlikli yayların təmin edilməsində ixtisaslaşmış istehsalçıdır. Şirkət məhsul Ar-Ge, istehsal, satış və xidməti birləşdirir və hər cür bacarıqlı və təcrübəli mühəndislik texnologiyası və idarəetmə personalına malikdir. Şirkəti ziyarət etmək və işgüzar əməkdaşlıq haqqında danışıqlar aparmaq üçün həyatın bütün təbəqələrindən olan yeni və köhnə müştəriləri və dostları səmimi salamlayıram. Qianye dəqiqliyi sizə ürəkdən xidmət edəcək!

Son xəbərlər

 China Applications of Spiral Springs manufacture
China Applications of Spiral Springs manufacture

Time:2023-8-7

Spiral springs, also known as clock springs or torsion springs, are mechanical devices that store and release energy when twisted. They are widely used in various applications due to their unique properties and versatility. In this article, we will explore some of the common applications of spiral springs. One of the primary applications of spiral springs is in mechanical clocks...

 Introduction to Variable Force Springs: Features and Applications
Introduction to Variable Force Springs: Features and Applications

Time:2023-5-30

Variable force springs are a type of mechanical spring that can provide variable tension as they are compressed or extended. These springs are unique in that they can provide a variable force throughout their working range, making them ideal for a wide range of applications. In this article, we will discuss the features and applications of variable force springs in...

 Spiral Torsion Spring: A Guide to Design, Application and Maintenance
Spiral Torsion Spring: A Guide to Design, Application and Maintenance

Time:2023-5-31

Introduction Spiral torsion springs are an essential component in many mechanical systems. They are widely used in industrial, automotive, and aerospace applications for their ability to store and release energy. The design, application, and maintenance of these springs are critical to ensure the performance of the system. This article will provide a comprehensive guide to the design, application, and maintenance...

 “High Cycle Garage Door Springs: Enhanced Durability for Your Garage Door”
“High Cycle Garage Door Springs: Enhanced Durability for Your Garage Door”

Time:2023-8-16

High Cycle Garage Door Springs: Enhanced Durability for Your Garage DoorGarage doors are an essential part of our homes, providing security and convenience in accessing our vehicles and storage spaces. One crucial component that ensures the smooth operation of garage doors is the garage door spring. These springs work tirelessly behind the scenes, bearing the weight of the door and...

 Güc yayı lent ölçüsünü sərbəst şəkildə büzüşdürür
Güc yayı lent ölçüsünü sərbəst şəkildə büzüşdürür

Vaxt: 2022-09-14

Şerit ölçüsü, inanıram ki, hər kəs onunla tanışdır. Lenta ölçüsü gündəlik həyatımızda və işimizdə ümumi ölçü alətidir. Bant ölçüsü çıxarıldıqdan sonra onu bükmək olar, çünki lent ölçüsündə bir güc yayı var. Uzunluğu ölçmək üçün çəkərkən, əslində miqyasın və yayın uzunluğunu uzadır. Bir dəfə...

 Understanding the Application and Benefits of Constant Force Springs
Understanding the Application and Benefits of Constant Force Springs

Time:2023-5-9

Constant force springs, also known as constant force coils, are mechanical devices that provide a consistent and uniform force throughout their range of motion. These springs are used in a wide range of applications, from automotive and aerospace industries to medical and electronic devices. In this article, we will discuss the application and benefits of constant force springs in detail....

Product