Ev > Bloq > Sənaye məlumatları > Sənaye qapılarında yayların tətbiqi

Sənaye qapılarında yayların tətbiqi

mənbə:Qianye Precision vaxt:2022-9-14

Sənaye qapısının sabit qüvvə yayı əsasən balanslaşdırıcı rol oynayır və motorun yükünü azaldır. Yayın qüvvəsi ən ideal konfiqurasiya vəziyyəti olan sənaye qapısının gücünə bərabərdir. Yay qüvvəsi çox böyük və ya çox kiçik olarsa, sənaye qapısının işinə təsir edəcəkdir. Ağır hallarda, təhlükəsizlik qəzaları baş verə və başqalarını təhlükə altına ala bilər.

       Sabit qüvvə yayları tez-tez məhsulların balansını təmin etmək üçün istifadə olunur, buna görə balans nədir?

       Sabit qüvvə yayları ardıcıl geri çəkilmə tələb edən tətbiqlərdə ən faydalıdır. Adi yaylar Huk qanunu adlanan riyazi tənliyə uyğun davranırlar. Huk qanunu bildirir ki, geri çəkilmə istiqamətində yayın qüvvəsi yayın tarazlıqdan yerdəyişdiyi məsafəyə bərabərdir. Sadə dillə desək, yayın nə qədər uzadıldığına baxırıq - riyazi sabitlə, yayın sürəti ilə vurulur. Yayın geri çəkilmə istiqaməti uzanma istiqamətinin əksinədir.

,km
       Hooke qanunu sabit qüvvə yaylarına təsir göstərmir, çünki onların geri çəkilməsi bütün hərəkət diapazonunda sabit qalır. Onların unikal dizaynı tam büküldükdə dayanan nazik, qıvrılmış polad zolaqdan ibarətdir. Sabit qüvvə yayları qismən və ya tam açıldıqda yüklənir. Sərbəst buraxıldıqda, yay geri yaylanır, uzadılmış lenti geri çəkir və düzgün şəkildə yuvarlanır. Geri çəkilmə qüvvəsi əsasən götürmə rulonasına ən yaxın məsafədə əldə edildiyi üçün sabit qüvvə saxlanılır. Ağırlıq sisteminin yerinə sabit qüvvə yayı istifadə edilə bilər, balanslaşdırıcı qüvvə əks qüvvəyə qarşı çıxan və ya yoxlayan qüvvə və ya təsirdir.
       Sənaye qapısı alarkən, yayın keyfiyyətinə və spesifikasiyasına, sənaye qapısına uyğun olub-olmamasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bundan əlavə, sənaye qapısının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün istifadə zamanı tez-tez sənaye qapısının yayının sıxlığı yoxlanılmalıdır. Dizayn mərhələsində sabit qüvvə yayları üçün yay istehsalçısı ilə əlaqə saxlamaq tövsiyə olunur.
       Shenzhen Qianye Precision Metal Co., Ltd. müxtəlif elektron cihazlarda, məişət texnikasında, kiçik oyuncaqlarda, ofis ləvazimatlarında, rabitə avadanlıqlarında, tibbi texnikada, elektron kompüterlərdə, pəncərələrdə, qapılarda, nəqliyyat vasitələrində və s.-də geniş istifadə olunan yüksək dəqiqlikli saat mexanizmi yaylarının istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. yüksək keyfiyyətli xaricdən gətirilən xammalın və yerli xammalın istifadəsi tələblərinizə cavab verməyə davam edəcəkdir. Şirkət məhsulun inkişafı, istehsalı və istehsalı sahəsində 20 ildən çox təcrübəyə malikdir və Çində tanınmış brend distribyutoruna çevrilmişdir.

Son xəbərlər

 Electric Fan Lifting Spring: A Mechanism for Improved Functionality
Electric Fan Lifting Spring: A Mechanism for Improved Functionality

Time:2023-5-3

Electric fans have been around for over a century and have become an essential appliance in many households. They provide a cool breeze on hot summer days and help circulate air in stuffy rooms. However, one issue that many electric fans face is the limited range of their oscillation. This can be frustrating, as it means that the fan only...

 Carbon Brush Holder Springs: Enhancing Electrical Connections for Optimal Performance
Carbon Brush Holder Springs: Enhancing Electrical Connections for Optimal Performance

Time:2023-10-20

Introduction: Carbon brush holder springs play a crucial role in electrical machines, providing a reliable and efficient electrical connection between the carbon brushes and the commutator or slip rings. The performance of these springs directly impacts the overall performance and lifespan of the electrical system. This article aims to explore the importance of carbon brush holder springs and how they...

 Electric Fan Lifting Spring: How It Works and Benefits You Need to Know
Electric Fan Lifting Spring: How It Works and Benefits You Need to Know

Time:2023-5-6

Electric fans are an essential appliance in most households and offices. They provide a comfortable and cool environment by circulating air in the room. However, the design of traditional electric fans has some limitations. For instance, the fixed position of the fan blades affects the direction of air flow, and the limited angle of oscillation means that the fan cannot...

 Electric Fan Lifting Spring: A Convenient Mechanism for Adjusting Fan Height
Electric Fan Lifting Spring: A Convenient Mechanism for Adjusting Fan Height

Time:2023-4-27

Electric fans have become a staple appliance in many households, offices, and other indoor spaces. They provide relief on hot days by circulating air and creating a cool breeze. However, not all fans are created equal. Some fans are designed to be mounted on walls or ceilings, while others are meant to be placed on the floor or a table....

 Introduction to Variable Force Springs: A Comprehensive Guide
Introduction to Variable Force Springs: A Comprehensive Guide

Time:2023-6-1

Variable force springs, also known as constant force springs or just constant springs, are mechanical springs that exert a constant amount of force as they are extended or retracted. These springs are widely used in a variety of applications, from simple everyday items like retractable pens and tape measures to complex machinery in aviation, medical devices, and automotive industries. In...

 Exploring the Corrosion Resistance of Spring Steel
Exploring the Corrosion Resistance of Spring Steel

Time:2023-12-22

Spring steel is a type of high-carbon steel that is known for its excellent elasticity and resilience properties. It is widely used in various industries, including automotive, manufacturing, and construction, due to its ability to withstand repeated heavy loads and resist deformation. However, one of the major concerns with spring steel is its susceptibility to corrosion, which can significantly affect...

Product