Ev > Bloq > Korporativ xəbərlər > Sənaye qapılarında yayların tətbiqi

Sənaye qapılarında yayların tətbiqi

mənbə:Qianye Precision vaxt:2022-9-3
  Sənaye qapısının sabit qüvvə yayı əsasən balanslaşdırıcı rol oynayır və motorun yükünü azaldır. Yayın qüvvəsi ən ideal konfiqurasiya vəziyyəti olan sənaye qapısının gücünə bərabərdir. Yay qüvvəsi çox böyük və ya çox kiçik olarsa, sənaye qapısının işinə təsir edəcəkdir. Ağır hallarda, təhlükəsizlik qəzaları baş verə və başqalarını təhlükə altına ala bilər.
       Sabit qüvvə yayları tez-tez məhsulların balansını təmin etmək üçün istifadə olunur, buna görə balans nədir?
       Sabit qüvvə yayları ardıcıl geri çəkilmə tələb edən tətbiqlərdə ən faydalıdır. Adi yaylar Huk qanunu adlanan riyazi tənliyə uyğun davranırlar. Huk qanunu bildirir ki, geri çəkilmə istiqamətində yayın qüvvəsi yayın tarazlıqdan yerdəyişdiyi məsafəyə bərabərdir. Sadə dillə desək, yayın nə qədər uzadıldığına baxırıq - riyazi sabitlə, yayın sürəti ilə vurulur. Yayın geri çəkilmə istiqaməti uzanma istiqamətinin əksinədir.
       Hooke qanunu sabit qüvvə yaylarına təsir göstərmir, çünki onların geri çəkilməsi bütün hərəkət diapazonunda sabit qalır. Onların unikal dizaynı tam büküldükdə dayanan nazik, qıvrılmış polad zolaqdan ibarətdir. Sabit qüvvə yayları qismən və ya tam açıldıqda yüklənir. Sərbəst buraxıldıqda, yay geri yaylanır, uzadılmış lenti geri çəkir və düzgün şəkildə yuvarlanır. Geri çəkilmə qüvvəsi əsasən götürmə rulonasına ən yaxın məsafədə əldə edildiyi üçün sabit qüvvə saxlanılır. Ağırlıq sisteminin yerinə sabit qüvvə yayı istifadə edilə bilər, balanslaşdırıcı qüvvə əks qüvvəyə qarşı çıxan və ya yoxlayan qüvvə və ya təsirdir.
       Sənaye qapısı alarkən, yayın keyfiyyətinə və spesifikasiyasına, sənaye qapısına uyğun olub-olmamasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bundan əlavə, sənaye qapısının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün istifadə zamanı tez-tez sənaye qapısının yayının sıxlığı yoxlanılmalıdır. Dizayn mərhələsində sabit qüvvə yayları üçün yay istehsalçısı ilə əlaqə saxlamaq tövsiyə olunur.
       Shenzhen Qianye Precision Metal Co., Ltd. müxtəlif elektron cihazlarda, məişət texnikasında, kiçik oyuncaqlarda, ofis ləvazimatlarında, rabitə avadanlıqlarında, tibbi texnikada, elektron kompüterlərdə, pəncərələrdə, qapılarda, nəqliyyat vasitələrində və s.-də geniş istifadə olunan yüksək dəqiqlikli saat mexanizmi yaylarının istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. yüksək keyfiyyətli xaricdən gətirilən xammalın və yerli xammalın istifadəsi tələblərinizə cavab verməyə davam edəcəkdir. Şirkət məhsulun inkişafı, istehsalı və istehsalı sahəsində 20 ildən çox təcrübəyə malikdir və Çində tanınmış brend distribyutoruna çevrilmişdir.

Son xəbərlər

 Constant Pressure Spring: A Key Component for Stable and Consistent Force
Constant Pressure Spring: A Key Component for Stable and Consistent Force

Time:2023-10-12

Constant pressure springs are essential components used in various industries and applications. They play a crucial role in providing stable and consistent force in a wide range of mechanisms. Whether it is in automotive, aerospace, medical devices, or any other industry, constant pressure springs are relied upon to ensure the smooth functioning of many systems. So, what exactly is a...

 Spiral Spring Applications: Unveiling its Versatility in Various Industries
Spiral Spring Applications: Unveiling its Versatility in Various Industries

Time:2023-9-4

Introduction One such type is the spiral spring, which is known for its versatility and wide range of uses. From automotive to aerospace industries, spiral springs find their place in different machinery, ensuring smooth operation and functionality. This article aims to explore the applications of spiral springs in various industries and shed light on their significance in modern-day manufacturing processes....

 Design and Assembly of a Constant Force Spring Mechanism
Design and Assembly of a Constant Force Spring Mechanism

Time:2023-12-17

Constant force springs are commonly used in various mechanical systems to provide a consistent force over a certain range of motion. These springs are designed to exert a nearly constant force throughout their deflection, making them ideal for applications where a consistent force is required, such as in retractable tape measures or window blinds. In this article, we will explore...

 Sabit Tork Yay Motoru
Sabit Tork Yay Motoru

Vaxt: 3-9-2022

 Sabit fırlanma anı yay mühərriki, bir rulon meydana gətirən və kiçik bir saxlama tamburunda saxlanılan əvvəlcədən gərginləşdirilmiş yay materialının bir zolağıdır. Sərbəst uc daha sonra bərkidilir və daha böyük çıxış barabanına geri sarılır; bu, sabit tork yay dövrünün "dolama" hissəsidir. Çıxış barabanı buraxıldıqda, yay yenidən...

 Exploring the Versatility of Stainless Spring Steel in Industrial Applications
Exploring the Versatility of Stainless Spring Steel in Industrial Applications

Time:2023-6-15

Stainless spring steel, also known as stainless steel spring wire, is a type of steel that is commonly used in industrial applications due to its versatility and durability. It is a high-strength material that is resistant to corrosion and has excellent mechanical properties, making it suitable for a wide range of applications. One of the most significant advantages of stainless...

 Sənaye qapılarında yayların tətbiqi
Sənaye qapılarında yayların tətbiqi

Vaxt: 3-9-2022

  Sənaye qapısının sabit qüvvə yayı əsasən balanslaşdırıcı rol oynayır və motorun yükünü azaldır. Yayın qüvvəsi ən ideal konfiqurasiya vəziyyəti olan sənaye qapısının gücünə bərabərdir. Yay qüvvəsi çox böyük və ya çox kiçik olarsa, bu, sənaye qapısının işinə təsir edəcəkdir....

Product