Ev > Bloq > Sənaye məlumatları > Constant force springs in fireplace doors

Constant force springs in fireplace doors

mənbə:Qianye Precision vaxt:2023-5-24

In cold climates, fireplaces keep people warm through the long winter months.

Constant force springs are used in fireplace doors because of their long constant force stroke. High temperatures are a technical bottleneck in the application of strip springs. It requires a very high level of technology and a different design and process technology than normal springs in order to maintain a constant force at high temperatures for a long time.

When designing or specifying constant force springs, many basic engineering parameters need to be considered. Material, fatigue life, tensile load, torque and friction, speed and acceleration, mounting, safety considerations and application environment are all key factors.

Qianye Precision designs constant force springs that maintain constant force at high temperatures over long periods of time for fireplace manufacturers.

 

Son xəbərlər

 CT tarama masasının hamar hərəkətini həyata keçirmək üçün sabit qüvvə yay
CT tarama masasının hamar hərəkətini həyata keçirmək üçün sabit qüvvə yay

Vaxt: 2022-09-14

KT skaneri ilə tanışıq. İndi xəstəxanaya müayinəyə gedəndə tez-tez həkimin “əvvəlcə film çəkdirin” dediyini eşidirik. Bu film ümumiyyətlə CT-yə aiddir. KT-nin aparılması təkcə xəstələrin deyil, həm də həkimlərin təhlükəsizliyi üçündür. CT rentgen filmindən daha aydındır. Eyni zamanda orada...

 Variable Force Springs: The Versatile Solution for Motion Control
Variable Force Springs: The Versatile Solution for Motion Control

Time:2023-5-29

When it comes to motion control, there are many tools and technologies available to engineers and designers. However, one solution that is often overlooked is the variable force spring. As the name suggests, this type of spring is designed to provide varying amounts of force as it is displaced from its resting position. This allows for precise control of motion...

 Unleashing the Power of Constant Force Springs for Enhanced Performance
Unleashing the Power of Constant Force Springs for Enhanced Performance

Time:2023-5-8

Constant force springs, also known as clock springs, are a type of mechanical spring that provides a constant force throughout its range of motion. These springs are known for their ability to store energy and release it with a consistent force, making them ideal for a wide range of applications, including automotive, aerospace, medical, and industrial equipment. One of the...

 Generator dəstinin karbon fırçasının nasazlığının səbəblərinin təhlili
Generator dəstinin karbon fırçasının nasazlığının səbəblərinin təhlili

Vaxt: 2022-09-15

Son illərdə bir neçə təhlükəsizlik brifinqində ardıcıl olaraq böyük generator bloklarının karbon fırçası və ya rotor kollektor halqasının sıradan çıxması nəticəsində yaranan qəzaların dayandırılması barədə məlumat verilmişdir ki, bu da müəssisə üçün böyük iqtisadi itkilərlə nəticələnir. Karbon fırçaları motor fırçalarıdır. İstismar zamanı generator dəstinin karbon fırçasına düzgün qulluq edilməməsi və istifadəsi qəza yükünün azalmasına və ya hətta bağlanmasına səbəb olacaqdır. Faktorlar...

 Electric Fan Lifting Spring: A Mechanism for Better Airflow Circulation
Electric Fan Lifting Spring: A Mechanism for Better Airflow Circulation

Time:2023-4-20

Electric fans have been a part of our daily lives for a long time. They help us cool down on hot summer days, and they also help circulate air in a room. However, one of the biggest problems with electric fans is that they are not very adjustable. You can adjust the speed of the fan or the direction of...

 Electric Fan Lifting Spring: An Innovative Solution for Enhanced Functionality
Electric Fan Lifting Spring: An Innovative Solution for Enhanced Functionality

Time:2023-4-21

Electric fans have become an essential part of our lives, especially during the hot summer months. They provide much-needed relief from the heat and humidity, and their efficiency and portability make them an ideal choice for homes, offices, and other places. With the advancement of technology, electric fans have become more advanced, efficient and user-friendly. One such innovation is the...

Product