Ev > Ərizə > Həyat sahəsi
Springs for use in the living area
Həyat sahəsi

Güc yay

The power springs have smooth cable contraction function, making it an ideal choice for tape measure and take-up device, such as retractable dog rope, take-up of vacuum cleaner and other furniture, and can also be used for key anti-theft buckle.

Həyat sahəsi

Constant Torque Springs

Constant torque springs for windows can provide high torque with small space requirements and can also be designed to produce positive or negative gradient output torque.

Həyat sahəsi

Sabit qüvvə yay

Constant force springs provide high force output and small space requirements. They provide a long linear range and minimum force accumulation. They are an integral part of constant force window balance, and are ideal for lifting products, such as lifting fans, lifting tables, lifting cabinets, rolling shutter doors, lifting doors and windows and so on.

Həyat sahəsi

1.Cordless Curtains

2.Retractable Dog Leash/

3.Horse Training Device

4.Take-up Device

5.Rice Cooker / Microwave /

6.Vegetable Cutter

7.Electric Fan / Vacuum Cleaner

8.Lifting Cabinet / Lifting Table /

9.Display Lifting

10.Clockwork Toy

11.Anti-theft Buckle

12.Tape Measure / Rolling Shutter Door

13.Lift Doors And Windows

Əvvəlki:

Son xəbərlər

 China Torsion Spring Energy: Unleashing the Power of Helical Motion
China Torsion Spring Energy: Unleashing the Power of Helical Motion

Time:2023-8-10

Torsion springs are a type of mechanical spring that operates by twisting or rotating. These springs store mechanical energy when twisted and release it when they are allowed to return to their original position. The unique properties of torsion springs make them widely used in various applications, from automotive suspensions to door hinges. The concept of torsion springs is based...

 Elektrikli təkərli arabanın təhlükəsizlik kilidində güc yayınının tətbiqi
Elektrikli təkərli arabanın təhlükəsizlik kilidində güc yayınının tətbiqi

Vaxt: 2022-09-14

One of the biggest benefits of electric wheelchairs is the use of an electric drive that allows users to move freely even without having to push themselves manually or with human power. These wheelchairs are prepared for people in different situations, while allowing more people with inconvenient lives to regain their freedom. The electric wheelchair includes a mobile seat part,...

 China Window Constant Force Springs: An Innovative Solution for Smooth and Reliable Operation
China Window Constant Force Springs: An Innovative Solution for Smooth and Reliable Operation

Time:2023-8-3

Introduction In the world of modern architecture and design, windows play a crucial role in providing natural light, ventilation, and aesthetic appeal to a building. The smooth and reliable operation of windows is essential for maintaining the comfort and functionality of any living or working space. To achieve this, many manufacturers have started incorporating window constant force springs into their...

 Bulaqların aerokosmik sənaye üçün əhəmiyyəti
Bulaqların aerokosmik sənaye üçün əhəmiyyəti

Vaxt: 23-09-2022

       Bulaqlar aerokosmik sənaye də daxil olmaqla bir çox müxtəlif sənayenin mühüm hissəsidir. Onlar bir çox komponentin əsasını təşkil edir və təyyarələrə, dronlara, peyklərə, günəş panellərinə, təyyarə idarəetmələrinə, klapanlara, drossellərə və s. Bahar olmasaydı, sənaye əvvəlki kimi olmazdı. Ciddi hərbi və aviasiya qaydaları o deməkdir ki, bütün komponentlər...

 Replacing Fire Damper Springs wholesale: A Crucial Maintenance Task in Fire Safety
Replacing Fire Damper Springs wholesale: A Crucial Maintenance Task in Fire Safety

Time:2023-8-13

Introduction: Fire safety is of utmost importance in any building or facility. One crucial component in ensuring fire safety is the fire damper, which controls the spread of fire and smoke throughout a building. Regular maintenance of fire dampers is necessary to ensure their proper functioning. In this article, we will discuss the importance of replacing fire damper springs as...

 Sabit qüvvə yay modulu haqqında bilirsinizmi?
Sabit qüvvə yay modulu haqqında bilirsinizmi?

Vaxt: 2022-09-14

 Əminəm ki, bir çoxunuz sabit qüvvəli yayın nə olduğunu bilirsiniz, elə deyilmi? Sabit qüvvə yayı, müəyyən bir vuruş üçün sabit bir yay qüvvəsini saxlayan, sabit qüvvə yayı da adlandırılan və xətti hərəkətdə, adətən geri qayıtma qüvvəsindən istifadə edən yaydır. Sabit qüvvəyə malik yay daxili tərəfdən əyilmiş spiralvari metal təbəqədən ibarətdir ki,...