Ev > Bloq > Korporativ xəbərlər > Monitor Stand Spring

Monitor Stand Spring

mənbə:Qianye Precision vaxt:2023-8-21

Thin displays (LED displays, etc.) have been widely used as display devices for purposes such as viewing television programs and displaying operation screens of personal computers. The advantage of such a thin display is that the thickness of the monitor part (display) is small, and the weight of the display is lighter than conventional products such as CRT displays. Since the weight of the display part has been reduced, it becomes easier to adjust the height position and angle of the display.  For example, there are currently known types such as linear motion type brackets, arc type motion type brackets, and folding type brackets.

In the monitor stand, the monitor can be adjusted to a lower position, while if the monitor is adjusted to a lower position, the support parts and connectors can be seen from above the monitor, which will damage the appearance.

Mounting a constant force spring on the monitor stand makes it difficult to see the support from above the monitor even when the monitor is adjusted to a lower position.

A supporting portion supporting the display, a base contacting the mounting surface, and a post connecting the supporting portion and the base, and the supporting posts are arranged to overlap each other and slide thereon.

The monitor mount includes an interlocking portion for the telescoping post, wherein the interlocking portion is configured to hold the monitor in a desired position by the biasing force of a constant force spring having a spring portion.

In this stand, the monitor can be raised and lowered by sliding a plurality of pillar members arranged to overlap each other, so the movable range of the monitor can be sufficiently maintained even with the length of each pillar. Members are shortened. You can make it bigger. As a result, the pillar can be hidden from view from above the display even when the display is in the lower limit position.

Son xəbərlər

 Qianye güc yayınının elektrik qəbulunda üstünlükləri
Qianye güc yayınının elektrik qəbulunda üstünlükləri

Vaxt: 2022-09-14

Hamımızın bildiyi kimi, götürmə yayı götürməyə kömək edə bilər. Bir çox elektrik məhsullarında istifadə olunur və saç qurutma maşını da istisna deyil. Bununla belə, bütün bu cür məişət texnikası ümumi bir xüsusiyyətə malikdir, yəni enerji təchizatını birləşdirmək üçün bir tel qrupuna ehtiyac duyur. Bununla belə, bu elektrik xətti bizim çeşidləməmizə müəyyən çətinliklər gətirəcək. Tənzimləmə funksiyası yatır...

 What is constant force of a spring?
What is constant force of a spring?

Time:2023-5-11

A spring is a mechanical device that is designed to store and release energy. When a spring is stretched or compressed, it exerts a force that is proportional to the displacement from its equilibrium position. This force is known as the spring constant. The spring constant is a measure of the stiffness of the spring, and it is denoted by...

 Simsiz radioda sabit tork yayınının tətbiqi
Simsiz radioda sabit tork yayınının tətbiqi

Vaxt: 2022-09-14

Sosial tərəqqi prosesində insanların ətraf mühit məsələlərinə artan diqqəti ilə yaşıl və aşağı karbonlu yeni populyar tendensiyaya çevrildi və həyatımıza təsir edən və dəyişən enerjiyə qənaət edən və ətraf mühitin mühafizəsi texnologiyaları və məhsulları ortaya çıxmağa davam edir. . Əllə enerji istehsalı enerji təchizatının yaşıl yoludur. Radio ilə işləyən generatorda...

 Constant Force Spring Reel supplier: A Versatile Device for Consistent Force Application
Constant Force Spring Reel supplier: A Versatile Device for Consistent Force Application

Time:2023-9-9

Introduction In various industries and applications, consistent force application is crucial for the functioning of devices and systems. Whether it is in medical devices, automotive systems, or consumer products, the ability to apply a constant force is often necessary. One device that fulfills this requirement is the constant force spring reel. This article aims to explore the features, applications, and...

 Spring Force Constant: Definition, Calculation, and Applications
Spring Force Constant: Definition, Calculation, and Applications

Time:2023-5-15

Introduction The spring force constant is a physical property that describes the stiffness of a spring. It is defined as the amount of force required to displace a spring a certain distance from its equilibrium position. The force constant is also known as the spring constant, and it is denoted by k. In this article, we will discuss the definition,...

 Understanding the Mechanics and Benefits of a Constant Torque Spring
Understanding the Mechanics and Benefits of a Constant Torque Spring

Time:2023-8-5

  Introduction Constant torque springs are mechanical devices that store and release energy by utilizing the torque generated by the rotation of a spring. They are commonly used in various applications such as automotive, aerospace, medical devices, and household appliances. In this article, we will explore the mechanics behind constant torque springs and the benefits they offer. Mechanics of a...

Product