Ev > high cycle torsion spring
The new computer monitor spring design offers greater durability and flexibility
The new computer monitor spring design offers greater durability and flexibility
Computer monitors are an essential component of any modern computing system. They allow us to see and interact with the graphical user interface that enables us to use our computers for a wide range of applications, from word processing and data analysis to gaming and entertainment. Over the years, computer monitors have undergone significant improvements in design and functionality, leading...
The QY spring mechanism of manual cordless blinds is very different from ordinary wire springs
The QY spring mechanism of manual cordless blinds is very different from ordinary wire springs
The QY spring mechanism of manual cordless blinds is very different from ordinary wire springs, and its core component is the need for a spring with negative gradient. Cordless blinds are usually designed to encounter the problem that when the blinds is pulled to the top it will sag and when it is pulled to the bottom it will return to...
ikiqat burulma yayları təchizatçıları
ikiqat burulma yayları təchizatçıları
Double torsion springs are a type of mechanical spring that consists of two coils wound in opposite directions and attached to a central arbor. The two coils are designed to apply torque in opposite directions, which provides balance and stability to the spring. Double torsion springs are commonly used in applications where a large amount of torque is required, such...
burulma yaylarının tətbiqi
burulma yaylarının tətbiqi
Torsion springs are a type of mechanical spring that works by twisting or torquing.  They are used in a wide range of applications across various industries, including: Garage doors: Torsion springs are commonly used in garage doors to help lift and lower the door. They are typically mounted above the door and connected to a cable that runs through the...
industrial torsion spring suppliers
industrial torsion spring suppliers
An industrial torsion spring is a type of mechanical spring that is designed to resist torque or twisting forces. These springs are commonly used in industrial applications where there is a need to apply a twisting force to a mechanical component, such as in automotive and aerospace engineering, machinery manufacturing, and robotics.   Torsion springs are typically made from materials...
Spiral spring design: the forgotten part of mechanical design
Spiral spring design: the forgotten part of mechanical design
Spiral springs are often taken for granted in mechanical design, but they are an essential component in many applications. In fact, spiral springs can be used to achieve a wide range of motion and force characteristics, making them a versatile choice for many applications.     What are spiral springs and what are they used for? Spiral springs are one...
Güc yaylarının qırılmasına təsir edən amillər
Güc yaylarının qırılmasına təsir edən amillər
Güc yay paslanmayan poladdan hazırlanmışdır. Xarici diametrini məhdudlaşdırmaq üçün bir yay qutusu tələb olunur. Yay mərkəzi mil ilə birləşdirilir. Şaftın yaya nisbətən fırlanması üçün xarici qüvvə tətbiq edildikdə, yay şaftın mərkəzində yuvarlanacaq və fırlanma momentini saxlayacaq. Xarici qüvvə yox olduqda,...
Sabit qüvvəli yayın dizaynı və istehsal üsulu
Sabit qüvvəli yayın dizaynı və istehsal üsulu
 Tibbi xidmətdən tutmuş aerokosmik və ümumi məişət məhsullarına qədər demək olar ki, bütün sənaye sahələrində müxtəlif tətbiqlər üçün daimi güc yaylarının tam dəstini layihələndirin və istehsal edin. Sabit qüvvə yayı ənənəvi spiral yara yayından fərqlidir. Onlar məftillərdən deyil, əvvəlcədən gərginləşdirilmiş yüksək məhsuldar metal zolaqlardan (adətən paslanmayan poladdan) hazırlanır. Sabit qüvvə yayları təsnif edilir...
high cycle torsion spring Product
 Karbon fırça yayı
Karbon fırça yayı
Characteristic: 1. Due to the constant force, regardless of the length of the carbon brush and the commutator, the pressure remains the same. 2. Constant force spring reduces carbon brush loss, prolongs the life of carbon brush, and reduces current loss. To 3. Small motors can be designed to reduce the outer diameter of the motor. 4. The length of...
 Quraşdırma və montaj xidmətləri
Quraşdırma və montaj xidmətləri
Qianye şirkəti yalnız dəqiq yayların istehsalını təmin etmir, həm də bütün yay sisteminin struktur dizaynına və funksional həllərinə diqqət yetirir və sistem istehsalı və montajının tam dəstini təmin edə bilər.
 Optimal dizayn xidməti
Optimal dizayn xidməti
From product ideas, design to finished product manufacturing, we can assist customers in completing them, and help customers optimize their products from the professional perspective of spring use, speed up product development, and speed up time to market. From the initial stage of spring component design, production to final assembly, customers choose the advantages that Qianye can get. 1. Save...
 Daimi burulma yayı
Daimi burulma yayı
Characteristic: The fixed (constant) torque spring (spring) is made of stainless steel. The external force rewinds the mainspring from its natural state to the output wheel (energy storage). When the external force is removed, the spring will return to its natural state. At the same time, a constant torque force (stored elastic force) is generated (released) on the output wheel,...
 Güc yay
Güc yay
Characteristic: The power spring is coiled by steel strip. A spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected to the shaft. When an external force is applied to make the shaft and the spring rotate relative to each other, the spring will be wound on the shaft and stored Torsion, when the...
 Dəyişən qüvvə yayı
Dəyişən qüvvə yayı
Characteristic: The appearance of variable force spring and variable torsion spring is very similar to constant force spring and constant torsion spring. Variable force springs and variable torsion springs can break through the influence of Hooke’s law on traditional springs, so that stroke and force no longer increase proportionally, but can achieve various elastic force-displacement combinations such as negative slope...
high cycle torsion spring News
 Avtomobilin külqabında sabit qüvvə yay
Avtomobilin külqabında sabit qüvvə yay

Vaxt: 2022-09-14

Avtomobildəki təmtəraqlı oyuncaqlar qadın avtomobil sahiblərinin sevimlisidirsə, kişi avtomobil sahiblərinin sevimlisi avtomobilin külqabı olduğuna inanılır. Avtomobil külqabları siqaret çəkənlər üçün əvəzedilməz avtomobil ləvazimatlarıdır. Avtomobilin külqabı siqaret çəkənlərin avtomobil sahibləri üçün xüsusi olaraq nəzərdə tutulsa da, siqaret çəkməyən avtomobil sahibləri üçün müxtəlif əşyalar yerləşdirmək üçün də istifadə oluna bilər.
 Application of Spiral Torsion Springs
Application of Spiral Torsion Springs

Time:2023-5-29

Spiral torsion springs are devices that are commonly used in many applications due to their unique properties. They are made up of a wire wound around a central axis which can be compressed or extended to provide a force. This type of spring is widely used in various industries such as automotive, aerospace, medical, and many more. In this article,...
 Different types of springs and their applications
Different types of springs and their applications

Time:2023-2-6

A spring is a very important mechanical component used in many products to affect motion, improve shock absorption, etc. In other words, rapid prototyping services such as 3D printing and CNC machining can create different types of springs that can be used to influence and manufacture products such as watches and mobile phones. Some of the most widely used products...
 Creating a Carbon Brush Spring: Tips and Tricks
Creating a Carbon Brush Spring: Tips and Tricks

Time:2023-4-26

When it comes to creating a carbon brush spring, there are a few tips and tricks that can help ensure you get the best results possible. Carbon brush springs are an essential component of many electrical devices, and they play a crucial role in making sure the device functions properly. Here are some tips and tricks to keep in mind...
 Velosiped yuvasında daimi burulma yayının tətbiqi dizaynı
Velosiped yuvasında daimi burulma yayının tətbiqi dizaynı

Vaxt: 2022-09-14

 Velosiped yuvası, otağın tavanına yerləşdirilən və dayanıqlı şəkildə qaldırıla və damda saxlanıla bilən velosipedlər üçün avtomatik qaldırıcı cihazdır. O, formasından və ölçüsündən asılı olmayaraq istənilən velosipedi təhlükəsiz şəkildə yerləşdirə bilər. Saxlama üsulu sadədir. Velosipedə minmək lazımdırsa, boş olanı yavaşca çəkin...
 Applications of Constant Force Springs
Applications of Constant Force Springs

Time:2023-5-20

Constant force springs are an important mechanical component that is used in a variety of applications. These springs are designed to provide a constant force over a specific range of motion, making them ideal for use in a range of applications. In this article, we will explore some of the most common applications of constant force springs. 1. Automotive Industry...
 Maximizing Efficiency: Expert Optimization Design Services
Maximizing Efficiency: Expert Optimization Design Services

Time:2023-4-28

In today's fast-paced and competitive business environment, maximizing efficiency is crucial to success. One of the most effective ways to achieve this is through optimization design services. Optimization design services involve the use of advanced tools and techniques to improve the performance of systems, processes, and products. Optimization design services can be applied to a wide range of industries and...
 Understanding the Application and Benefits of Constant Force Springs
Understanding the Application and Benefits of Constant Force Springs

Time:2023-5-9

Constant force springs, also known as constant force coils, are mechanical devices that provide a consistent and uniform force throughout their range of motion. These springs are used in a wide range of applications, from automotive and aerospace industries to medical and electronic devices. In this article, we will discuss the application and benefits of constant force springs in detail....