Ev > Dəyişən qüvvə yayı
The Importance of Choosing High-Quality Curtain Springs for Long-Term Durability
The Importance of Choosing High-Quality Curtain Springs for Long-Term Durability
Curtain springs are a crucial component of window treatments, providing the necessary tension to keep curtains or blinds in place. As such, it is essential to choose high-quality curtain springs to ensure long-term durability and functionality. This blog post will explore the importance of selecting high-quality curtain springs and provide tips on how to choose the right ones for your...
Simsiz pərdə yaylarının dizaynı
Simsiz pərdə yaylarının dizaynı
Bu gün bazarda venesiya jalüzləri, Roma jalüzləri və bal pətəkləri kimi bir çox növ pərdələr mövcuddur. Pərdələr aşağı salındıqda, evə daxil olan işığı azaltmaq və məxfiliyi yaxşılaşdırmaq üçün pəncərələrə kölgə salmaq olar. Ümumiyyətlə, pərdələr pərdənin alt relsini yüksəlməyə və ya enməyə apara bilən nəzarət ipləri ilə təmin edilir. In...
Muncuqlu Roller Jaluzi və Simsiz Roller Jalüzləri çəkin
Muncuqlu Roller Jaluzi və Simsiz Roller Jalüzləri çəkin
Rolikli jalüzlər qaralmış diyircəkli jalüzlər, yumşaq iplikli pərdələr və görünüşcə Shangri-La roller pərdələridir. Onlar əsasən şnurlu və simsizdir. Rolikli panjurlar gözəl və sadə görünüş, möhkəm və davamlı quruluş və s. kimi bir çox üstünlüklərə malikdir. Rolikli panjurlar müxtəlif yerlər üçün, xüsusən də geniş sahəli şüşə pərdə divarları üçün uyğundur. Rolikli pərdə parça yerə qoyulduqda...
Dərman çatdırma cihazında dəyişən qüvvə yayı
Dərman çatdırma cihazında dəyişən qüvvə yayı
Avtomatik şprislər kimi dərmanların avtomatik çatdırılması üçün cihazlar xəstələrin müxtəlif dərmanları özləri idarə etmələri üçün rahat və təhlükəsiz qorunma vasitəsi kimi tanınır. Təhlükəsizliyə görə, dərmanların çatdırılması üçün bir çox cihazlara inyeksiya iynələri kimi istifadədən əvvəl və sonra istifadəçiləri qoruyan örtüklər və digər cihazlar daxildir. Narkotik vasitələrin daşınması üçün müxtəlif qurğular ümumi dizaynına görə fərqlidir...
Elektrikli təkərli arabanın təhlükəsizlik kilidində güc yayınının tətbiqi
Elektrikli təkərli arabanın təhlükəsizlik kilidində güc yayınının tətbiqi
One of the biggest benefits of electric wheelchairs is the use of an electric drive that allows users to move freely even without having to push themselves manually or with human power. These wheelchairs are prepared for people in different situations, while allowing more people with inconvenient lives to regain their freedom. The electric wheelchair includes a mobile seat part,...
Variable force spring Product
 Daimi burulma yayı
Daimi burulma yayı
Characteristic: The fixed (constant) torque spring (spring) is made of stainless steel. The external force rewinds the mainspring from its natural state to the output wheel (energy storage). When the external force is removed, the spring will return to its natural state. At the same time, a constant torque force (stored elastic force) is generated (released) on the output wheel,...
 Quraşdırma və montaj xidmətləri
Quraşdırma və montaj xidmətləri
Qianye şirkəti yalnız dəqiq yayların istehsalını təmin etmir, həm də bütün yay sisteminin struktur dizaynına və funksional həllərinə diqqət yetirir və sistem istehsalı və montajının tam dəstini təmin edə bilər.
 Dəyişən qüvvə yayı
Dəyişən qüvvə yayı
Characteristic: The appearance of variable force spring and variable torsion spring is very similar to constant force spring and constant torsion spring. Variable force springs and variable torsion springs can break through the influence of Hooke’s law on traditional springs, so that stroke and force no longer increase proportionally, but can achieve various elastic force-displacement combinations such as negative slope...
 Sabit qüvvə yay
Sabit qüvvə yay
Characteristic: Constant force (constant force) springs are rolled by stainless steel strips. The high-strength steel strips are shaped by specific production spring equipment. When the external force straightens them, the spring will naturally wind back and produce elasticity, but it reaches us The goal can return to the starting point we specified after being shifted. Advantage: The advantages of constant...
 Güc yay
Güc yay
Characteristic: The power spring is coiled by steel strip. A spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected to the shaft. When an external force is applied to make the shaft and the spring rotate relative to each other, the spring will be wound on the shaft and stored Torsion, when the...
 Karbon fırça yayı
Karbon fırça yayı
Characteristic: 1. Due to the constant force, regardless of the length of the carbon brush and the commutator, the pressure remains the same. 2. Constant force spring reduces carbon brush loss, prolongs the life of carbon brush, and reduces current loss. To 3. Small motors can be designed to reduce the outer diameter of the motor. 4. The length of...
Variable force spring News
 Design and Application of a Constant Force Spring Assembly
Design and Application of a Constant Force Spring Assembly

Time:2023-10-10

Introduction: Constant force springs are mechanical devices that provide a consistent force throughout their entire range of motion. These springs find applications in various industries, including automotive, aerospace, medical, and electronics, where a reliable and constant force is required. This article discusses the design principles and applications of a constant force spring assembly. Design Principles: The design of a constant...
 What are the mechanics and applications of high cycle torsion springs?
What are the mechanics and applications of high cycle torsion springs?

Time:2023-7-20

Introduction: High cycle torsion springs are mechanical devices that store and release energy by twisting or rotating. They are widely used in various industries for their ability to withstand repeated cycles without experiencing fatigue failure. In this article, we will explore the mechanics behind high cycle torsion springs and their applications. Mechanics of High Cycle Torsion Springs: A high cycle...
 Maximizing Efficiency with Optimization Design Services
Maximizing Efficiency with Optimization Design Services

Time:2023-5-10

In today's fast-paced business world, efficiency is key to success. One way to improve efficiency is through optimization design services. These services can help businesses streamline their processes, reduce waste, and increase productivity. In this article, we will explore the benefits of optimization design services and how they can help businesses maximize efficiency. Optimization design services involve analyzing and improving...
 High Precision Springs: Achieving Accurate and Reliable Performance
High Precision Springs: Achieving Accurate and Reliable Performance

Time:2023-6-23

Springs are an essential component in various mechanical devices, ranging from simple toys to complex machinery. They play a vital role in controlling motion, absorbing shock, and storing energy. However, not all springs are created equal. High precision springs are designed to provide accurate and reliable performance, making them ideal for critical applications where precision and consistency are paramount. What...
 Mexanik qolun daha sabit olması üçün ona sabit qüvvə yayı əlavə edin
Mexanik qolun daha sabit olması üçün ona sabit qüvvə yayı əlavə edin

Vaxt: 2022-09-14

Tənzimlənən mexaniki qollar adətən ofislərdə, laboratoriyalarda, studiyalarda və digər yerlərdə işıqlar, kompüter ekranları, laboratoriya alətləri, mikrofonlar və s. kimi müxtəlif bucaqlarda və hündürlükdə olan obyektləri dəstəkləmək üçün istifadə olunur. Tənzimlənən manipulyator əsas elementdən və iki birləşdirici çubuqdan ibarətdir. oynaqda sürtünmə ilə yerində saxlanılan döngə birləşməsi vasitəsilə bağlanır. Yaydan istifadə edərək...
 Miniature torsion springs: precision craftsmanship, endless possibilities
Miniature torsion springs: precision craftsmanship, endless possibilities

Time:2024-2-27

In the era of rapid technological development, miniaturization and precision have become important trends in the manufacturing industry. Miniature torsion springs, as high-precision, high-elasticity tiny parts, are widely used in various micro-devices and systems and play an indispensable role. As a professional miniature torsion spring manufacturer, we will introduce you to the precision craftsmanship and infinite possibilities behind this tiny...
 Introduction to Constant Torque Springs: A Comprehensive Guide
Introduction to Constant Torque Springs: A Comprehensive Guide

Time:2023-6-3

Constant torque springs are mechanical devices designed to deliver a consistent amount of torque over a range of motion or rotation. These springs are widely used in various applications, including automotive, aerospace, medical, and industrial equipment. They can provide a reliable solution for many engineering challenges, such as maintaining tension on belts, chains, and cables, controlling the opening and closing...
 Constant Force Linear Spring: Exploring the Physics Behind Its Functionality
Constant Force Linear Spring: Exploring the Physics Behind Its Functionality

Time:2023-6-12

Springs have been used for centuries as a way to store and release energy. They are commonly used in various devices, from clocks and watches to toys and machines. One type of spring that has gained popularity in recent years is the constant force linear spring. This spring is unique in that it provides a constant force throughout its range...