Ev > Bloq > Sənaye məlumatları > Tibbi cihazlarda yayların növləri

Tibbi cihazlarda yayların növləri

mənbə:Qianye Precision vaxt:2022-9-14

Bulaqlar bir çox tibbi cihazların istehsalında ayrılmaz komponentlərdir. İstər cərrahi stapler, istərsə də tibbi monitor üçün olsun, tibbi cihazlarda yayların növləri tətbiq üçün tələb olunan xüsusi hərəkət və ya hərəkətlə müəyyən edilir. Dizaynında nisbətən sadə olsa da, yaylar geniş çeşiddə tibbi cihazların, maşınların və avadanlıqların düzgün işləməsi üçün lazım olan mexaniki enerjini saxlayır.

Mexanizmi olan istənilən növ cərrahi alət, tibbi avadanlıq və ya cihaz, şübhəsiz ki, yay komponentinə malikdir. Yay materialı tibbi dərəcəli olmalıdır və hər hansı bir cihazın dizaynı və funksiyası FDA tərəfindən müəyyən edilmiş ciddi normativ tələblərə və təlimatlara uyğun olmalıdır. Bumlar, stol və çarpayı qaldırıcıları, maye nəzarət cihazları, əlil arabaları, stasionar və ya mobil tibbi sınaq və monitorinq avadanlığı, MRT və rentgen aparatları, oynaq qolları olan stomatoloji rentgen, tibbi avadanlıq çekmecesinin bağlanma mexanizmləri, anestezik infuziya cihazları, sterilizasiya klapanları , müxtəlif implantlar və şunt klapanların hamısı yayların işləməsini tələb edən tibbi cihazların nümunələridir.

Tibbi cihazların və cihazların istehsalçıları sonradan müxtəlif tətbiqlərdə bulaqlara çox etibar etdilər. Tibb sənayesi, əksər sənayelərin etibar etdiyi eyni növ yaylara əsaslanır - sabit qüvvə yayları, daimi burulma yayları, güc yayları.

Sabit qüvvə yay

Daimi qüvvə yayları paslanmayan polad lentlə bükülür ki, gərilməyə nisbətən qıvrıldıqda yay aşağı gərginlik vəziyyətində rahatlaşır. Açıldıqda, bərpaedici qüvvə əsasən açılan yay rulonuna yaxın hissədən gəlir. Nəticə qüvvəsi demək olar ki, sabitdir. Cərrahi robotda işləyən aktuatorlar xəstənin üzərində hərəkət etməli və diqqətlə yerləşdirilməlidir. Müvafiq olaraq, cərrahi alətlərin təhlükəsiz və asanlıqla yerləşdirilə bilməsi üçün cərrahi alətlərin, əlaqəli aktuatorların və dəstək strukturlarının balanslaşdırılmasına ehtiyac var. Sabit qüvvə yayları çox uyğundur.

 Daimi burulma yayı

Sabit burulma yayları, fırlanma momenti, yəni burulma hərəkəti və ya fırlanma hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş sabit qüvvəli yaylardan istifadə növüdür. Bir əyilmə hərəkəti tələb olunduqda, adətən fırlanma hərəkətindən istifadə olunur. X-ray maşınları və MRT-lər daimi burulma yaylarından istifadə edən tibbi avadanlıqların ümumi növləridir. Onlar adətən 360 dərəcədən az fırlanma tələb edən tətbiqlərdə istifadə olunur, lakin az miqdarda fırlanmadan çoxlu fırlanma momenti əldə etmək üçün də istifadə edilə bilər. Daimi burulma yayları diş rentgen başlıqları kimi "mərkəzə qayıtmaq" qabiliyyəti ilə hər iki istiqamətdə fırlanma üçün nəzərdə tutulmuşdur.

    Güc yay

Güc yayı haddelenmiş polad zolaqdan hazırlanır və onun xarici diametrini məhdudlaşdırmaq üçün bir yay qutusu tələb olunur. Yayın mərkəzi şafta bağlıdır. Şaft və yayın bir-birinə nisbətən fırlanması üçün xarici qüvvə tətbiq edildikdə, yay mil ətrafında yuvarlanacaq və saxlanılacaq. Burulma, xarici qüvvə yox olduqda, yay mil və ya yay qutusunda burulma yaradacaqdır. Güc yayları rahat formalarına görə təbii güc yaylarına və əvvəlcədən yüklənmiş güc yaylarına bölünür. Bunun əksinə olaraq, əvvəlcədən yüklənmiş güc yayları 25%-dən 55%-ə qədər daha çox fırlanma anı saxlaya bilər və daha effektiv dönüşlər təmin edə bilər.

Yaylar müxtəlif tibbi avadanlıq və cihazlarda istifadə olunan vacib komponentlərdir. Səhiyyə texnologiyası daha da inkişaf etdikcə belə, daimi qüvvə, sabit fırlanma momenti və gücləndirilmiş yaylardan istifadə tibbi cihazların dizaynında və istehsalında hələ də mühüm rol oynayır. Doğru birini seçmək tibbi cihazın, alətin və ya xüsusi cihazın uğurunu təmin edə bilər.

Xüsusi tətbiqiniz üçün xüsusi yaylar və ya komponentlər axtarırsınızsa, lütfən, Liu Gong ilə əlaqə saxlayın 13827443413 bu gün! Geniş təcrübəmiz və qabaqcıl istehsal imkanlarımız istehsalçıları ən yaxşı yaylarla təmin etməyə imkan verir.

Son xəbərlər

 Do you understand the mechanics of a constant force torsion spring?
Do you understand the mechanics of a constant force torsion spring?

Time:2023-7-20

Torsion springs are mechanical devices that store and release rotational energy. They are commonly used in various applications such as automotive suspensions, door hinges, and garage door systems. One specific type of torsion spring is the constant force torsion spring. In this article, we will delve into the mechanics of a constant force torsion spring and explore its various characteristics...

 Tibbi cihazlar üçün xüsusi yaylar
Tibbi cihazlar üçün xüsusi yaylar

Vaxt: 2022-09-14

Son iki onilliyin çox hissəsi üçün tibbi cihaz sənayesi sürətlə inkişaf etmişdir. Səhiyyə sahəsində aparılan tədqiqatlar tibbi ehtiyacları müalicə etmək üçün istifadə edilən xüsusi cihazların sürətlə genişlənməsinə gətirib çıxardı, nadirdən ümumiyə doğru. Bu cihazlar sadədən təəccüblü dərəcədə mürəkkəbə qədər, tez-tez avtomatik sensorlar, kompüter monitorinqi və hətta tibb işçiləri tərəfindən uzaqdan monitorinq daxildir. Siz dizayn edərkən...

 Understanding the Importance of Carbon Brush Spring Pressure in Electrical Systems
Understanding the Importance of Carbon Brush Spring Pressure in Electrical Systems

Time:2023-8-29

Introduction: In electrical systems, carbon brushes play a crucial role in facilitating the transmission of electrical current between stationary and rotating parts. These brushes are made of carbon-based materials that are soft and conductive, allowing for efficient electrical contact. However, to ensure optimal performance, the proper spring pressure must be applied to maintain consistent contact and prevent issues such as...

 High-Quality China Steel Torsion Springs for Reliable Performance
High-Quality China Steel Torsion Springs for Reliable Performance

Time:2023-9-10

Torsion springs are a crucial component in various industries, including automotive, aerospace, and manufacturing. These springs store and release rotational energy or torque when twisted or pulled, making them essential for a wide range of applications. When it comes to torsion springs, high-quality and reliable performance are of utmost importance. China, with its advanced manufacturing capabilities and expertise, has become...

 Different Types of Springs: A Comprehensive Guide
Different Types of Springs: A Comprehensive Guide

Time:2023-9-13

Springs are flexible, elastic objects that store mechanical energy when they are compressed, stretched, or twisted. They are widely used in various applications, from everyday household items to complex machinery. Understanding the different types of springs is essential for engineers, designers, and anyone working with mechanisms or systems that involve springs. In this comprehensive guide, we will explore the various...

 Cheap Spring Steel Properties: Understanding the Characteristics of this Versatile Material
Cheap Spring Steel Properties: Understanding the Characteristics of this Versatile Material

Time:2023-8-4

Introduction: Spring steel is a type of high-carbon steel that is specifically designed to exhibit excellent elasticity and resilience. It is widely used in various applications where its unique properties are required, such as springs, clips, washers, blades, and other parts that require flexibility and strength. In this article, we will delve deeper into the characteristics of spring steel and...

Product