Ev > Bloq > Ümumi problem > Niyə dəyişən qüvvəli yaylar rəf itələyicilərində istifadə olunur?

Niyə dəyişən qüvvəli yaylar rəf itələyicilərində istifadə olunur?

mənbə:Qianye Precision vaxt:2022-9-3
  Variable force springs are very common in the point-of-purchase or POP industry, especially in shelf pushers. Variable force springs provide variable force to precisely match increasing or decreasing force requirements, propelling the product horizontally forward. Due to their wide applicability, these springs can be seen in the tobacco, cosmetic, electronics and medical industries. So why use variable force springs in shelf thrusters?
       1. Inventory Control
       Variable force springs are commonly used in trays that push products forward in a controlled manner. Variable-force springs in the push-in trays aid product fronts, so the shelves are always well-stocked. These trays allow for more organized store inventory and help track inventory needs. This is even more critical in today’s COVID-conscious environment.
       2. Product integrity
       Variable force springs are designed around the weight of the product they push. This ensures that the product is never slammed or damaged when it is selected. Variable force springs allow most products to be pushed with a consistent force regardless of item weight. At Qianye Precision, we understand the importance of displaying products in high-end retail spaces. We take this into account in every design.
        3. Customer Satisfaction
       Variable force springs make shopping easier for consumers because products are displayed in a more organized and aesthetically pleasing manner. Products include cosmetics, nutraceuticals and pharmaceuticals, beverages, food, and anything suitable for retail display.
         In terms of the design of the variable force spring under consideration, because the force of the variable force spring is variable, the force changes when the spring is extended or retracted. For most retail applications, the spring works in the retracted direction. Unlike constant force springs, these springs are not tightly wound or uniform in shape. Coil size varies throughout the spring body. This change in coil size enables the variable force spring to output a variety of forces during its working extension.
       The most common material for variable force springs is Type 301 stainless steel. These variable force springs can handle a variety of environments required by retail customers, including ambient storage areas and refrigerated and frozen packaging areas. The standard finish for products is deburred edges, but you can request a “rounded” finish for smoother edges. Remember that a low design estimate will lead to early failure, and a high design estimate will make the spring larger and more expensive than necessary. Qianye Precision can help determine the appropriate material size to provide the required load when installed into your installation space.
       Shenzhen Qianye Precision Metal Co., Ltd. has 22 years of experience in the production of clockwork springs, and various design and solutions for different clockwork spring applications. We sincerely suggest that customers can consult with our R&D engineers in the early stage of product introduction and development. Serve. According to the needs of customers and assist in product design, development, and proofing, let your products find the best solution to meet your application needs.

Son xəbərlər

 Design and Functionality of a Constant Force Compression Spring
Design and Functionality of a Constant Force Compression Spring

Time:2023-5-31

Compression springs are mechanical devices that are widely used in various industries. They are designed to store energy by compressing when a force is applied to them and then releasing this energy when the force is removed. One particular type of compression spring that has gained popularity in recent years is the constant force compression spring. In this article, we...

 Tibbi arabanın prinsipini bilirsinizmi?
Tibbi arabanın prinsipini bilirsinizmi?

Vaxt: 2022-09-14

Xəstəxananın normal fəaliyyəti zamanı tez-tez tibbi arabadan istifadə etmək lazımdır. Tibbi araba palatanın mühafizəsi və tibbi avadanlıqların ötürülməsinə aiddir. Tibbi araba xəstənin daşınması prosesində xəstənin daha çox zədələnməsinin qarşısını alır. Eyni zamanda tibb işçilərinin əmək intensivliyini də azaldır və ya...

 Sabit qüvvə yay modulu haqqında bilirsinizmi?
Sabit qüvvə yay modulu haqqında bilirsinizmi?

Vaxt: 2022-09-14

 Əminəm ki, bir çoxunuz sabit qüvvəli yayın nə olduğunu bilirsiniz, elə deyilmi? Sabit qüvvə yayı, müəyyən bir vuruş üçün sabit bir yay qüvvəsini saxlayan, sabit qüvvə yayı da adlandırılan və xətti hərəkətdə, adətən geri qayıtma qüvvəsindən istifadə edən yaydır. Sabit qüvvəyə malik yay daxili tərəfdən əyilmiş spiralvari metal təbəqədən ibarətdir ki,...

 Dəyişən qüvvə yayını həqiqətən başa düşürsən?
Dəyişən qüvvə yayını həqiqətən başa düşürsən?

Vaxt: 2022-09-15

Dəyişən qüvvə yayları Hooke qanununun təsirinə məruz qalan ənənəvi yaydan keçə bilər ki, vuruş və qüvvə artmağa mütənasib olmur, lakin mənfi yamac pilləli sabit qüvvə kimi müxtəlif elastik yerdəyişmə birləşmələrinə nail ola bilər. Maşınqayırmanın ehtiyaclarına uyğun olaraq, elastik qüvvə və yerdəyişmə vuruşu arasındakı əlaqə istifadə edilə bilər...

 Optimize Your Design with Our Professional Optimization Services
Optimize Your Design with Our Professional Optimization Services

Time:2023-4-24

At our company, we understand that designing a product or system is only half the battle. The other half is ensuring that it performs optimally and meets all the necessary requirements. This is where our professional optimization services come in. Our team of experienced engineers and specialists can help you optimize your design in a number of ways. Here are...

 High-Quality Stainless Steel Springs for Durable and Reliable Performance
High-Quality Stainless Steel Springs for Durable and Reliable Performance

Time:2023-6-18

Springs are an essential component in many mechanical devices that require the movement of parts in a controlled way. Springs are used in everything from watches to cars to airplanes and more. The quality of the spring is crucial to the performance and longevity of the device in which it is used. That is why high-quality stainless steel springs are...

Product