У дома > Блог > Често срещан проблем > Do you have this problem when designing cordless blinds?

Do you have this problem when designing cordless blinds?

източник:Qianye Precision време:2023-3-6

When the curtain is pulled to the top it sags and when it is pulled to the bottom it springs back a certain height.

 

Qianye Spring Company has succeeded in developing this cordless blinds spring. The steps in the design of a cordless curtain spring are as follows.

  1. 1. Determining the size of the winding spring force

It is usually necessary to determine the weight of the curtain. It is usually possible to measure the force required to hold the cordless curtain at the top and to measure the force required to hold the cordless curtain at the bottom.

 

  1. Determining the spring life

It is usually necessary to determine the duration of use of the curtain. For example, a spring with a life of 8,000 strokes will not loosen or deform within the life of the spring.

 

  1. Determining the space in which the spring is to be installed

The space where the spring is to be placed, the distance between the two springs, the outer diameter of the spring, etc. should be taken into account.

 

  1. 4. Adjustment of the curtain spring after trial

This stage is usually the adjustment of the force. For example, increasing the force of the spring at the beginning or decreasing the force of the spring at the end.

 

More info:

www.qianyespring.com

https://qyspring.net/

E-mail: sales@qianyejm.com

Whatsapp: +86-183 7490 5808

Последни новини

 Do you understand the mechanics of a constant force torsion spring?
Do you understand the mechanics of a constant force torsion spring?

Time:2023-7-20

Torsion springs are mechanical devices that store and release rotational energy. They are commonly used in various applications such as automotive suspensions, door hinges, and garage door systems. One specific type of torsion spring is the constant force torsion spring. In this article, we will delve into the mechanics of a constant force torsion spring and explore its various characteristics...

 Understanding Variable Force Springs and Their Applications
Understanding Variable Force Springs and Their Applications

Time:2023-4-21

Variable force springs are mechanical devices that are designed to provide a varying amount of force as they are compressed or extended. These springs are commonly used in a variety of industrial applications, including automotive, aerospace, medical, and military applications. In this article, we will explore the basic principles of variable force springs and their applications. Basic Principles of Variable...

 Протектор на пружината на четката
Протектор на пружината на четката

Час: 2022-9-22

       Конвенционалните двигателни устройства включват ротор с намотки за провеждане на ток по време на работа на машината. Докато роторът се върти, токът се провежда през въртящите се елементи от източници, външни за ротора, към намотките на ротора. Въртящ се елемент като контактен пръстен или комутатор контактува с пружината на четката, за да провежда ток. Там...

 Exceptional Precision Springs made in China: Elevating Engineering Standards
Exceptional Precision Springs made in China: Elevating Engineering Standards

Time:2023-7-14

Precision springs are essential components in various industries, playing a crucial role in ensuring mechanical systems function efficiently and reliably. From automotive and aerospace to electronics and medical devices, precision springs are used in a wide range of applications. In recent years, the demand for higher-quality and more precise springs has been on the rise, leading to advancements in engineering...

 Understanding High Cycle Torsion Springs manufacture: A Comprehensive Guide
Understanding High Cycle Torsion Springs manufacture: A Comprehensive Guide

Time:2023-7-21

Introduction: Torsion springs are vital components used in various applications, ranging from automotive systems to industrial machinery. They possess unique properties that enable them to store and release rotational energy, making them ideal for countless mechanical operations. Among the different types of torsion springs, high cycle torsion springs stand out for their exceptional durability and ability to withstand repeated cycles...

 Precision High Cycle Torsion Springs: An Overview of Their Applications and Benefits
Precision High Cycle Torsion Springs: An Overview of Their Applications and Benefits

Time:2023-8-13

Introduction: Torsion springs are a type of mechanical spring that operates by exerting torque or rotational force. They are designed to return to their original position when twisted or rotated. High cycle torsion springs are an advanced version of torsion springs that can withstand a significantly higher number of cycles before experiencing fatigue failure. In this article, we will explore...

Product
 Силова пружина
Силова пружина
Характеристика: Силовата пружина е навита от стоманена лента. За ограничаване на външния му диаметър е необходима пружинна кутия. Центърът на пружината е свързан с вала. Кога...
 Пружина за карбонова четка
Пружина за карбонова четка
Характеристика: 1. Поради постоянната сила, независимо от дължината на въглеродната четка и комутатора, налягането остава същото. 2. Пружината с постоянна сила намалява въглеродната четка...
 Постоянна торсионна пружина
Постоянна торсионна пружина
Характеристика: Фиксираната (постоянна) въртяща пружина (пружина) е изработена от неръждаема стомана. Външната сила връща главната пружина от нейното естествено състояние към изходното колело (съхранение на енергия). Когато...
 Услуга за оптимизиране на дизайна
Услуга за оптимизиране на дизайна
От идеи за продукти, дизайн до производство на завършен продукт, ние можем да помогнем на клиентите да ги завършат и да помогнем на клиентите да оптимизират своите продукти от професионална гледна точка на използване на пружини, ускоряване...
 Услуги по сглобяване и монтаж
Услуги по сглобяване и монтаж
Компанията Qianye не само осигурява производството на прецизни пружини, но също така се фокусира върху структурния дизайн и функционалните решения на цялата пружинна система и може да осигури цялостна...
 Пружина с променлива сила
Пружина с променлива сила
Характеристика: Външният вид на пружината с променлива сила и пружината с променлива усукване е много подобен на пружината с постоянна сила и пружината с постоянно усукване. Пружините с променлива сила и пружините с променлива усукване могат...