У дома > Смяна на пружинен баланс на спиралата на прозореца
Why choose to use high cycle torsion springs
Why choose to use high cycle torsion springs
Garage doors use high cycle torsion springs for lifetime use It is important to ensure that the garage doors are in proper working order. Improving the cycle life of garage door torsion springs is an effective way to ensure a longer garage door life. A standard torsion spring has a service life of approximately 10,000 cycles, which equates to approximately...
Фактори, влияещи върху разкъсването на силовите пружини
Фактори, влияещи върху разкъсването на силовите пружини
Силовата пружина е изработена от лента от неръждаема стомана. За ограничаване на външния му диаметър е необходима пружинна кутия. Центърът на пружината е свързан с вала. Когато се приложи външна сила, за да накара вала да се върти спрямо пружината, пружината ще се търкаля в центъра на вала и ще съхранява въртящия момент. Когато външната сила изчезне,...
Два аспекта, които трябва да се вземат предвид при проектирането на пружина с постоянна сила
Два аспекта, които трябва да се вземат предвид при проектирането на пружина с постоянна сила
The constant force spring is made of stainless steel strip. The high strength steel strip is shaped by specific spring production equipment. When the external force is straightened, the hair strip will naturally roll back and produce elastic force. However, to achieve our goal, we can return to the designated starting point after displacement.     Constant force spring has the characteristics of maintaining...
Наистина ли разбирате пружината с променлива сила?
Наистина ли разбирате пружината с променлива сила?
The variable force springs can break through the traditional spring affected by Hooke ' s law, so that the stroke and force are no longer proportional to increase, but can achieve a variety of elastic displacement combinations such as negative slope stepped fixed force. According to the needs of mechanical engineering, the relationship between elastic force and displacement stroke can be used...
Малката пружина има голям ефект
Малката пружина има голям ефект
The reason why the world we live in is so orderly is that there are precise links between large and small objects. So many things in life are crucial. Whether they are large or small, they are indispensable to our life, but some small parts in life are unknown, but there are tens of thousands of them. The spring I...
[Прецизност Qianye] Дизайн на пружината с постоянна сила в 8 стъпки
[Прецизност Qianye] Дизайн на пружината с постоянна сила в 8 стъпки
 Пружината с постоянна сила е изработена от лента от неръждаема стомана. Стоманената лента с висока якост е оформена от специфично оборудване за производство на пружини. Когато се изправи от външна сила, пружината естествено ще се превърти назад и ще произведе еластична сила. Въпреки това, когато целта ни бъде постигната, тя може да се върне в посочената от нас начална точка след изместване. Пружината с постоянна сила има характеристиката на...
[Qianye Precision]Advantages of constant force spring
[Qianye Precision]Advantages of constant force spring
 The unique quality of constant force spring makes it a perfect balance for heavy moving parts. If your equipment requires springs, consider constant force springs. This is a kind of tension spring. They do not obey Hooke's law, so their force remains unchanged, even when deflected. Constant force spring can be used in almost all kinds of products. Some of the largest...
Технология на проектиране на високопрецизна пружина
Технология на проектиране на високопрецизна пружина
 Пружината осигурява добра еластична производителност, тоест абсорбира много еластична енергия без пластична деформация; Достатъчна пластичност и издръжливост за предотвратяване на счупване при удар. Според естеството на напрежението пружината може да бъде разделена на пружина за опън, пружина за натиск, пружина за усукване и пружина за огъване. Според формата, тя може да бъде разделена на ястие пружина, пръстеновидна пружина, плоча пружина,...
Window spiral spring balance replacement Product
 Услуги по сглобяване и монтаж
Услуги по сглобяване и монтаж
Компанията Qianye не само осигурява производството на прецизни пружини, но също така се фокусира върху структурния дизайн и функционалните решения на цялата пружинна система и може да осигури пълен набор от производство и монтаж на системата
 Постоянна торсионна пружина
Постоянна торсионна пружина
Characteristic: The fixed (constant) torque spring (spring) is made of stainless steel. The external force rewinds the mainspring from its natural state to the output wheel (energy storage). When the external force is removed, the spring will return to its natural state. At the same time, a constant torque force (stored elastic force) is generated (released) on the output wheel,...
 Услуга за оптимизиране на дизайна
Услуга за оптимизиране на дизайна
From product ideas, design to finished product manufacturing, we can assist customers in completing them, and help customers optimize their products from the professional perspective of spring use, speed up product development, and speed up time to market. From the initial stage of spring component design, production to final assembly, customers choose the advantages that Qianye can get. 1. Save...
 Пружина за карбонова четка
Пружина за карбонова четка
Characteristic: 1. Due to the constant force, regardless of the length of the carbon brush and the commutator, the pressure remains the same. 2. Constant force spring reduces carbon brush loss, prolongs the life of carbon brush, and reduces current loss. To 3. Small motors can be designed to reduce the outer diameter of the motor. 4. The length of...
 Пружина с променлива сила
Пружина с променлива сила
Characteristic: The appearance of variable force spring and variable torsion spring is very similar to constant force spring and constant torsion spring. Variable force springs and variable torsion springs can break through the influence of Hooke’s law on traditional springs, so that stroke and force no longer increase proportionally, but can achieve various elastic force-displacement combinations such as negative slope...
 Силова пружина
Силова пружина
Characteristic: The power spring is coiled by steel strip. A spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected to the shaft. When an external force is applied to make the shaft and the spring rotate relative to each other, the spring will be wound on the shaft and stored Torsion, when the...
Window spiral spring balance replacement News
 Introducing our Variable Force Spring manufacture: An Innovative Solution for Customized Tension Control
Introducing our Variable Force Spring manufacture: An Innovative Solution for Customized Tension Control

Time:2023-7-25

In today's rapidly evolving world, innovation is the key to success. At our company, we are proud to present our latest groundbreaking product - the Variable Force Spring. This innovative solution revolutionizes tension control, bringing a new level of customization to various industries. Tension control plays a crucial role in many applications, from automotive to medical devices, from aerospace to...
 What Are the Mechanics of a Constant Force Torsion Spring?
What Are the Mechanics of a Constant Force Torsion Spring?

Time:2023-7-21

Introduction Torsion springs play a vital role in many mechanical systems, providing a constant force to achieve a desired movement or function. These springs are widely used in various applications, from garage doors to watches. This article aims to delve into the mechanics of a constant force torsion spring, explaining its structure, working principle, and applications. 1. Structure of a...
 Exploring the Mechanism and Applications of Constant Pressure Springs
Exploring the Mechanism and Applications of Constant Pressure Springs

Time:2023-10-29

Constant pressure springs are innovative mechanical devices that are designed to provide a consistent force throughout their entire range of motion. These springs have gained popularity in various industries due to their unique characteristics and applications. In this article, we will explore the mechanism behind constant pressure springs and discuss their wide range of applications. The mechanism of constant pressure...
 Application of power spring in speed difference crash arrester
Application of power spring in speed difference crash arrester

Час: 2022-9-14

The speed difference anti-fall device can quickly brake and lock falling objects within a limited distance, which is suitable for cargo hoisting and protects the life safety of ground operators and the damage of the lifted workpiece. It is suitable for safety protection to prevent the workpiece from being lifted accidentally when the crane is hoisted. It can effectively protect...
 Физическият принцип зад пружината с постоянна сила
Физическият принцип зад пружината с постоянна сила

Час: 2022-9-14

When you walk into your office building on your way to work every day, or into your local bank, or any commercial facility, you may open a heavy glass door. When you cross the threshold, the door closes behind you, and you don't think about it. However, the heavy glass door was probably closed by a constant force spring. Constant force springs are...
 The Spring Force Constant: What It Is and Why It Matters in Physics
The Spring Force Constant: What It Is and Why It Matters in Physics

Time:2023-5-31

The spring force constant is an essential concept in physics that plays a crucial role in understanding how objects move and behave in response to external forces. In this article, we will explore what the spring force constant is, why it matters in physics, and how it is calculated. The spring force constant, also known as the spring constant or...
 Window Constant Force Spring: The Efficient Solution for Smooth and Balanced Movement in Opening and Closing Windows
Window Constant Force Spring: The Efficient Solution for Smooth and Balanced Movement in Opening and Closing Windows

Time:2023-7-16

Windows are an essential part of any building, allowing natural light and fresh air to enter while providing a view of the outside world. However, the ease and efficiency with which windows can be opened and closed greatly impact the overall user experience. This is where the window constant force spring comes into play, providing a solution for smooth and...
 Design and manufacturing method of constant force spring
Design and manufacturing method of constant force spring

Час: 2022-9-14

 Design and manufacture a complete set of constant force springs for a variety of applications in almost all industries, from medical care to aerospace and general household products. The constant force spring is different from the traditional spiral wound spring. They are made of pre tensioned high-yield metal strips (usually stainless steel) rather than wires. Constant force springs are classified...