Hjem > Blog > Fælles problem > Why are variable force springs used in shelf thrusters?

Why are variable force springs used in shelf thrusters?

kilde:Qianye præcision tid:2022-9-3
  Fjedre med variabel kraft er meget almindelige i indkøbs- eller POP-industrien, især i hyldeskubbere. Fjedre med variabel kraft giver variabel kraft for præcist at matche stigende eller faldende kraftbehov, hvilket driver produktet vandret fremad. På grund af deres brede anvendelighed kan disse fjedre ses i tobaks-, kosmetik-, elektronik- og medicinske industrier. Så hvorfor bruge fjedre med variabel kraft i hyldepropeller?
       1. Lagerkontrol
       Fjedre med variabel kraft er almindeligt anvendt i bakker, der skubber produkter frem på en kontrolleret måde. Fjedre med variabel kraft i indstiksbakkerne hjælper produktfronterne, så hylderne altid er velassorterede. Disse bakker giver mulighed for mere organiseret lagerbeholdning og hjælper med at spore lagerbehov. Dette er endnu mere kritisk i nutidens COVID-bevidste miljø.
       2. Product integrity
       Fjedre med variabel kraft er designet omkring vægten af det produkt, de skubber. Dette sikrer, at produktet aldrig smækkes eller beskadiges, når det vælges. Fjedre med variabel kraft gør det muligt at skubbe de fleste produkter med en ensartet kraft uanset varens vægt. Hos Qianye Precision forstår vi vigtigheden af at vise produkter i avancerede butikslokaler. Det tager vi højde for i ethvert design.
        3. Kundetilfredshed
       Fjedre med variabel kraft gør indkøb lettere for forbrugerne, fordi produkterne vises på en mere organiseret og æstetisk måde. Produkterne omfatter kosmetik, nutraceuticals og farmaceutiske produkter, drikkevarer, fødevarer og alt, der er egnet til detailudstilling.
         Med hensyn til udformningen af den variable kraftfjeder under overvejelse, fordi kraften af den variable kraftfjeder er variabel, ændres kraften, når fjederen trækkes ud eller tilbage. Til de fleste detailapplikationer arbejder fjederen i den tilbagetrukne retning. I modsætning til fjedre med konstant kraft er disse fjedre ikke tæt viklet eller ensartet i form. Spolestørrelsen varierer gennem fjederkroppen. Denne ændring i spolestørrelsen gør det muligt for fjederen med variabel kraft at udsende en række kræfter under sin arbejdsforlængelse.
       The most common material for variable force springs is Type 301 stainless steel. These variable force springs can handle a variety of environments required by retail customers, including ambient storage areas and refrigerated and frozen packaging areas. The standard finish for products is deburred edges, but you can request a “rounded” finish for smoother edges. Remember that a low design estimate will lead to early failure, and a high design estimate will make the spring larger and more expensive than necessary. Qianye Precision can help determine the appropriate material size to provide the required load when installed into your installation space.
       Shenzhen Qianye Precision Metal Co., Ltd. has 22 years of experience in the production of clockwork springs, and various design and solutions for different clockwork spring applications. We sincerely suggest that customers can consult with our R&D engineers in the early stage of product introduction and development. Serve. According to the needs of customers and assist in product design, development, and proofing, let your products find the best solution to meet your application needs.

Seneste nyt

 Introduction to Constant Torque Springs: A Comprehensive Overview
Introduction to Constant Torque Springs: A Comprehensive Overview

Time:2023-6-7

Constant torque springs are an important component in various industrial machines and equipment. They are designed to provide a consistent amount of torque throughout their entire range of motion. In this article, we will provide a comprehensive overview of constant torque springs, including their uses, design, and applications. What are Constant Torque Springs? Constant torque springs are mechanical springs that...

 Unveiling the Versatile Constant Torque Spring Motor: Powering Innovation in Motion
Unveiling the Versatile Constant Torque Spring Motor: Powering Innovation in Motion

Time:2023-10-13

Introduction In the world of engineering and innovation, finding efficient and versatile solutions for motion control is crucial. The constant torque spring motor has emerged as a groundbreaking innovation, revolutionizing industries that rely on precise and controlled movements. This article aims to delve into the features and applications of this versatile motor, highlighting its benefits and potential for driving future...

 Accuracy and Consistency: Applications and Benefits of Constant Force Spring Mounting
Accuracy and Consistency: Applications and Benefits of Constant Force Spring Mounting

Time:2024-1-5

Constant force spring mounting is a technique used in various industries to provide a consistent force over a wide range of motion. This type of mounting is commonly used in applications where a constant force is required, such as in automotive, aerospace, and medical devices. In this article, we will explore the concept of constant force spring mounting, its applications,...

 Designing a Spring with Constant Force made in China: A Guide to Efficient Engineering
Designing a Spring with Constant Force made in China: A Guide to Efficient Engineering

Time:2023-7-16

Springs play a crucial role in various mechanical systems, offering a means to store and release energy. One of the key considerations when designing a spring is to achieve a constant force throughout its compression or extension. A spring with constant force ensures predictable performance and reliable operation in a wide range of applications. In this guide, we will explore...

 Power spring in the design of the car covers
Power spring in the design of the car covers

Tid: 2022-9-14

Car covers are commonly used automotive protective articles, but the folding and storage of car covers is a troublesome thing. In order to solve this problem, invention lovers have done a lot of useful exploration and put forward many solutions. One kind of scheme is to use power to drive the reel to directly roll up the car cover cloth....

 China Springs for Curtains: Enhancing Functionality and Aesthetics
China Springs for Curtains: Enhancing Functionality and Aesthetics

Time:2023-8-24

Curtains are an essential element in interior design, serving both functional and aesthetic purposes. They provide privacy, control the amount of sunlight entering a room, and add a touch of elegance to any space. While most people focus on the fabric, color, and design of curtains, the type of curtain rod used is equally important. One innovative solution that has...

Product