บ้าน > บล็อก > ข้อมูลอุตสาหกรรม > การประยุกต์ใช้สปริงแรงแปรผันในชั้นวางแบบหน่วงเวลา

การประยุกต์ใช้สปริงแรงแปรผันในชั้นวางแบบหน่วงเวลา

แหล่งที่มา:เฉียนเย่ พรีซิชั่น เวลา:2022-9-14

Supermarkets and convenience stores can be seen everywhere. Now more and more people are developing retail. Traditionally, products on shelves are usually placed in order. Some merchants install automatic propellers. After customers buy products, the propellers will push The products at the back are automatically advanced, and when the customer wants to find this product, it is easier to see, which is convenient for the customer to find the desired product and stimulates the customer’s desire to buy.

Theft of small items in retail stores is a problem that occurs. An ideal form of anti-theft is to create time delays between the dispensing of multiple products. If there is a considerable delay between the distribution of individual products, thieves are less likely to steal the products.

       A shelf-delayed pusher equipped with variable force springs can eliminate this problem. The propulsion system includes a pusher, a track and a stop mechanism. The propulsion system includes a resistance mechanism connected to the track and the pusher, and controls the forward movement of the pusher along the track, thereby controlling the speed at which the product is propelled for retrieval by the consumer. When engaged, the stop mechanism prevents the pusher from advancing the product, and the indexing mechanism also limits the forward travel of the pusher to a discrete distance.

       The variable force spring can expand the negative gradient and the positive gradient into a spring. It breaks through the influence of the traditional spring affected by Hooke’s law, so that the stroke and force are no longer proportionally increased, but accompanied by various elastic force-displacement combinations, such as negative slope. Therefore, a stepped constant force can be achieved. Variable force springs can be customized for various elastic curve changes.

เซินเจิ้น Qianye Precision Metal Co., Ltd. is designed for customer-specific applications. To use professional technology to meet your specified requirements, we sincerely recommend that customers obtain consulting services from our R&D engineers in the early stage of product introduction and development. Design, develop, and sample products according to your needs, so that your products can find the best solution to meet your application needs.

ข่าวล่าสุด

 Fire Damper Replacement Springs: Ensuring Safety and Efficiency
Fire Damper Replacement Springs: Ensuring Safety and Efficiency

Time:2023-11-3

Introduction Fire dampers are an essential component of building safety systems. They are designed to prevent the spread of fire and smoke through ventilation ductwork in buildings. Over time, the springs in fire dampers may become worn out or damaged, compromising the efficiency and reliability of these important safety devices. This article will explore the importance of fire damper replacement...

 Enhancing Performance with High Precision Springs
Enhancing Performance with High Precision Springs

Time:2023-7-17

Introduction In today's fast-paced world, where precision and efficiency are key factors in determining the success of a product or system, high precision springs play a vital role. These small but powerful components are designed to provide consistent force and reliability, enabling devices to perform at their best. From aerospace and automotive industries to medical and electronic devices, high precision...

 Understanding the Mechanics and Applications of High Cycle Torsion Springs
Understanding the Mechanics and Applications of High Cycle Torsion Springs

Time:2023-8-8

Torsion springs are a type of mechanical spring that store and release rotational energy. They are widely used in various applications, ranging from automotive systems to industrial machinery. High cycle torsion springs are specifically designed to withstand a large number of cycles without experiencing fatigue failure. In this article, we will delve into the mechanics and applications of these springs....

 How to Spiral spring design method
How to Spiral spring design method

Time:2023-4-6

Spiral springs are a type of compression spring that features a cylindrical shape with helical coils. They are commonly used in a variety of applications, including automotive, aerospace, medical devices, and industrial equipment. With the right design method and technique, it's possible to create a high-quality, reliable spiral spring that meets the specific performance requirements of your application. In this...

 Replacing Fire Damper Springs: Ensuring Optimal Safety and Functionality
Replacing Fire Damper Springs: Ensuring Optimal Safety and Functionality

Time:2023-11-18

Introduction: Fire dampers are essential components of building ventilation systems that are designed to prevent the spread of fire and smoke. These dampers are installed in ductwork and automatically close when triggered by a fire alarm or smoke detector. The springs within fire dampers play a crucial role in ensuring the efficient operation of these safety devices. Over time, these...

 What is Spring Force Constant and How is it Calculated?
What is Spring Force Constant and How is it Calculated?

Time:2023-5-18

The spring force constant, also known as the spring constant or stiffness, is a fundemental property of a spring or elastic material that defines its resistance to deformation when a force is applied. It is a measure of how much force is required to deform a spring by a certain distance. In essence, the spring force constant determines the strength...

Product
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของตนจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งความเร็ว...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อไร...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแรงแปรผันและสปริงบิดแปรผันสามารถ...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดให้ตรง ...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2.สปริงแรงคงที่ช่วยลดแปรงถ่าน...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อ...