บ้าน > บล็อก > ปัญหาที่พบบ่อย > Do you have this problem when designing cordless blinds?

Do you have this problem when designing cordless blinds?

แหล่งที่มา:เฉียนเย่ พรีซิชั่น เวลา:2023-3-6

When the curtain is pulled to the top it sags and when it is pulled to the bottom it springs back a certain height.

 

Qianye Spring Company has succeeded in developing this cordless blinds spring. The steps in the design of a cordless curtain spring are as follows.

  1. 1. Determining the size of the winding spring force

It is usually necessary to determine the weight of the curtain. It is usually possible to measure the force required to hold the cordless curtain at the top and to measure the force required to hold the cordless curtain at the bottom.

 

  1. Determining the spring life

It is usually necessary to determine the duration of use of the curtain. For example, a spring with a life of 8,000 strokes will not loosen or deform within the life of the spring.

 

  1. Determining the space in which the spring is to be installed

The space where the spring is to be placed, the distance between the two springs, the outer diameter of the spring, etc. should be taken into account.

 

  1. 4. Adjustment of the curtain spring after trial

This stage is usually the adjustment of the force. For example, increasing the force of the spring at the beginning or decreasing the force of the spring at the end.

 

More info:

www.qianyespring.com

https://qyspring.net/

E-mail: sales@qianyejm.com

Whatsapp: +86-183 7490 5808

ข่าวล่าสุด

 Constant Force Linear Spring: The Mechanics Behind Its Applications
Constant Force Linear Spring: The Mechanics Behind Its Applications

Time:2023-6-13

Springs have been used for centuries in numerous applications such as clocks, vehicles, and machines. They are known for their unique ability to store and release energy, making them ideal for various industries. One type of spring that has been gaining popularity in recent years is the constant force linear spring. In this article, we will explore the mechanics behind...

 How to Spiral spring design method
How to Spiral spring design method

Time:2023-4-6

Spiral springs are a type of compression spring that features a cylindrical shape with helical coils. They are commonly used in a variety of applications, including automotive, aerospace, medical devices, and industrial equipment. With the right design method and technique, it's possible to create a high-quality, reliable spiral spring that meets the specific performance requirements of your application. In this...

 High-Quality Stainless Steel Springs for Superior Performance
High-Quality Stainless Steel Springs for Superior Performance

Time:2023-6-17

Springs are an essential component of many products, from small electronic devices to heavy machinery. They are used to support, cushion, or store energy and can be found in various shapes and sizes. Stainless steel springs are particularly important as they provide superior performance in harsh environments and challenging applications. In this article, we will discuss the benefits and applications...

 Mastering Precision with Constant Torsion Springs: A Comprehensive Guide
Mastering Precision with Constant Torsion Springs: A Comprehensive Guide

Time:2023-12-21

Introduction: In the intricate world of mechanical engineering, constant torsion springs emerge as silent heroes, providing precision and reliability to various applications. This blog post dives into the realm of constant torsion springs, unraveling their significance, benefits, challenges, and real-world applications. Benefits: Precision Engineering: Constant torsion springs are engineered with meticulous precision, offering consistent angular torque throughout their rotation. This...

 Constant Force Torsion Spring made in China: A Mechanism for Consistent Torque in Engineering Systems
Constant Force Torsion Spring made in China: A Mechanism for Consistent Torque in Engineering Systems

Time:2023-7-26

Introduction Engineering systems often require the use of torsion springs to provide consistent torque. Torsion springs are mechanical devices that store rotational energy when twisted and release the energy when the torque is released. A constant force torsion spring is a type of torsion spring that provides a constant torque throughout its rotation. This mechanism is widely used in various...

 Enhancing Vehicle Performance: The Role of Coil Springs in Cars
Enhancing Vehicle Performance: The Role of Coil Springs in Cars

Time:2023-6-29

Introduction Coil springs are an essential component of a car's suspension system. They play a crucial role in enhancing vehicle performance by providing stability, control, and comfort while driving. This article aims to explore the significance of coil springs in cars and how they contribute to improving overall performance. What are Coil Springs? Coil springs are mechanical devices made of...

Product
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อ...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของตนจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งความเร็ว...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแรงแปรผันและสปริงบิดแปรผันสามารถ...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อไร...
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถให้บริการที่สมบูรณ์...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2.สปริงแรงคงที่ช่วยลดแปรงถ่าน...