บ้าน > แอปพลิเคชัน > ด้านการแพทย์
Springs for the medical industry
ด้านการแพทย์
สปริงเพาเวอร์

Power springs feature smooth winding and retracting ability making them ideal for applications such as auto injectors and lab samples, cable and cord management and pumps used in both healthcare and home settings.

ด้านการแพทย์
Twin Springs

Twin springs minimize space, maximize life and can meet exacting force requirements to ensure consistent, dependable force to a device. They are most commonly used to saddle and drive hardware in surgical staplers.

ด้านการแพทย์
สปริงแรงคงที่

Constant force springs are usually used in pen drug injector to deliver high viscosity drugs, and it is the hardware to drive surgical skin staplers and CT scanners. Constant force spring provides high force output through small package size. They are also used for medical beds,laboratory bench (lifting) and lifting sliding rails.

ด้านการแพทย์

1.Pen Auto Injector

2.Pen Type Drug Injector

3.Surgical Skin Staplers

4.Medical Bed

5.CT Scanner

6.Laboratory Bench(lifting)

7.Lifting Slide Rail

ก่อนหน้า:

ข่าวล่าสุด

 Window Constant Force Spring: An Essential Component for Smooth and Reliable Window Operation
Window Constant Force Spring: An Essential Component for Smooth and Reliable Window Operation

Time:2023-10-14

Windows play a crucial role in our daily lives, providing us with natural light, ventilation, and a connection to the outside world. However, the smooth and reliable operation of windows is often taken for granted. One essential component that ensures the effortless movement of windows is the window constant force spring. A window constant force spring is a mechanical device...

 คู่มือการออกแบบสปริงแรงคงที่
คู่มือการออกแบบสปริงแรงคงที่

เวลา:2022-9-14

มีส่วนประกอบทางกลมากมายให้เลือกสำหรับอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันของคุณ หากอุปกรณ์ของคุณต้องใช้สปริง ให้พิจารณาใช้สปริงแรงคงที่ เหล่านี้เป็นชนิดของสปริงขยาย พวกเขาไม่เชื่อฟังกฎของฮุก ดังนั้น พลังของพวกมันจึงคงที่ แม้ว่าจะเบี่ยงเบนไปก็ตาม เนื่องจากความโค้งของแรงแบน สปริงแรงคงที่จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการ...

 ความแม่นยำของ Qianye ได้พัฒนาโซลูชันสปริงกำลังที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด
ความแม่นยำของ Qianye ได้พัฒนาโซลูชันสปริงกำลังที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด

เวลา:2022-9-15

สปริงกำลังเกิดขึ้นจากการพันสายพานเหล็กบนแมนเดรลเพื่อผลิตแหล่งพลังงานขนาดกะทัดรัด ซึ่งสามารถมีฟังก์ชันทางกล เช่น การขับ การดึงและการโหลด การดึงกลับ และการกรอกลับอัตโนมัติ Qianye Precision Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสปริงแถบเหล็กชั้นนำของโลก ได้พัฒนาพาวเวอร์สปริงหลากหลายรุ่นที่น่าสนใจมากมาย...

 High-Quality Stainless Steel Springs for Superior Performance
High-Quality Stainless Steel Springs for Superior Performance

Time:2023-6-17

Springs are an essential component of many products, from small electronic devices to heavy machinery. They are used to support, cushion, or store energy and can be found in various shapes and sizes. Stainless steel springs are particularly important as they provide superior performance in harsh environments and challenging applications. In this article, we will discuss the benefits and applications...

 How do constant force springs store energy?
How do constant force springs store energy?

Time:2023-5-11

Constant force springs are mechanical devices that store and release energy. In order to understand how they work and how they store energy, it is important to first understand what they are. A constant force spring is a type of mechanical spring that exerts a constant force over a range of motion. Unlike traditional springs that store energy through compression...

 การใช้สปริงแรงคงที่ที่ประตูตู้เย็น
การใช้สปริงแรงคงที่ที่ประตูตู้เย็น

เวลา:2022-9-14

In order to make the refrigerator operate effectively, the door should be kept closed. Keep the door open for a short time when putting or taking out food. However, opening it for a long time will affect its cooling and endanger food safety. It will also lead to excess power consumption. Fortunately, the modern refrigerator door can be added with...