บ้าน > แอปพลิเคชัน > ด้านการแพทย์
Springs for the medical industry
ด้านการแพทย์
สปริงเพาเวอร์

Power springs feature smooth winding and retracting ability making them ideal for applications such as auto injectors and lab samples, cable and cord management and pumps used in both healthcare and home settings.

ด้านการแพทย์
Twin Springs

Twin springs minimize space, maximize life and can meet exacting force requirements to ensure consistent, dependable force to a device. They are most commonly used to saddle and drive hardware in surgical staplers.

ด้านการแพทย์
สปริงแรงคงที่

Constant force springs are usually used in pen drug injector to deliver high viscosity drugs, and it is the hardware to drive surgical skin staplers and CT scanners. Constant force spring provides high force output through small package size. They are also used for medical beds,laboratory bench (lifting) and lifting sliding rails.

ด้านการแพทย์

1.Pen Auto Injector

2.Pen Type Drug Injector

3.Surgical Skin Staplers

4.Medical Bed

5.CT Scanner

6.Laboratory Bench(lifting)

7.Lifting Slide Rail

ก่อนหน้า:

ข่าวล่าสุด

 Can we explore the properties and applications of stainless spring steel?
Can we explore the properties and applications of stainless spring steel?

Time:2023-7-23

Introduction: Stainless spring steel is a versatile and widely used material in various industries due to its excellent mechanical properties and corrosion resistance. It is commonly used in the manufacturing of springs, wires, and other precision components. This article aims to provide an in-depth understanding of the properties and applications of stainless spring steel. 1. Properties of Stainless Spring Steel:...

 การประยุกต์ใช้สปริงแรงแปรผันในประตูบานเลื่อนขึ้น-ลงของเตาผิง
การประยุกต์ใช้สปริงแรงแปรผันในประตูบานเลื่อนขึ้น-ลงของเตาผิง

เวลา:2022-9-14

เตาผิงเป็นอุปกรณ์ทำความร้อนในร่มแบบตั้งอิสระหรือติดผนัง ใช้พลังงานจากวัสดุที่ติดไฟได้ มีปล่องไฟภายใน ซึ่งมาจากบ้านแบบตะวันตกหรือเครื่องทำความร้อนในพระราชวัง เนื่องจากเชื้อเพลิงของมันคือทรัพยากรหมุนเวียน มีความทันสมัย และปรับปรุง ยังคงใช้กันทั่วไปในตะวันตก และเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักเรียนระดับอุดมศึกษาซึ่งสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถติดตั้งเตาผิงใน...

 มอเตอร์สปริงแรงบิดคงที่
มอเตอร์สปริงแรงบิดคงที่

เวลา:2022-9-3

 มอเตอร์สปริงแรงบิดคงที่เป็นแถบของวัสดุสปริงอัดแรงที่สร้างขดลวดและเก็บไว้ในถังเก็บขนาดเล็ก จากนั้นปลายที่ว่างจะถูกตรึงและหมุนกลับเข้าไปในดรัมเอาท์พุตที่มีขนาดใหญ่กว่า นี่คือส่วน "คดเคี้ยว" ของวัฏจักรสปริงแรงบิดคงที่ เมื่อปล่อยดรัมออก สปริงจะกลับสู่...

 Choosing the Right Springs for Hanging Curtains
Choosing the Right Springs for Hanging Curtains

Time:2023-10-20

Curtains are an essential part of any home decor. They not only provide privacy but also enhance the aesthetic appeal of a room. When it comes to hanging curtains, it is important to choose the right springs to ensure that they are securely and conveniently held in place. In this article, we will discuss the factors to consider when selecting...

 Exploring the Versatility of Stainless Spring Steel in Engineering Applications
Exploring the Versatility of Stainless Spring Steel in Engineering Applications

Time:2023-7-18

Introduction: Stainless steel is a widely used material in various engineering applications due to its exceptional properties such as corrosion resistance, high strength, and durability. One particular variant, stainless spring steel, offers even more versatility in engineering applications. This article aims to explore the various uses and benefits of stainless spring steel in different industries. Properties of Stainless Spring Steel:...

 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่

เวลา:2022-9-14

ประเภทส่วนขยายของสปริงแรงคงที่แสดงถึงประเภทสปริงแรงคงที่พื้นฐานที่สุด แต่ใช้งานได้หลากหลายที่สุด เป็นวัสดุสปริงแถบแบนแบบอัดแรงอัดล่วงหน้า ซึ่งประกอบเป็นขดลวดรัศมีคงที่แทบรอบๆ ตัวมันเองหรือบนดรัม เมื่อแถบถูกยืดออก (เบี่ยงเบน) ความเค้นโดยธรรมชาติจะต้านทานแรงโหลด เช่นเดียวกับสปริงส่วนต่อขยายทั่วไป...