บ้าน > บล็อก > ปัญหาที่พบบ่อย > เก้าปัจจัยที่ควรใส่ใจในการผลิตสปริง

เก้าปัจจัยที่ควรใส่ใจในการผลิตสปริง

แหล่งที่มา:เฉียนเย่ พรีซิชั่น เวลา:2022-9-14

A spring is a mechanical part that works with elasticity. Generally made of spring steel. It is used to control the movement, buffering or vibration, energy storage, force measurement, etc. of mechanical parts, and is widely used in machines and instruments.

(1) Elastic limit – the elastic limit is related to the tensile strength. Selecting a material with a high elastic limit is usually equivalent to selecting a material with a high tensile strength.

(2) Spring coefficient – the stress applied to the spring material to produce a unit strain is called the elastic coefficient value, which mainly depends on its chemical composition.

   (3) Fatigue strength – fatigue strength must be considered for springs subjected to dynamic loads.

  There is a certain relationship between fatigue strength and tensile strength of materials.

(4) Hardenability – in order to improve the quenching effect, the material is required to have good hardenability, and at least 50% of the central block iron structure shall be quenched.

(5) Shape and size – the mechanical properties of the spring material change with the size. The manufacturing size of the spring material is allowed to have tolerances. Therefore, the material must be selected according to the accuracy of the spring load characteristics.(6) Heat resistance – some springs are used at certain high temperatures. Generally, the mechanical properties of spring materials decrease with the increase of temperature, and the spring performance decreases after a certain temperature.

  (7) Corrosion resistance – when the spring is used in a corrosive environment, the corrosion resistance of the material mainly depends on its chemical composition.

   There are many corrosion factors, so we should grasp the environment and choose materials.

(8) Conductivity – copper alloy series such as brass, phosphor bronze and beryllium copper can be used as spring materials.

   (9) Thermal expansion – expansion caused by temperature change is very taboo for copper rust hairspring, and special materials should be used at this time.

เซินเจิ้น Qianye Precision Metal Co., Ltd. was established in 2006 to supply high-quality stainless steel springs for many fields. Through continuous efforts, 20 patent certificates and 4 spring equipment software copyrights have been granted by the State Intellectual Property Office, and an enviable industry influence has been built. The company designs and manufactures a wide range of power springs, constant force springs, constant torsion springs, variable force springs and motor brush spring. Qianye works in close partnership with its customers in developing bespoke solutions to meet their individual needs. In order to offer better services, it has been continuously investing in production technology and supply chain. The company itself is a stainless steel raw material manufacturer. Because of the support of raw materials, it is not subject to material restrictions when making spring products; special material requirements can be developed and manufactured; furthermore, the delivery time is greatly shortened. Quality is of the utmost importance and Qianye are certified to ISO9001, ISO14001 and national high-tech enterprise with a big emphasis on the training of its employees. Its spirit is “treat people with sincerity and create things with sincerity” to ensure it strives for excellence.

ข่าวล่าสุด

 Unveiling the Versatility of Retractable Constant Force Springs
Unveiling the Versatility of Retractable Constant Force Springs

Time:2023-11-20

Introduction: Retractable constant force springs are highly versatile mechanical devices widely used in various industries. These springs are designed to provide a constant force throughout their extension and retraction, making them ideal for applications requiring smooth and consistent tension or torque. In this article, we will explore the functionality, applications, and benefits of retractable constant force springs. Functionality of Retractable...

 Variable Force Spring – The Ultimate Solution for Dynamic Applications
Variable Force Spring – The Ultimate Solution for Dynamic Applications

Time:2023-5-5

Variable force springs (also known as constant force springs) are a type of mechanical spring that provides a constant force throughout its range of motion. Unlike traditional springs that exert a different amount of force depending on their position, variable force springs maintain a consistent force throughout their extension and compression. These springs are incredibly versatile and can be used...

 Revolutionary Electric Fan Design Incorporates Lifting Springs for Enhanced Performance
Revolutionary Electric Fan Design Incorporates Lifting Springs for Enhanced Performance

Time:2023-5-25

A new electric fan design has been developed that incorporates lifting springs to enhance its performance. This revolutionary design has been created to provide a more efficient and effective way of cooling down spaces, while also reducing energy consumption and costs. The traditional electric fan has a classic design that has remained the same for many years. However, with the...

 Manufacturing Custom Torsion Springs: Tailored Solutions for Your Needs
Manufacturing Custom Torsion Springs: Tailored Solutions for Your Needs

Time:2023-7-2

Torsion springs are crucial components in various industries, providing rotational force and energy storage. These springs are used in a wide range of applications, including automotive, aerospace, medical, and industrial equipment. However, finding the right torsion spring that meets your specific requirements can be a challenging task. That's where custom torsion spring manufacturing comes into play. With tailored solutions, you...

 Do you have this problem when designing cordless blinds?
Do you have this problem when designing cordless blinds?

Time:2023-3-6

When the curtain is pulled to the top it sags and when it is pulled to the bottom it springs back a certain height.   Qianye Spring Company has succeeded in developing this cordless blinds spring. The steps in the design of a cordless curtain spring are as follows. 1. Determining the size of the winding spring force It is usually necessary...

 Constant Force Springs: Providing Consistent and Reliable Force in Various Applications
Constant Force Springs: Providing Consistent and Reliable Force in Various Applications

Time:2023-6-8

Constant force springs, also known as clock springs, are widely used in various applications to provide a consistent and reliable force. These springs are designed to exert a nearly constant force over a wide range of deflection, making them ideal for applications where a constant force is needed to counteract a load or maintain tension. One of the most common...

Product
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของตนจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งความเร็ว...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อไร...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดให้ตรง ...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแรงแปรผันและสปริงบิดแปรผันสามารถ...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อ...
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถให้บริการที่สมบูรณ์...