บ้าน > รีลสปริงแรงคงที่
How to find the best Variable force spring suppliers
How to find the best Variable force spring suppliers
Variable force springs are an important component in many machines and devices. If you need a quality variable force spring, it is important to find a good supplier. What are variable force springs and what are they used for? Variable force springs are a type of spring that is used to create a variable amount of force. This type of spring can be used in a number of different applications, including automotive, aerospace, and medical devices.     What are the benefits of using variable force springs? Variable force springs offer a number of benefits for both manufacturers and consumers. For manufacturers, they can be used to create a variety of products with different spring forces, allowing for greater flexibility and creativity in product design. This also makes it easier to accommodate the needs of different consumers, as they can select the product with the force that is most comfortable for them. Variable force springs also have a longer lifespan...
Torsion springs: where are they used and why did you choose to utilize them?
Torsion springs: where are they used and why did you choose to utilize them?
There are many types of springs, but the most common are torsion springs. The design of torsion springs is optimized to maintain maximum rotational pressure between two surfaces, these helical or helical springs are usually adhered to the coils at both suspended ends. These ends are connected to external components, which are then rotated to apply bending stress. Unlike other springs, torsion springs are ideally balanced and able to withstand twisting, giving them a place in many industries. Made of various coated metals such as stainless steel, carbon, titanium, nickel or copper alloys, torsion springs are usually wound around a shaft to further increase its stability. The basic principle of a torsion spring is to retain energy as the spring assembly twists. When this is applied, torque is applied in the opposite direction to the deformation angle. This allows energy to be stored and released when necessary, and the torsion spring also secures the mechanism when necessary.      ...
วิเคราะห์สาเหตุของความผิดพลาดของแปรงถ่านของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
วิเคราะห์สาเหตุของความผิดพลาดของแปรงถ่านของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
In recent years, several safety briefings have successively reported shutdown accidents caused by carbon brush or rotor collector ring failure of large generator units, resulting in great economic losses to the enterprise.Carbon brushes are motor brushes. Improper maintenance and use of the carbon brush of the generator set during operation will cause accident load reduction or even shutdown.        Factors leading to carbon brush fault      Electromagnetic factors : when reactive or excitation current is adjusted, the spark of carbon brush has obvious change. When the exciter commutates, the contact between the carbon brush and the commutator is not good, and the contact resistance is too large ; the uneven thickness of the oxide film of the rectifier or slip ring causes the unbalanced distribution of carbon brush current ; or sudden change of load and sudden short circuit lead to abnormal voltage distribution between commutators ; unit overload and imbalance ; carbon brush selection is unreasonable, carbon brush spacing...
การออกแบบสปริงแรงคงที่ในสปูลแดมเปอร์
การออกแบบสปริงแรงคงที่ในสปูลแดมเปอร์
 When powered by a damped constant force spring mounted on the spool, there are several key principles that influence the design of linear motion applications. These principles support robust and consistent performance of products in a variety of applications, including automotive and aircraft interiors, industrial machine components, and many other user interface applications. The example components shown above will be cited as examples of the various design principles detailed below. This example assembly has a sliding drawer (shown in red) powered by a constant force spring mounted on a spool (spool in green; constant force spring shown in yellow) running within a mounting base (shown in grey), such as a central Console a car. A ratchet or door latch mechanism (not shown) can be implemented to allow the tray to be locked in place with a single press by the user. This example is a typical set of applications used in the automotive industry.        1. Preload spring  ...
สปริงแรงคงที่ที่ใช้ในอุปกรณ์เสริมติดผนัง
สปริงแรงคงที่ที่ใช้ในอุปกรณ์เสริมติดผนัง
As more and more people spend more and more time using computers, computer users spend more time sitting or standing at their desks or workstations in front of devices. Keeping what experts call "the best ergonomic positioning" can improve energy levels and overall comfort. For this purpose, the input and output devices must be placed in appropriate positions. The proper position can reduce the muscle strain of the user's arm and effectively prevent various musculoskeletal diseases, including carpal tunnel syndrome, neck pain, and upper and lower back pain.   The attachment bracket can be used to facilitate the support and position adjustment of the fixed attachment. The attachment retainer allows simple three-dimensional adjustment of two such devices to place the devices in a more ergonomic relative position to meet the needs of various users and workspaces, and has a balancing mechanism for balancing the weight of fixed attachments.   The balance mechanism provided by the wall mounted accessories is superior to the traditional lifting system,...
สปริงแรงคงที่ใช้กับเบรกสำหรับการผ่าตัดระยะไกล
สปริงแรงคงที่ใช้กับเบรกสำหรับการผ่าตัดระยะไกล
Minimally invasive medical technology is used to reduce the number of foreign tissues that may be damaged during diagnosis or surgery, so as to reduce the recovery time, discomfort and adverse side effects of patients. The surgeon can operate the controller on the console to indirectly operate the instrument connected to the remotely operated actuator. The instrument can be disassembled from the remotely controlled actuator, so that the instrument can be disinfected separately and selected to be used as the instrument required for surgery. Combine. Instruments may be changed during surgery.   Using remote instruments for surgery brings new challenges. One problem is to provide a remotely operated motor mechanism that supports a remotely operated actuator that can be positioned relative to a patient. These features are quite heavy and may weigh between 12 and 24 kilograms. The mechanism must be moved over the patient and carefully positioned. Therefore, it is necessary to balance the surgical instrument, the associated actuator, and the support structure so...
สปริงแรงในการออกแบบผ้าคลุมรถ
สปริงแรงในการออกแบบผ้าคลุมรถ
Car covers are commonly used automotive protective articles, but the folding and storage of car covers is a troublesome thing. In order to solve this problem, invention lovers have done a lot of useful exploration and put forward many solutions. One kind of scheme is to use power to drive the reel to directly roll up the car cover cloth. Using the reel to directly roll up the car cover cloth can achieve the purpose of rapid retraction of the car cover, but there are the following problems in actual use: first, the winding and friction of the reel when directly rolling up the car cover cloth wear the car cover cloth greatly; second, in order to adapt to the width of the car cover cloth, the width of the car cover retracting device must be close to the width of the car cover cloth. If it is too narrow, it will increase the winding of the car cover cloth,...
การประยุกต์ใช้สปริงแรงแปรผันในประตูบานเลื่อนขึ้น-ลงของเตาผิง
การประยุกต์ใช้สปริงแรงแปรผันในประตูบานเลื่อนขึ้น-ลงของเตาผิง
Fireplaces are freestanding or wall-mounted indoor heating devices, powered by combustible materials, with internal chimneys, originating from Western homes or palace heating facilities. Because its fuel is a renewable resource, modernized and improved, it is still commonly used in the West, and is especially popular among the higher education class, which advocates environmental protection. Fireplaces can also be installed in ordinary homes, and are perfectly achievable for small flats. The fireplace in modern homes is certainly not the firewood burning in the living room of a large villa that we see in the movies and TV, burning a fire and emitting the sound of a "blazing" star.   In colder climates, the fireplace has always been the main feature of a home, as it gives people warmth to survive the long winter hands. The feeling of warmth from the baking, and the jumping and flickering flames, even today, still make people feel happy in cold weather. The warmth of a...
Constant force spring reel Product
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อใช้แรงภายนอกเพื่อทำให้เพลาและสปริงหมุนสัมพันธ์กัน สปริงจะพันบนเพลาและเก็บแรงบิดไว้ เมื่อแรงภายนอกหายไป สปริงจะสร้างแรงบิดบนเพลาหรือกล่องสปริง ข้อดี: สปริงเพาเวอร์แบ่งออกเป็นสปริงเพาเวอร์ธรรมชาติและสปริงเพาเวอร์แบบอัดแรงตามรูปร่างที่ผ่อนคลาย ในทางตรงกันข้าม สปริงกำลังแบบพรีฟอร์ซสามารถเก็บแรงบิดได้มากกว่า 25% ถึง 55% และให้การหมุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วงการผลิตผลิตภัณฑ์: ความหนา 0.05 ~ 0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 60 มม. หลักการของฉาก: หัวฉีดปากกาความแม่นยำสูงใช้สปริงกำลังพิเศษเพื่อให้ปริมาณยาที่มีขนาดเล็กและแม่นยำสูง ยาในปริมาณคงที่จะถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายด้วยแรงสปริงคงที่...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าปรับผลิตภัณฑ์ของตนให้เหมาะสมจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเร่งเวลาออกสู่ตลาด ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการออกแบบส่วนประกอบสปริง การผลิตจนถึงการประกอบขั้นสุดท้าย ลูกค้าเลือกข้อดีที่ Qianye จะได้รับ 1. ประหยัดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. มอบโซลูชันที่หลากหลาย เลือกโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพที่ต้องการ 3. สปริงที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณมากที่สุด 4. ให้บริการคุณตลอดชีวิตและตอบสนองการสนับสนุนทางเทคนิคที่คุณมี
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแบบแปรผันและสปริงบิดแบบแปรผันสามารถฝ่าอิทธิพลของกฎของฮุคที่มีต่อสปริงแบบเดิมได้ ดังนั้นระยะชักและแรงไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนอีกต่อไป แต่สามารถบรรลุผลรวมของแรงยืดหยุ่นและการกระจัดกระจาย เช่น ความลาดเอียงเชิงลบขั้นแรงคงที่ ซึ่งสามารถกระทำได้ทางกลไก สำหรับข้อกำหนดทางวิศวกรรม ให้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงยืดหยุ่นและระยะเคลื่อนตัวเพื่อออกแบบการเปลี่ยนแปลงโค้งยืดหยุ่นต่างๆ ในการใช้งานเฉพาะ มีสปริงแรงแปรผันที่แตกต่างกัน การออกแบบแอพพลิเคชั่นสปริงบิดผันแปร และวิธีแก้ไข ช่วงการผลิตของสปริงแบบปรับแรงได้และสปริงบิดแบบแปรผัน: ความหนา 0.05~0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 65 มม.
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถจัดหาชุดการผลิตและการประกอบระบบที่สมบูรณ์
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อดึงแรงภายนอกออก สปริงจะกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ ในเวลาเดียวกัน แรงบิดคงที่ (แรงยืดหยุ่นที่เก็บไว้) จะถูกสร้างขึ้น (ปล่อย) บนล้อเอาท์พุต ดังนั้นจึงเรียกว่าเครื่องกำเนิดแรงบิดคงที่ แถบ เป็นของ (วิธีการใช้งานในสปริงแรงคงที่) ข้อได้เปรียบ: ข้อดีของสปริงแรงบิดคงที่เมื่อเทียบกับสปริงกำลัง (เลื่อน): 1. แรงบิดจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนรอบที่เพิ่มขึ้น ถึง 2 ไม่จำกัดจำนวนรอบที่มีอยู่ และการออกแบบของการหมุนหลายรอบส่วนใหญ่ใช้สปริงแรงบิดคงที่ ถึง 3 จำนวนการหมุนที่ไม่ถูกต้องมีขนาดเล็กสามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นและประสิทธิภาพสูงขึ้น ช่วงการผลิตสปริงแรงบิดคงที่: ความหนา 0.05~0.85 มม. และความกว้าง...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2. สปริงแรงคงที่ช่วยลดการสูญเสียแปรงคาร์บอน ยืดอายุของแปรงคาร์บอน และลดการสูญเสียในปัจจุบัน ถึง 3. มอเตอร์ขนาดเล็กสามารถออกแบบให้ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของมอเตอร์ได้ 4. สามารถเพิ่มความยาวของแปรงถ่านได้ ถึง 5. สามารถใช้เครื่องสับเปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้นได้ ถึง 6. ลดการเกิดประกายไฟและลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า สปริงแรงคงที่สำหรับแปรงถ่านแบบม้วนเดียว 1. ความกว้างแปรงคาร์บอน 2. ความสูงของแปรงถ่าน: ความกว้างของสปริงต้องเล็กกว่าความสูงของแปรงถ่าน 3. ความยาวของแปรงถ่านแบบถอดได้: ระยะชักสปริงต้องมากกว่าความยาวของแปรงถ่านแบบถอดแยกได้ แปรงถ่าน 4. แรงกดสัมผัสที่จำเป็นสำหรับแปรงถ่านและสับเปลี่ยน: แรงสปริงที่ต้องการ สปริงแรงคงที่สำหรับแปรงถ่านแบบม้วนคู่ 1. ความกว้างแปรงคาร์บอน 2. ความสูงของแปรงคาร์บอน: ความกว้างของสปริงจะต้องเป็น...
Constant force spring reel News
 ข้อดีของสปริงแรงคงที่บนโต๊ะยกคอมพิวเตอร์
ข้อดีของสปริงแรงคงที่บนโต๊ะยกคอมพิวเตอร์

เวลา:2022-9-14

Now people's working hours are getting longer and longer, and everyone is working hard. Some workaholics want to live on their desks. As people sit and work longer and longer, people gradually realize that sitting for a long time is not conducive to the improvement of work efficiency. People begin to try to sit and stand alternately, and gradually the lifting table appears, Using the lifting table to work in a station has become a popular and healthy way of working. The lifting and lowering of the computer lifting table mainly depends on the lifting system. The accessories used for lifting and lowering are constant force springs. The quality of the constant force springs determines the user experience. If you want to buy it, it will break down after a while, or if you want to rise or fall when you use it, it will fall down automatically when you reach a position. Will you still buy this kind of computer lifting table? Therefore, when choosing constant force spring manufacturers, we should choose a mature industry and choose high-quality manufacturers. Generally, there will be no quality problems. Constant force spring is made of stainless steel strip. The high-strength steel strip is shaped through specific spring production equipment. When it is straightened by external force, the spring will naturally roll back and produce elastic force. However, when our goal is achieved, it can return to the starting point specified by us after displacement. It is applied to products requiring linear motion such as round-trip, sliding, stretching, homing, balance or labor-saving. Compared...
 Exposed Power Cord Solutions
Exposed Power Cord Solutions

เวลา:2022-9-14

As people are becoming more and more picky about the beauty of home appliances, the problems of dirt, vulnerability and difficult placement caused by the exposure of power lines have been unsatisfactory. However, with the take-up device, the wires are completely stored in the internal space after use, and these problems are solved. Its core component is the use of winding up. Take-up spring refers to a kind of rotary spring that puts the steel strip crimped once or twice into the fixed box, and then connects it through the middle mandrel to tighten it to the predetermined position. After releasing the preload when necessary, it uses the rebound force of the rolled steel strip to achieve the design purpose.     The utility model has the advantages that the utility model is designed for rotary use, and can be widely used in the circular design device, and forms a coaxial design with the take-up device, which saves space very much. Under the condition of well-designed, its maximum service life can reach 300000 times.     Parameters that must be provided for the design of take-up spring:     1. Inner diameter of installation box (d)     2. Diameter of intermediate mandrel (d)     3. Torque value (T)     4. Application range (NX ~ NY)     5. Service life requirements     6. Torque calculation of products     7. Product life calculation Shenzhen Qianye Precision Metal Co., Ltd. is a leading manufacturer of take-up and spring. It is a manufacturer specializing in providing high-precision spring. It...
 "สปริงแรงคงที่"เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสายเคเบิลในและต่างประเทศ
"สปริงแรงคงที่"เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสายเคเบิลในและต่างประเทศ

เวลา:2022-9-14

ด้วยการใช้อุปกรณ์เสริมสายเคเบิลแบบหดเย็นที่เพิ่มขึ้น สปริงแรงคงที่ได้กลายเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสายเคเบิลในและต่างประเทศ จะหาสปริงแรงคงที่ที่เหมาะสมในการใช้งานจริงได้อย่างไร? วิธีการกำหนดความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่อง แม่เหล็ก และความต้านทานการกัดกร่อนของสปริงแรงคงที่ได้กลายเป็นข้อพิจารณาครั้งแรกสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสายเคเบิลและลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่นำเข้าหรือแบรนด์ในประเทศ การใช้สปริงแรงคงที่สำหรับอุปกรณ์สายเคเบิลมาตรฐานได้กลายเป็นการกำหนดค่ามาตรฐาน แต่คุณภาพไม่เท่ากัน ข้อผิดพลาดมักเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เช่น วัสดุ การเลือกประเภท หรือประสิทธิภาพ ความต้านทานการกัดกร่อนของสปริงแรงคงที่นั้นสัมพันธ์กับวัสดุและเทคโนโลยีการแปรรูป ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิมส่วนใหญ่มาจากโครเมียม ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กจะดีขึ้นอย่างมากก็ต่อเมื่อปริมาณโครเมียมเกิน 12% และการเติมนิกเกิลจะช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนด้วย สปริงแรงคงที่สำหรับสายเคเบิลโดยทั่วไปทำจากสแตนเลส 301 ในประเทศจีนและ x12crni17 ในต่างประเทศ เหล็กกล้าไร้สนิม 7 ตัวทำจากความต้านทานแรงดึงและความแข็งสูงในระหว่างการแปรรูปเย็นไม่ใช่แม่เหล็ก แต่เป็นแม่เหล็กหลังจากการแปรรูปเย็น หลังจากการอบชุบด้วยความร้อน แม่เหล็กสามารถถูกกำจัดได้ และพื้นผิวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน แต่ความแข็งที่สอดคล้องกันจะลดลง สภาพแวดล้อมการใช้งานสปริงแรงคงที่เหมือนกับของอุปกรณ์เสริมสายเคเบิล โดยทั่วไป ด้านนอกจะพันด้วยแถบบางเส้นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวตามแนวแกนตามสายเคเบิล ในขั้นตอนการใช้งานจะพันด้านในข้อต่อหรือขั้วทั้งหมดและจะไม่โดนความชื้นโดยตรง แต่จะ...
 ฤดูใบไม้ผลิในตัวจับเวลา
ฤดูใบไม้ผลิในตัวจับเวลา

เวลา:2022-9-14

ตัวจับเวลาเป็นอุปกรณ์จับเวลาที่แม่นยำ ซึ่งใช้นาฬิกากลไกเพื่อขับเคลื่อนสวิตช์ ตำแหน่งเวลามีความแม่นยำมาก และสามารถบรรลุผลดังกล่าวได้ ฤดูใบไม้ผลิมีบทบาทอย่างมากในนั้น การเกิดขึ้นของตัวจับเวลาได้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่ชีวิตของเรา ตอนแรกเราใช้นาฬิกาทรายเพื่อกำหนดเวลา ในยุคปัจจุบัน มีการใช้นาฬิกาจับเวลาอย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้คนสามารถควบคุมเวลาได้ง่ายขึ้น และถูกนำไปใช้ในด้านทหาร เช่น ระเบิดเวลาและระเบิดเวลา ตัวจับเวลาส่วนใหญ่ประกอบด้วยสามส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนประกอบพลังงาน สปริงกลไกทางเดียว กระชับ ไม่หลวม. การขันสปริงให้แน่นจะให้พลังงานแก่ทั้งระบบ ส่วนที่สองคือองค์ประกอบการวางจำหน่าย ด้วยความเร็วของเกียร์หลายรอบ จำนวนรอบการหมุนจะเพิ่มขึ้นเมื่อสปริงคลายตัว ที่ส่วนท้ายของระบบเกียร์ มีล้อคล้อง ก้ามปู และสายว่ายน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าระบบเกียร์หมุนด้วยความเร็วคงที่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยสปริง มีอุปกรณ์บนตัวนักว่ายน้ำเพื่อปรับความยาวของนักว่ายน้ำเพื่อปรับความถี่การสวิงของก้ามปูเพื่อให้แน่ใจว่าเกียร์หมุนตามความเร็วที่ตั้งไว้และสปริงที่ขันแน่นจะไม่คลายในครั้งเดียวและไม่ได้รับผลกระทบ โดยความตึงของสปริงทำให้ความเร็วเปลี่ยนแปลง ส่วนที่สามคืออุปกรณ์จับเวลาเพื่อให้เกียร์ในกลุ่มเกียร์หมุนไปที่มุมหนึ่งเพื่อส่งสัญญาณทางกลเพื่อควบคุมการหยุดชะงัก เมื่อตัวจับเวลาถูกขันไปที่บาง...
 การออกแบบและการผลิตสปริงแรงคงที่
การออกแบบและการผลิตสปริงแรงคงที่

เวลา:2022-9-14

 Design and manufacture a complete set of constant force springs for a variety of applications in almost all industries, from medical care to aerospace and general household products. The constant force spring is different from the traditional spiral wound spring. They are made of pre tensioned high-yield metal strips (usually stainless steel) rather than wires. Constant force springs are classified as "tension springs". When winding, the metal strip resists uncoiling with nearly constant resistance. When extended, the internal stress of the metal resists any load force at a nearly constant rate. Once the spring extends to a length of 1.25 times its diameter, it reaches full load and produces a nearly constant force. According to the size of the spring and the load it supports, the fatigue life cycle of the constant force spring is between 2500 and 1000000 times.     Constant force springs are commonly used in automotive engineering, aerospace engineering, medical and retail. Some common applications are: Cable retractor, motor, spacecraft, fitness equipment, door closer, hose retriever, nuclear magnetic resonance scanner, X-ray machine, point of sale display, toys, furniture accessories, retractable tape measure or dog line, retractable vacuum cleaner line, etc.     If you choose a constant force spring for an application, you must first consider several factors. Material selection is important, as is the thickness and width of the metal strip. The most commonly used metal is grade 301 stainless steel because it can make consistent high-quality and strong constant force springs. Other materials are available, such as high carbon steel, Inconel, etc., which may...
 คุณรู้หลักการของเกวียนทางการแพทย์หรือไม่?
คุณรู้หลักการของเกวียนทางการแพทย์หรือไม่?

เวลา:2022-9-14

During the normal operation of the hospital, it is often necessary to use the medical cart. The medical cart refers to the ward protection and transfer of medical equipment. The medical cart prevents the patient from causing further injury in the process of transporting the patient. At the same time, it also reduces the labor intensity of medical staff or family members. It is a commonly used medical device. At present, the medical cart on the market can only be used in the process of lifting the patient from the hospital bed to the cart or from the cart to the hospital bed, The scope of use is narrow, which is easy to cause a waste of resources and the problem of single function. Therefore, a medical multifunctional cart is proposed to solve the above problems. The medical multifunctional cart has simple structure and convenient operation. It can be used as a medical cart under normal working conditions. Drugs for medical use can be placed in the medicine box, and medical waste generated in the medical process can be placed in the garbage box. The turnover cover plate can close the garbage box to prevent the garbage in the garbage box from shaking or overflowing due to the movement of the cart. The operator rotates the rotating rod and turns the connecting rod and pulley out of the shell, When the pulley is in contact with the ground, the operator pushes the cart, and the cart can be moved freely with the help of the pulley. When the hospital lacks...
 Torsion springs: where are they used and why did you choose to utilize them?
Torsion springs: where are they used and why did you choose to utilize them?

Time:2022-12-1

There are many types of springs, but the most common are torsion springs. The design of torsion springs is optimized to maintain maximum rotational pressure between two surfaces, these helical or helical springs are usually adhered to the coils at both suspended ends. These ends are connected to external components, which are then rotated to apply bending stress. Unlike other springs, torsion springs are ideally balanced and able to withstand twisting, giving them a place in many industries. Made of various coated metals such as stainless steel, carbon, titanium, nickel or copper alloys, torsion springs are usually wound around a shaft to further increase its stability. The basic principle of a torsion spring is to retain energy as the spring assembly twists. When this is applied, torque is applied in the opposite direction to the deformation angle. This allows energy to be stored and released when necessary, and the torsion spring also secures the mechanism when necessary.       Torsion springs are used in many applications; especially those using pop-up styles. They are used in various clamps and specific door mechanisms such as those found in CD players. One of the most obvious uses of torsion springs is undoubtedly in a mousetrap, which relies entirely on a centrally located torsion spring. They also sit in the center of traditional clothing clips. They are also used in heavier cases such as garage door balancers or car trunk opening mechanisms. Even in ancient times, primitive torsion springs were used as part of the giant catapults (or trebuchets) that were later used...
 ฤดูใบไม้ผลิสามารถอยู่ได้นานแค่ไหน?
ฤดูใบไม้ผลิสามารถอยู่ได้นานแค่ไหน?

เวลา:2022-9-14

How long can stainless steel springs last? This is a common problem. You might think that as long as it's not stretched beyond the point of recovery, the spring will always return to its original shape. A spring is a mechanical part that uses elasticity to work. Parts made of elastic materials deform under the action of external force, and return to their original shape after the external force is removed. Also known as "spring". Generally made of spring steel, the types of springs are complex and diverse. However, spring life depends on many factors.         1. Spring design Are they properly designed for their intended purpose? Many are not, errors in spring design are the main cause of premature spring failure. When choosing a spring, remember to pay attention to what it is for and how it will be used. Is spring strength more important or elasticity? If you're not sure, experts can help guide your decision.       2. Quality of manufacturing materials       The life of the spring is also related to the quality and modulus of elasticity of the materials used in its manufacture. Make sure your springs are made of the best quality material for the desired application. For example, stainless steel springs have high strength, low stress relaxation, corrosion resistance and heat resistance. However, their performance decreases at sub-zero temperatures.       3. Application pressure and environmental conditions       If the force applied is greater than the spring is designed to withstand, fracture may occur....