บ้าน > Factory Power Spring
Factory Power Spring Product
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
Characteristic: The appearance of variable force spring and variable torsion spring is very similar to constant force spring and constant torsion spring. Variable force springs and variable torsion springs can break through the influence of Hooke’s law on traditional springs, so that stroke and force no longer increase proportionally, but can achieve various elastic force-displacement combinations such as negative slope...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
Characteristic: The power spring is coiled by steel strip. A spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected to the shaft. When an external force is applied to make the shaft and the spring rotate relative to each other, the spring will be wound on the shaft and stored Torsion, when the...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
Characteristic: The fixed (constant) torque spring (spring) is made of stainless steel. The external force rewinds the mainspring from its natural state to the output wheel (energy storage). When the external force is removed, the spring will return to its natural state. At the same time, a constant torque force (stored elastic force) is generated (released) on the output wheel,...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
From product ideas, design to finished product manufacturing, we can assist customers in completing them, and help customers optimize their products from the professional perspective of spring use, speed up product development, and speed up time to market. From the initial stage of spring component design, production to final assembly, customers choose the advantages that Qianye can get. 1. Save...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
Characteristic: Constant force (constant force) springs are rolled by stainless steel strips. The high-strength steel strips are shaped by specific production spring equipment. When the external force straightens them, the spring will naturally wind back and produce elasticity, but it reaches us The goal can return to the starting point we specified after being shifted. Advantage: The advantages of constant...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
Characteristic: 1. Due to the constant force, regardless of the length of the carbon brush and the commutator, the pressure remains the same. 2. Constant force spring reduces carbon brush loss, prolongs the life of carbon brush, and reduces current loss. To 3. Small motors can be designed to reduce the outer diameter of the motor. 4. The length of...
Factory Power Spring News
 What should we know about the installment of the constant force spring ?
What should we know about the installment of the constant force spring ?

Time:2023-8-21

Constant force spring usually installed with one end wrapped tightly on the drum and the other end connected to the load. We should know below knowledge during the installment procedure.   The drum diameter should be 10% to 20% larger than its natural diameter.   One and one-half length of the spring should bewrapped on the drum.   Stainless steel...
 Variable Force Spring: An Introduction to its Features and Applications
Variable Force Spring: An Introduction to its Features and Applications

Time:2023-5-3

Variable force springs, also known as constant force springs, are mechanical devices that exert a uniform force throughout their entire range of motion. They are designed to provide a constant pulling or pushing force, regardless of the length of the spring. In this article, we will explore the features and applications of variable force springs. Features of Variable Force Springs...
 Designing a Constant Force Torsion Spring: A Guide to Engineering in English
Designing a Constant Force Torsion Spring: A Guide to Engineering in English

Time:2023-7-4

Introduction: Torsion springs are essential components commonly used in various industries. These springs are designed to exert a rotational force when twisted, making them ideal for applications that require torque or rotational energy. This guide aims to provide a comprehensive overview of designing a constant force torsion spring, highlighting the key engineering principles involved. 1. Understanding Torsion Springs: Before delving...
 Introduction to Compression Springs: Definition, Types, and Applications
Introduction to Compression Springs: Definition, Types, and Applications

Time:2023-6-20

Compression springs are mechanical devices that store energy when a force is applied to them. They are used in a wide range of applications, including automotive, aerospace, medical, and industrial equipment. In this article, we will discuss the definition of compression springs, the types of compression springs available, and the applications of these springs. Definition of Compression Springs Compression springs...
 Revolutionary Electric Fan Lifts Efficiency with Spring Technology
Revolutionary Electric Fan Lifts Efficiency with Spring Technology

Time:2023-5-16

A new electric fan that utilizes spring technology has been developed and is set to revolutionize the industry. The new fan promises to provide increased efficiency and energy savings for consumers. The fan, developed by a team of engineers, utilizes a unique spring system that allows for energy to be stored and released in a controlled manner. This results in...
 The QY spring mechanism of manual cordless blinds is very different from ordinary wire springs
The QY spring mechanism of manual cordless blinds is very different from ordinary wire springs

Time:2023-6-13

The QY spring mechanism of manual cordless blinds is very different from ordinary wire springs, and its core component is the need for a spring with negative gradient. Cordless blinds are usually designed to encounter the problem that when the blinds is pulled to the top it will sag and when it is pulled to the bottom it will return to...
 สปริงแรงคงที่ใช้กับเบรกสำหรับการผ่าตัดระยะไกล
สปริงแรงคงที่ใช้กับเบรกสำหรับการผ่าตัดระยะไกล

เวลา:2022-9-14

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการบุกรุกน้อยที่สุดถูกนำมาใช้เพื่อลดจำนวนเนื้อเยื่อแปลกปลอมที่อาจได้รับความเสียหายระหว่างการวินิจฉัยหรือการผ่าตัด เพื่อลดเวลาพักฟื้น ความรู้สึกไม่สบาย และผลข้างเคียงของผู้ป่วย ศัลยแพทย์สามารถใช้คอนโทรลเลอร์บนคอนโซลเพื่อสั่งงานเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับแอคทูเอเตอร์ที่สั่งการจากระยะไกลทางอ้อมได้ ตัวเครื่องสามารถถอดประกอบได้...
 Constant Torque Spring Motor: A Powerful and Reliable Choice for Your Applications
Constant Torque Spring Motor: A Powerful and Reliable Choice for Your Applications

Time:2023-5-27

When it comes to high-performance motors, there are a variety of options to choose from. However, one lesser-known option that provides a powerful and reliable solution is the constant torque spring motor. This type of motor is designed to deliver consistent torque output over a wide range of speeds, making it an ideal choice for a variety of applications. What...