บ้าน > บล็อก > สองด้านที่ต้องพิจารณาในการออกแบบสปริงแรงคงที่

สองด้านที่ต้องพิจารณาในการออกแบบสปริงแรงคงที่

แหล่งที่มา:เฉียนเย่ พรีซิชั่น เวลา:2022-9-15

ดิ สปริงแรงคงที่ is made of stainless steel strip. The high strength steel strip is shaped by specific spring production equipment. When the external force is straightened, the hair strip will naturally roll back and produce elastic force. However, to achieve our goal, we can return to the designated starting point after displacement.

    สปริงแรงคงที่ has the characteristics of maintaining constant force in a long stroke. Its function can be applied to the adjustment of lifting doors and windows, computer monitors and fans, shopping mall display shelves or motor carbon brush motors and other products that require linear motion such as round trip, sliding, stretching, homing, balance or force saving.

So how to design the constant force spring in line with product performance ? We generally need to consider from two aspects :
    1. Performance of constant force spring
   The two most important properties of the constant force rod are elastic value and life. The thicker the elastic               material, the wider the width, the higher the elastic force. Among the materials with the same size, the smaller the     crimp diameter is, the higher the elasticity is, and vice versa. On the contrary, under the same manufacturing             conditions, the thinner the material is, the better the life is. In the same size of the material, the smaller the coil
diameter is, the shorter the life is, and vice versa.
    2. Installation space of constant force spring
   Generally, the outer diameter of the spring is set according to the installation space. Sometimes, when the middle      shaft is used, the inner diameter must be taken into account at the same time. The outer diameter of the spring
cannot be larger than that of the installation space. Otherwise, friction will occur and affect the use.
    Qianye precision selection of stable raw materials manufacturers, our constant force spring is made of stainless steel 301 materials. Engineers will customize suitable spring materials according to customer requirements to achieve the best design effect. Other high-carbon steel and manganese steel materials can be customized. But the company ‘ s business in recent years to high-end line development, only consider making 301 stainless steel. Through self-developed molding equipment, the consistency and stability of product quality are ensured, and the fatigue resistance is greatly superior to the similar products in the market.
    เซินเจิ้น Qianye Precision Metal Co., Ltd. is a manufacturer specialized in providing high-precision spring. The company integrates product R & D, production, sales and services, and has engineering and management personnel with various technical skills and rich experience. Has successfully passed ISO9001, ISO14001 and TS16949 professional qualification certification. We sincerely welcome new and old customers and friends from all walks of life to visit the company to guide, negotiate business cooperation, Qianye Precision will sincerely serve you !

ข่าวล่าสุด

 Electric Fan Lifting Spring: A Solution for Efficient Air Circulation
Electric Fan Lifting Spring: A Solution for Efficient Air Circulation

Time:2023-6-6

As the summer heat approaches, many people turn to electric fans to keep themselves cool. However, not all electric fans are created equal. Some fans are more efficient at circulating air than others, and this can make a big difference in how comfortable a room feels. One solution to this problem is the electric fan lifting spring. The electric fan...

 How to use Window Constant Force Spring
How to use Window Constant Force Spring

Time:2023-7-17

Introduction The window constant force spring is a device that plays a crucial role in the smooth operation of windows. It is a simple yet effective mechanism that provides a constant tension, ensuring the window stays open and closed without any effort. In this article, we will delve into the details of the window constant force spring, its working principles,...

 Design and Manufacturing of Spiral Wound Torsion Spring for Robust and Efficient Performance
Design and Manufacturing of Spiral Wound Torsion Spring for Robust and Efficient Performance

Time:2023-5-22

Introduction Spiral wound torsion springs are widely used in various industrial applications due to their robustness and efficiency. These springs are designed to store and release energy when twisted, making them ideal for use in mechanisms that require high torque levels. In this report, we will discuss the design and manufacturing process of spiral wound torsion springs, including the materials...

 How do I find the right constant force spring for my cable accessories?
How do I find the right constant force spring for my cable accessories?

Time:2023-6-13

How do I find the right constant force spring for my cable accessories? How to determine the constant force spring's constant spring force, magnetic properties, corrosion resistance, etc. is the first consideration for cable accessory manufacturers and customers. Constant force springs are used in the same environment as cable accessories and are generally wrapped externally with some strip material to...

 Electric Fan Lifting Spring: A Must-Have Accessory for Your Summer Cooling Needs
Electric Fan Lifting Spring: A Must-Have Accessory for Your Summer Cooling Needs

Time:2023-4-24

Summer is here, and with it comes the unbearable heat. While air conditioning is a great way to stay cool, it can be expensive to run and not always available in every room of your home. That\'s where the electric fan comes in handy. An electric fan is an affordable and effective way to keep cool during the summer months....

 Long Compression Springs: Essential Components for Industrial Applications
Long Compression Springs: Essential Components for Industrial Applications

Time:2023-7-12

Introduction: Compression springs are mechanical devices used in various industrial applications to create resistance and absorb shock or force. Long compression springs, as the name suggests, are springs with longer lengths and are widely used in different industries due to their unique characteristics and functionalities. This article will explore the importance of long compression springs in industrial applications and their...

Product
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดให้ตรง ...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแรงแปรผันและสปริงบิดแปรผันสามารถ...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อไร...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2.สปริงแรงคงที่ช่วยลดแปรงถ่าน...
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถให้บริการที่สมบูรณ์...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อ...