บ้าน > บล็อก > ข้อมูลอุตสาหกรรม > เหตุใดการสนับสนุนจึงสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญหน้าจอแสดงผลเป็นเวลานาน?

เหตุใดการสนับสนุนจึงสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญหน้าจอแสดงผลเป็นเวลานาน?

แหล่งที่มา:เฉียนเย่ พรีซิชั่น เวลา:2022-9-14

What do you think of the correct sitting posture in office? Relax your shoulders, keep your eyes in front, and keep your eyes balanced at the top of the computer or the top 3 / 1 of the monitor. This is the correct sitting posture of our office. To stand our neck, we need a certain height of the display. The horizontal position of the display is low, and the neck is easy to tilt forward. The cervical spine will obviously feel uncomfortable, very tired, and will cause pressure on the muscles of the neck.

     The display bracket is mainly composed of upper support arm, lower support arm, display connector and desktop clamp. The most important core lifting components are in the upper support arm, which supports the display through the deformation of spring or air rod structure in the upper arm.

When it comes to the spring in the core lifting part, the reason why the display can rise and fall is that it is designed into a lifter that can adjust the height of the display at will by using the principle of free rise and fall of สปริงแรงคงที่. With the help of the tension of the spring, its height can be adjusted freely. Compared with the column support (the lifting up and down is cumbersome, and the screws need to be adjusted by tools every time) it is simpler to use and more convenient to operate after adding a spring. It only needs a little effort to complete the adjustment, which can be said to be a cross era innovation.

Qianye is the first company in China in terms of computer lifting bracket. The core components of computer lifting used by four well-known domestic enterprises (fuhongqi, fumansheng, Chengyue and Zhaowang) are constant force springs produced by Qianye.

Qianye ความแม่นยำ specializes in producing all kinds of spring springs; Widely used in all kinds of electronic devices, household appliances, small toys, office supplies, communication equipment, medical machinery, electronic computers, windows and doors, vehicles and other aspects, specializing in the production and manufacture of high-precision torsion springs. The use of high-quality imported raw materials and domestic raw materials will continue to meet your requirements. With more than ten years of experience in product R & D, production and manufacturing, you have become a famous brand dealer in China!

ข่าวล่าสุด

 The Applications of Constant Force Springs
The Applications of Constant Force Springs

Time:2023-8-14

Constant force springs, also known as clock springs or spiral springs, are a type of mechanical spring that provides a constant force throughout its deflection. These springs have been used in various applications for many years due to their unique characteristics and benefits. In this article, we will explore some of the common applications of constant force springs. One of...

 Unveiling the Exceptional Quality of High Precision Springs
Unveiling the Exceptional Quality of High Precision Springs

Time:2023-7-5

High precision springs are a vital component in various industries, playing a crucial role in ensuring the smooth functioning of many mechanical devices. These springs are engineered to deliver exceptional performance and reliability, meeting the rigorous demands of modern-day applications. In this article, we will delve into the world of high precision springs, exploring their exceptional quality and highlighting the...

 Spiral Torsion Spring Mechanism: A Comprehensive Exploration
Spiral Torsion Spring Mechanism: A Comprehensive Exploration

Time:2023-11-19

Introduction: The spiral torsion spring mechanism is a fundamental component in various engineering applications. It is widely used in industries such as automotive, aerospace, and robotics. This mechanism provides torsional resistance and is crucial for controlling rotation and torque. In this article, we will delve into a comprehensive exploration of the spiral torsion spring mechanism, discussing its design principles, applications,...

 The Mechanics of Torsion Spring: Exploring the Science Behind the Mechanism
The Mechanics of Torsion Spring: Exploring the Science Behind the Mechanism

Time:2023-9-15

Introduction In the world of engineering and mechanics, torsion springs play a crucial role in various applications. These springs are used in countless devices and machines, providing the necessary force and flexibility to perform specific tasks effectively. In this article, we will delve into the science behind the torsion spring, understanding its mechanics, applications, and significance in different industries. What...

 The Power of Constant Force Springs
The Power of Constant Force Springs

Time:2023-4-24

Constant force springs are a type of mechanical spring that has a unique design to provide a constant amount of force over a certain distance. They are also known as recoil springs, clock springs or power springs. These springs are widely used in various industries such as aerospace, medical, automotive, and consumer products due to their unique features. The design...

 How to Properly Mount Constant Force Springs
How to Properly Mount Constant Force Springs

Time:2023-8-14

Constant force springs are mechanical devices that provide a constant force throughout their entire range of motion. They are widely used in various applications such as automotive, medical devices, electrical appliances, and many more. Properly mounting constant force springs is essential to ensure their optimal performance and longevity. In this article, we will discuss the steps to mount constant force...

Product
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแรงแปรผันและสปริงบิดแปรผันสามารถ...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2.สปริงแรงคงที่ช่วยลดแปรงถ่าน...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อ...
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถให้บริการที่สมบูรณ์...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของตนจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งความเร็ว...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดให้ตรง ...