Ev > Bloq > Sənaye məlumatları > Ştanqlı ağır atletika qoruyucu vasitələrində tətbiq olunan güc yayları

Ştanqlı ağır atletika qoruyucu vasitələrində tətbiq olunan güc yayları

mənbə:Qianye Precision vaxt:2022-9-14

 Barbell is a kind of core training sports training equipment, which is also used in weight lifting. Barbell sports is a kind of weight training. Barbell training equipment can be used to improve muscle strength training, and barbell can also be used for core training to promote overall coordination.

The barbell is heavier than other fitness equipment, which is also prone to accidents. The existing barbell lacks corresponding protective measures when used, which is easy to hurt users or damage the barbell.

The above problems can be solved by the güc yay. Add the barbell weight lifting protection device of the güc yay. The utility model relates to the technical field of fitness equipment, including a base plate, and also includes: a placing table connected with the base plate; Barbell, butting with the placing table; One end of the protection mechanism is connected with the placing table, and the other end is connected with the barbell. The protection mechanism comprises an inductor, a linkage component and a clamping component; The holding mechanism is connected with the barbell.

Athletes hold the barbell through the holding mechanism to exercise, and the barbell drives the linkage component to move. When the human body is released, the barbell drives the linkage component to move quickly under its own gravity. When the sensor senses that the linkage component moves faster, the sensor starts the operation of the clamping component, and the clamping component clamps the linkage component, hinders the movement of the linkage component, and then hinders the movement of the barbell, so as to protect the human body.

  So how does barbell work? People hold the barbell, and then drive the barbell to move longitudinally. The barbell drives the connecting rope 4 to move. Under the force of the power spring 6, the connecting roller 5 rotates. The connecting roller 5 cooperates with the longitudinal movement of the barbell to pay off or wind up the connecting rope 4, and the connecting roller 5 drives the gear 7 to rotate at the same time.

  In the device, the güc yay plays a very important role. The güc yay is rolled from steel strip. In use, a spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected with the shaft. When an external force is applied to make the shaft rotate relative to the spring, the spring will roll on the shaft center and store the torque. When the external force disappears, the spring will produce the torque on the shaft or the spring box.

The advantage of güc yay is that it can be divided into təbii güc yayı və qüvvədən əvvəlki güc yayı rahat formasına görə. Bunun əksinə olaraq, qabaqcadan dartılmış güc yayları 25%-dən 55%-ə qədər daha çox fırlanma anı saxlaya bilər və daha effektiv dönüşlər təmin edə bilər.

  Qianye precision power spring is made of 301 high-strength stainless steel. Other materials can be used according to the requirements of customized applications. Its main feature is to provide high torque normal residual stress per unit deformation.

  Shenzhen Qianye Precision Metal Co., Ltd. has 20 ildən artıqdır of production experience in spring, and has put forward various application designs and solutions for spring. We sincerely suggest that customers can obtain consulting services with our R&D engineers at the early stage of product introduction and R&D. According to the needs of customers and assist in product design, development, proofing, so that your products can find the best solution to meet your application needs.

Son xəbərlər

 Maximizing Efficiency and Performance with Optimization Design Services
Maximizing Efficiency and Performance with Optimization Design Services

Time:2023-4-25

Maximizing Efficiency and Performance with Optimization Design Services In today's competitive marketplace, businesses must continually strive to improve their efficiency and performance. One way to achieve this is through optimization design services. Optimization design is the process of using mathematical algorithms and computer simulations to find the best design solution for a given problem. The benefits of optimization design services...

 How to Properly Mount Constant Force Springs
How to Properly Mount Constant Force Springs

Time:2023-11-12

Constant force springs are mechanical devices used to create a consistent force over a defined range of motion. They are commonly found in various applications such as cable and hose reels, counterbalances, and retractable devices. Properly mounting constant force springs is crucial to ensure their optimal performance and longevity. In this article, we will discuss the step-by-step process of mounting...

 Unveiling the Versatile Applications of Retractable Constant Force Springs
Unveiling the Versatile Applications of Retractable Constant Force Springs

Time:2023-9-23

Constant force springs are a type of mechanical spring that provide a consistent force throughout their deflection. They are commonly used in various applications where a constant force is required, such as in retractable devices. In this article, we will explore the versatile applications of retractable constant force springs and how they contribute to the functionality and convenience of different...

 Qianye Precision-dan it gəzdirən
Qianye Precision-dan it gəzdirən

Vaxt: 2022-09-14

Şirkətimizi tanıyan hər kəs bildiyi kimi şirkətimizin başqa bir məhsulu da var, yəni it gəzdirən! Güc yayı it gəzdiricisinin əsas və əsas komponentidir. Güc yayı yüksək dəqiqliyə və yüksək sərtliyə malik 301 paslanmayan poladdan hazırlanmışdır. Onun qalınlığa dözümlülüyü 0,01 mm aralığında idarə olunur və sərtliyi hv580 dərəcədir. The...

 China Springs for Curtains: Enhancing Functionality and Aesthetics
China Springs for Curtains: Enhancing Functionality and Aesthetics

Time:2023-8-24

Curtains are an essential element in interior design, serving both functional and aesthetic purposes. They provide privacy, control the amount of sunlight entering a room, and add a touch of elegance to any space. While most people focus on the fabric, color, and design of curtains, the type of curtain rod used is equally important. One innovative solution that has...

 Kompüter qaldırma masasında sabit güc yayınının üstünlükləri
Kompüter qaldırma masasında sabit güc yayınının üstünlükləri

Vaxt: 2022-09-14

İndi insanların iş saatları getdikcə uzanır, hamı var gücü ilə işləyir. Bəzi işgüzar insanlar öz masalarında yaşamaq istəyirlər. İnsanlar daha uzun və uzun müddət oturduqca və daha uzun müddət işlədikcə, insanlar tədricən uzun müddət oturmağın iş səmərəliliyinin yaxşılaşmasına kömək etmədiyini başa düşürlər. İnsanlar növbə ilə oturmağa və dayanmağa çalışmağa başlayırlar və tədricən...

Product