Ev > Bloq > Sənaye məlumatları > Scene principle of constant force spring

Scene principle of constant force spring

mənbə:Qianye Precision vaxt:2022-9-14

The sabit qüvvə yay is made of stainless steel strip. The high-strength steel strip is shaped by specific spring production equipment. When it is straightened by external force, the spring will naturally roll back and produce elastic force. However, when our goal is achieved, it can return to the starting point specified by us after displacement.

So do you know that constant force springs can be applied to those scenes? Let’s have a look!

     Constant force spring has the characteristic of maintaining constant force in long stroke. In a very small device space, it can achieve very high elastic output. It can be applied to the nail pushing device of nailing gun for linear pushing.

When the fixed force spring is straightened by external force, the spring will naturally retract and produce elastic force. It has the movement functions of balancing or saving force. It can be applied to the height adjustment of computer display and electric fan.

     The fixed force spring can achieve extremely high elastic output in a very small device space. Its function can be applied to product applications requiring linear movement such as round-trip, sliding, stretching, homing, balancing or labor-saving, such as automobile cup holder.

 Shenzhen Qianye Precision Metal Co., Ltd. bir çox sahələr üçün yüksək keyfiyyətli paslanmayan polad yaylar təmin etmək üçün 2006-cı ildə yaradılmışdır. Davamlı səylər nəticəsində Dövlət Əqli Mülkiyyət İdarəsi tərəfindən 19 patent şəhadətnaməsi və 4 yay avadanlığının proqram təminatına müəllif hüquqları verilmiş və qibtə edilən sənaye təsiri yaradılmışdır. Şirkət geniş çeşiddə güc yayları, sabit qüvvə yayları, sabit burulma yayları, dəyişkən qüvvə yayları və motor fırçası yayı dizayn edir və istehsal edir. Qianye müştərilərinin fərdi ehtiyaclarını ödəmək üçün sifarişli həllər hazırlamaqda onlarla sıx əməkdaşlıq edir. Daha yaxşı xidmətlər təklif etmək üçün davamlı olaraq istehsal texnologiyasına və təchizat zəncirinə sərmayə qoyur. Şirkət özü paslanmayan poladdan xammal istehsalçısıdır. Xammalın dəstəklənməsi səbəbindən, yay məhsulları hazırlayarkən maddi məhdudiyyətlərə məruz qalmır; xüsusi material tələbləri hazırlana və istehsal edilə bilər; Bundan əlavə, çatdırılma müddəti çox qısaldılır. Keyfiyyət böyük əhəmiyyət kəsb edir və Qianye öz işçilərinin təliminə böyük diqqət yetirməklə ISO9001, ISO14001 və milli yüksək texnologiya müəssisəsi üçün sertifikatlıdır. Onun ruhu mükəmməlliyə can atmasını təmin etmək üçün “insanlara səmimiyyətlə rəftar etmək və hər şeyi səmimiyyətlə yaratmaq”dır.

Son xəbərlər

 Stainless Spring Steel: A Durable and Corrosion-Resistant Material for Various Applications
Stainless Spring Steel: A Durable and Corrosion-Resistant Material for Various Applications

Time:2023-6-24

Stainless spring steel is a type of steel that is widely used in various industries due to its exceptional strength, durability, and corrosion resistance. This type of steel is made up of a combination of high carbon and low alloy steels, which enable it to withstand extreme temperatures, pressures, and stress. In this article, we will explore the features and...

 Unyielding Strength: The Versatility of Stainless Steel Springs
Unyielding Strength: The Versatility of Stainless Steel Springs

Time:2023-7-4

Stainless steel springs have long been recognized for their exceptional strength and versatility in various industries. These mechanical components play a crucial role in countless applications, from automotive and aerospace to medical and electronics. This article aims to delve into the characteristics and applications of stainless steel springs, highlighting their unyielding strength and unrivaled versatility. Stainless steel springs are renowned...

 Sabit qüvvəli yayın uzunluğunu necə təyin etmək olar
Sabit qüvvəli yayın uzunluğunu necə təyin etmək olar

Vaxt: 2022-09-14

  Sabit qüvvə yayları adətən bir növ balans və ya geri çəkmə mexanizmi tələb edən tətbiqlərdə istifadə olunan mexaniki cihazlardır. Dizayn və funksiya baxımından sabit qüvvə yayları daha çox yayılmış yay növlərindən fərqlənir. Onlar geniş hərəkət diapazonunda sabit qalan ardıcıl xətti qüvvə və ya fırlanma anı tətbiq edirlər. Spiral yay qüvvəyə məruz qaldıqda, istər...

 Understanding the Mechanics of a Constant Force Spiral Spring: A Comprehensive Study
Understanding the Mechanics of a Constant Force Spiral Spring: A Comprehensive Study

Time:2023-12-26

Constant force spiral springs are widely used in various applications due to their ability to provide a consistent and reliable force over a wide range of deflections. In this comprehensive study, we aim to delve into the mechanics of the constant force spiral spring, exploring its structure, working principles, materials, and applications. By understanding the intricacies of these springs, engineers...

 Niyə dəyişən qüvvəli yaylar rəf itələyicilərində istifadə olunur?
Niyə dəyişən qüvvəli yaylar rəf itələyicilərində istifadə olunur?

Vaxt: 3-9-2022

  Dəyişən qüvvə yayları satınalma nöqtəsində və ya POP sənayesində, xüsusən də rəf itələyicilərində çox yaygındır. Dəyişən qüvvə yayları artan və ya azalan qüvvə tələblərinə dəqiq uyğunlaşmaq üçün dəyişkən qüvvə təmin edir və məhsulu üfüqi olaraq irəliyə doğru hərəkət etdirir. Geniş tətbiq imkanlarına görə bu yayları tütün, kosmetika, elektronika və tibb sənayesində görmək olar. Bəs niyə dəyişən qüvvə yaylarından istifadə edin...

 Custom Torsion Springs Made to Your Specifications
Custom Torsion Springs Made to Your Specifications

Time:2023-6-17

Torsion springs are an essential component of many devices, from garage doors to medical equipment. These springs are designed to store and release energy when twisted, making them a crucial part of many complex mechanisms. When it comes to designing and manufacturing torsion springs, precision and accuracy are essential. That's where custom torsion springs come in. Custom torsion springs are...

Product