Ev > window spiral spring suppliers
Does your nail gun have the problem of not hitting the nail?
Does your nail gun have the problem of not hitting the nail?
Because there is no tension in the constant force spring that pushes the nail, naturally, no nail can be driven. The pushing device of the nail gun uses the constant force spring, because the constant force spring has the characteristic of keeping the constant force in the long stroke, and it can achieve a very high elasticity output in a...
burulma yaylarının tətbiqi
burulma yaylarının tətbiqi
Torsion springs are a type of mechanical spring that works by twisting or torquing.  They are used in a wide range of applications across various industries, including: Garage doors: Torsion springs are commonly used in garage doors to help lift and lower the door. They are typically mounted above the door and connected to a cable that runs through the...
What you need to know about Constant Force Springs
What you need to know about Constant Force Springs
In this blog post, we will be discussing what constant force springs are, and what applications they are used for. We will also be discussing the different types of constant force springs, and how to select the right one for your application. A constant force spring is a type of spring that is designed to provide a constant amount of...
Everything You Need to Know About Seat Belts Springs
Everything You Need to Know About Seat Belts Springs
Seat belts and springs are both important parts of a car. Seat belts keep you safe in case of an accident, while springs keep the car in shape. It's important to know how to use both of these parts properly. What are seat belts and springs, and what do they do? A seat belt is a device used to secure...
Fırça yay qoruyucusu
Fırça yay qoruyucusu
       Mühərrikin konvensiyalı tənzimləmələrinə maşının istismarı zamanı cərəyan keçirmək üçün sarımları olan rotor daxildir. Rotor fırlandıqca, cərəyan fırlanan elementlər vasitəsilə rotordan kənar mənbələrdən rotor sarımlarına aparılır. Sürüşmə halqası və ya kommutator kimi fırlanan element cərəyan keçirmək üçün fırça yayı ilə əlaqə saxlayır. Orada...
Sabit güc yayını daha çox qüvvə çıxarmaq üçün necə
Sabit güc yayını daha çox qüvvə çıxarmaq üçün necə
Daimi qüvvə yayı quraşdırmanın ümumi yolu dar bir məkanda daha çox güc əldə etmək üçün iki və ya daha çox yaydan istifadə etməkdir. Bir yayın diametri və ya eni ayrılmış yerdən çox olarsa, bu lazım ola bilər, lakin bir neçə kiçik yay əlavə etmək üçün yer var. Birdən çox yay bağlayarkən, daha kiçik yay dizaynı istifadə edilə bilər....
Yüksək dəqiqlikli yayın dizayn texnologiyası
Yüksək dəqiqlikli yayın dizayn texnologiyası
 Yaxşı elastik performansı təmin etmək üçün yay, yəni plastik deformasiya olmadan çoxlu elastik enerji udmaq; Zərbənin qırılmasının qarşısını almaq üçün kifayət qədər plastiklik və möhkəmlik. Gərginlik təbiətinə görə yay gərginlik yayı, sıxılma yayı, burulma yayı və əyilmə yayına bölünə bilər. Forma görə qab yayı, halqa yayı, boşqab yayı,...
window spiral spring suppliers Product
 Güc yay
Güc yay
Characteristic: The power spring is coiled by steel strip. A spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected to the shaft. When an external force is applied to make the shaft and the spring rotate relative to each other, the spring will be wound on the shaft and stored Torsion, when the...
 Daimi burulma yayı
Daimi burulma yayı
Characteristic: The fixed (constant) torque spring (spring) is made of stainless steel. The external force rewinds the mainspring from its natural state to the output wheel (energy storage). When the external force is removed, the spring will return to its natural state. At the same time, a constant torque force (stored elastic force) is generated (released) on the output wheel,...
 Quraşdırma və montaj xidmətləri
Quraşdırma və montaj xidmətləri
Qianye şirkəti yalnız dəqiq yayların istehsalını təmin etmir, həm də bütün yay sisteminin struktur dizaynına və funksional həllərinə diqqət yetirir və sistem istehsalı və montajının tam dəstini təmin edə bilər.
 Sabit qüvvə yay
Sabit qüvvə yay
Characteristic: Constant force (constant force) springs are rolled by stainless steel strips. The high-strength steel strips are shaped by specific production spring equipment. When the external force straightens them, the spring will naturally wind back and produce elasticity, but it reaches us The goal can return to the starting point we specified after being shifted. Advantage: The advantages of constant...
 Optimal dizayn xidməti
Optimal dizayn xidməti
From product ideas, design to finished product manufacturing, we can assist customers in completing them, and help customers optimize their products from the professional perspective of spring use, speed up product development, and speed up time to market. From the initial stage of spring component design, production to final assembly, customers choose the advantages that Qianye can get. 1. Save...
 Dəyişən qüvvə yayı
Dəyişən qüvvə yayı
Characteristic: The appearance of variable force spring and variable torsion spring is very similar to constant force spring and constant torsion spring. Variable force springs and variable torsion springs can break through the influence of Hooke’s law on traditional springs, so that stroke and force no longer increase proportionally, but can achieve various elastic force-displacement combinations such as negative slope...
window spiral spring suppliers News
 Variable Force Spring manufacturer: What You Need to Know
Variable Force Spring manufacturer: What You Need to Know

Time:2023-4-27

A variable force spring, also known as a constant force spring, is a type of spring that exerts a nearly constant force over a relatively wide range of movement. This type of spring is commonly used in various applications, including medical devices, automotive mechanisms, and aircraft systems. One of the primary advantages of a variable force spring is that it...
 Bahar nə qədər davam edə bilər?
Bahar nə qədər davam edə bilər?

Vaxt: 2022-09-14

How long can stainless steel springs last? This is a common problem. You might think that as long as it's not stretched beyond the point of recovery, the spring will always return to its original shape. A spring is a mechanical part that uses elasticity to work. Parts made of elastic materials deform under the action of external force, and...
 Rev up Your Equipment with Carbon Brush Springs
Rev up Your Equipment with Carbon Brush Springs

Time:2023-5-10

Carbon brush springs play a crucial role in the operation of electric motors and generators. These springs are responsible for maintaining the contact between the carbon brush and the commutator or slip ring, ensuring the flow of current that powers the equipment. However, like any other mechanical component, carbon brush springs can wear out or become damaged over time, leading...
 Yayın əvvəlcədən istilik müalicəsi
Yayın əvvəlcədən istilik müalicəsi

Vaxt: 2022-09-15

Təyyarə, qatar və avtomobillərdən tutmuş məişət texnikası və gündəlik tələbat mallarına, hətta məktəb üçün uşaq dəftərxana ləvazimatlarına qədər insanların gündəlik istehsalında və həyatında yaz fəsli çox geniş yayılmışdır. Baharın həyatımızda nə qədər əhəmiyyətli olduğunu görmək olar. Baharın tərifi nədir? İşləmək üçün elastiklikdən istifadə edən mexaniki hissədir. Ümumiyyətlə...
 [Qianye precision]8 addımda sabit qüvvə yay dizaynı
[Qianye precision]8 addımda sabit qüvvə yay dizaynı

Vaxt: 2022-09-15

 Sabit qüvvə yayı paslanmayan polad zolaqdan hazırlanmışdır. Yüksək möhkəmlikli polad zolaq xüsusi yay istehsal avadanlığı ilə formalaşır. Xarici qüvvə ilə düzəldildikdə, yay təbii olaraq geri dönəcək və elastik qüvvə yaradacaq. Ancaq məqsədimizə çatdıqda, yerdəyişmədən sonra bizim təyin etdiyimiz başlanğıc nöqtəsinə qayıda bilər. Sabit qüvvəli yayın xüsusiyyətinə malikdir...
 Electric Fan Lifting Spring: A Convenient and Energy-Efficient Cooling Solution
Electric Fan Lifting Spring: A Convenient and Energy-Efficient Cooling Solution

Time:2023-5-27

As summer temperatures continue to rise, staying cool becomes a top priority for many people. While air conditioning is a popular solution, it can be costly and energy-intensive. Electric fans offer a more energy-efficient alternative, but they can be bulky and sometimes difficult to position for optimal cooling. The Electric Fan Lifting Spring offers a new solution, allowing users to...
 How to Choose the Right Carbon Brush Spring for Your Equipment
How to Choose the Right Carbon Brush Spring for Your Equipment

Time:2023-5-8

Carbon brushes are an essential component in many types of equipment, including motors, generators, power tools, and industrial machinery. They conduct electrical current between moving and stationary parts of the equipment. The carbon brush spring is an integral part of the carbon brush assembly, providing the necessary tension to maintain contact between the brush and the commutator or slip ring....
 What you need to know about Constant Force Springs
What you need to know about Constant Force Springs

Time:2022-12-30

In this blog post, we will be discussing what constant force springs are, and what applications they are used for. We will also be discussing the different types of constant force springs, and how to select the right one for your application. A constant force spring is a type of spring that is designed to provide a constant amount of...