Ev > Bloq > Sənaye məlumatları > Tibbi avadanlıqlarda sabit qüvvəli yayın tətbiqi

Tibbi avadanlıqlarda sabit qüvvəli yayın tətbiqi

mənbə:Qianye Precision vaxt:2022-9-3
 Xəstəyə kömək etmək üçün bir dəstək cihazı xəstənin dəstək cihazında xəstənin hərəkətinə kömək etmək üçün istifadə olunur. Əvvəlki texnikada baxıcı, xəstəni qaldıran və ya aşağı salan lifti idarə edərək xəstə liftini və ya motorunu idarə edərdi. Bu cür manipulyasiyalar tez-tez xəstənin xəstə dəstəyi ətrafında hərəkət etməsinə kömək etmək üçün bir feldşer tərəfindən ağır forseps və motorların dəqiq manipulyasiyasını tələb edir.
       Dəstək vasitələrinə sabit qüvvə yayı konstruksiyası daxil ola bilər, dayaq strukturu bazadan və əsasdan yuxarıya doğru uzanan yuxarı hissədən ibarətdir. Daimi qüvvətli yay qurğusuna daşıyıcının birinci ucuna bərkidilmiş bazaya sürüşərək birləşdirilmiş daşıyıcı daxil ola bilər. Baza, dayaq strukturunun bazasına nisbətən daşıyıcının sürüşmə hərəkətini istiqamətləndirən kanallar daxil ola bilər. Daimi qüvvətli yay qurğusuna makara və makaranı idarə etmək üçün konfiqurasiya edilmiş mühərrik də daxil ola bilər. Köməkçi kəmər makaraya elə bərkidilə bilər ki, köməkçi kəmər makaranı idarə edən motora cavab olaraq makaradan sarılsın və açılsın. Və motor daşıyıcı ilə hərəkət etmək üçün daşıyıcıya sabitlənə bilər.
       Daimi güc yayları öz adını alır, çünki onların hərəkət qüvvəsi daim tətbiq olunur. Yük materialın eni və qalınlığı və rulonun diametri ilə müəyyən edilir. Sıx sarılmış rulonlar Hooke qanununa (F=kX) tabe olmayaraq, xətti hərəkətlə işləyir, əksinə əyildikdə daim qüvvələr yaradır. Daimi güc yayları müxtəlif yollarla quraşdırıla bilər və qismən və ya tam uzada bilər və uzadılma sürəti və sürətlənməsi ilə bağlı heç bir məhdudiyyət olmadığı üçün bir sıra tətbiqlərdə istifadə edilə bilər.
       Sabit güc yayları daimi yük tələb edən tətbiqlər üçün əla cihazdır. Daimi güc yaylarının bir çox üstünlükləri onları müxtəlif tətbiqlər üçün uyğun edir. Yayın özünün yer tələbi minimaldır, buna görə də hamar bir hərəkət diapazonunu təmin edir. Qət etmək üçün heç bir ətalət olmadığı üçün sabit qüvvə yayları çox yönlüdür və mövcud avadanlıqlara quraşdırıla və balanslaşdırıcı təsir yarada bilər. Sabit qüvvə yayları cərrahi avadanlıqları təkmilləşdirmək üçün tibb və səhiyyə sənayesində geniş istifadə olunur.
       Shenzhen Qianye Precision Metal Co., Ltd. saat mexanizmi yaylarının istehsalında 22 illik təcrübəyə və müxtəlif saat mexanizmi yay tətbiqləri üçün müxtəlif dizayn və həllərə malikdir. Müştərilərə məhsulun tətbiqi və inkişafının ilkin mərhələsində Ar-Ge mühəndislərimizlə məsləhətləşməyi səmimiyyətlə təklif edirik. Xidmət edin. Müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq və məhsul dizaynında, inkişafında, sınaqdan keçirilməsində kömək edin, məhsullarınızın tətbiq ehtiyaclarınızı ödəmək üçün ən yaxşı həlli tapmasına icazə verin.
Əvvəlki: heç biri

Son xəbərlər

 High quality Window Constant Force Spring: The Ultimate Solution for Smooth and Effortless Operation
High quality Window Constant Force Spring: The Ultimate Solution for Smooth and Effortless Operation

Time:2023-7-31

Introduction: In today's modern world, windows play a crucial role in our everyday lives. They allow natural light to enter our living spaces, provide ventilation, and offer stunning views of the outside world. However, operating windows can sometimes be a hassle, especially when they become stiff or require a significant amount of effort to open and close. This is where...

 Window Constant Force Springs: A Solution for Smooth and Reliable Operation
Window Constant Force Springs: A Solution for Smooth and Reliable Operation

Time:2023-7-6

Introduction: Windows are an essential feature of any building, providing natural light, ventilation, and a connection to the outside world. The smooth and reliable operation of windows is crucial for ensuring the comfort and convenience of occupants. One important component that contributes to the functionality of windows is the constant force spring. These springs are designed to provide a consistent...

 Implementing a Compelling Strategy for Delivering High-Quality Solutions
Implementing a Compelling Strategy for Delivering High-Quality Solutions

Time:2023-8-19

Delivering high-quality solutions is crucial for organizations to remain competitive and meet customer demands. Implementing a compelling strategy for achieving this goal requires careful planning, effective execution, and a commitment to continuous improvement. This article explores key factors that contribute to the successful implementation of such a strategy. First and foremost, a compelling strategy for delivering high-quality solutions should be...

 Understanding the Benefits and Applications of Constant Force Springs
Understanding the Benefits and Applications of Constant Force Springs

Time:2023-4-18

Constant force springs are an important component in many different industrial and commercial applications. These springs are designed to provide a constant force over a specific range of motion, making them ideal for applications where a consistent force is necessary. In this article, we will explore the benefits and various applications of constant force springs. Benefits of Constant Force Springs...

 Unveiling the Engineering Marvel of High Precision Springs
Unveiling the Engineering Marvel of High Precision Springs

Time:2023-7-6

Springs are an integral part of numerous mechanical devices and systems. They are essential components that store and release energy, providing stability, control, and motion. While most springs are designed for general purposes, there is a special kind of spring that stands out from the rest – high precision springs. These engineering marvels are meticulously crafted to meet the most...

 Design and Functionality of Constant Force Torsion Springs
Design and Functionality of Constant Force Torsion Springs

Time:2023-5-31

Constant force torsion springs are an essential component in many modern devices, from garage door openers to medical devices. These springs are designed to provide a constant, uniform force as they are twisted, making them ideal for applications where a consistent force is required over a specific range of motion. In this article, we will discuss the design and functionality...

Product