Ev > Bloq > Ümumi problem > [Qianye precision] Güc yayının bütün aspektlərini anlayın

[Qianye precision] Güc yayının bütün aspektlərini anlayın

mənbə:Qianye Precision vaxt:2022-9-14
a nədir güc yay?

     1. The power spring is a coil spring, which is made of stainless steel band. Power springs store and release rotational energy in the form of torque through a central mandrel or spring housing.

       2. The power spring has a power rotation torque in a limited space when working, and is usually used for cable reels, dog leashes, medical equipment, etc.

       3. Power springs are also called clock springs, coil springs, and helical torsion springs.

       4.Power springs are divided into conventional power springs and prestressed power springs. Pre-stressed power springs Compared to traditional power springs, pre-stressed power springs increase the recoil process and can provide 25-55% greater output than traditional power springs.

       What are the advantages of a power spring?

        1. High torque transmission per unit deflection.

        2. Normal residual stress.

        3. The prestressed power spring can store 25%~55% more energy than the traditional spring.

      What products can power springs be used for?

      There are many types of güc yayları used in auto parts, and one of the most common parts is seat belts. Seat belt essential features such as long range, long life, easy access and automatic retraction, pre-stressed power springs are the best choice for it.

Dog leashes, hose reels, badge reels, and some toys (hairsprings) also use güc yayları to retract easily. It has the characteristics of long length, long life cycle and convenient retraction.

Power springs are also widely used in medical equipment and healthcare applications such as auto-injectors, cable and wire management. and many more.

Qianye Precision is a global spring manufacturer with 20 years of experience in spring manufacturing. As a professional spring supplier, we can provide various power springs, as well as various spring spring application designs and solutions, We sincerely suggest that customers can obtain consulting services from our R&D engineers in the early stage of product introduction and development. According to the needs of customers and assist in product design, development, proofing, let your products find the best solution to meet your application needs.

Son xəbərlər

 Qianye Spring sizin rəf itələyicilərini həmyaşıdlarından fərqləndirir
Qianye Spring sizin rəf itələyicilərini həmyaşıdlarından fərqləndirir

Vaxt: 2022-09-14

Küçələrdə və xiyabanlarda hər yerdə supermarketlər və marketlər görmək olar. Getdikcə daha çox insan pərakəndə satışı inkişaf etdirir. Müəssisələr "Bir-birimizə necə qalib gələ bilərik və həmyaşıdların rəqabətində fərqlənə bilərik" sualını düşünəcəklər. Həmyaşıdlarından fərqlənmək istəyirsinizsə, innovasiya əvəzolunmazdır. İndi bir çox iri ticarət mərkəzləri quraşdırılacaq...

 Constant Force Torsion Springs made in china: Unleashing the Power of Consistent Torque
Constant Force Torsion Springs made in china: Unleashing the Power of Consistent Torque

Time:2023-7-17

Introduction: Torsion springs are a type of mechanical spring that generates rotational or twisting force when subjected to torque. They are widely used in various applications, ranging from automotive systems to industrial machinery. Among the different types of torsion springs, constant force torsion springs stand out for their ability to provide consistent torque throughout their deflection range. This article explores...

 Constant Torque Spring price: A Mechanical Solution for Consistent Torque Output
Constant Torque Spring price: A Mechanical Solution for Consistent Torque Output

Time:2023-9-7

Introduction: In various mechanical systems, maintaining a consistent torque output is crucial for ensuring optimal performance and efficiency. One ingenious solution to this challenge is the constant torque spring, a mechanical device capable of delivering a uniform torque throughout its range of motion. In this article, we will explore the working principles, applications, advantages, and limitations of constant torque springs....

 Spiral Torsion Springs: Powering Precision Across Industries
Spiral Torsion Springs: Powering Precision Across Industries

Time:2023-12-18

Spiral torsion springs are widely used in various industries and applications due to their unique properties and capabilities. They are mechanical devices that store and release rotational energy or torque. These springs are typically made of spring steel or stainless steel and have a spiral or helical shape. The following article discusses the different applications of spiral torsion springs and...

 China cheap Precision Springs: Achieving High Accuracy and Performance
China cheap Precision Springs: Achieving High Accuracy and Performance

Time:2023-7-15

Introduction: Precision springs are an essential component in various industries, including automotive, aerospace, electronics, and medical equipment. These springs are designed to provide high accuracy and performance, ensuring the smooth functioning of machines and devices. In this article, we will explore the importance of precision springs, their manufacturing process, and their applications in different industries. Importance of Precision Springs: Precision...

 Yanğın damperi yayı
Yanğın damperi yayı

Vaxt: 2022-09-14

Yanğın damperləri yanğından tüstü və alovun keçməsini maneə törətmək üçün istifadə olunan və müəyyən müddət ərzində yanğına davamlılıq dayanıqlığı və bütövlüyü tələblərinə cavab verən klapanlardır. Yanğın nəticəsində yaranan itkiləri minimuma endirmək üçün yanğının yayılmasına nəzarət etmək üçün effektiv yanğın və tüstüdən qorunma tədbirlərinin görülməsi zəruridir...

Product