Ev > Pəncərənin spiral yay balansının dəyişdirilməsi
Why choose to use high cycle torsion springs
Why choose to use high cycle torsion springs
Garage doors use high cycle torsion springs for lifetime use It is important to ensure that the garage doors are in proper working order. Improving the cycle life of garage door torsion springs is an effective way to ensure a longer garage door life. A standard torsion spring has a service life of approximately 10,000 cycles, which equates to approximately...
Güc yaylarının qırılmasına təsir edən amillər
Güc yaylarının qırılmasına təsir edən amillər
Güc yay paslanmayan poladdan hazırlanmışdır. Xarici diametrini məhdudlaşdırmaq üçün bir yay qutusu tələb olunur. Yay mərkəzi mil ilə birləşdirilir. Şaftın yaya nisbətən fırlanması üçün xarici qüvvə tətbiq edildikdə, yay şaftın mərkəzində yuvarlanacaq və fırlanma momentini saxlayacaq. Xarici qüvvə yox olduqda,...
Sabit qüvvəli yayın dizaynında iki aspekt nəzərə alınmalıdır
Sabit qüvvəli yayın dizaynında iki aspekt nəzərə alınmalıdır
Sabit qüvvə yayı paslanmayan polad zolaqdan hazırlanmışdır. Yüksək möhkəmlikli polad zolaq xüsusi yay istehsal avadanlığı ilə formalaşır. Xarici qüvvə düzəldildikdə, saç zolağı təbii olaraq geri yuvarlanacaq və elastik qüvvə yaradacaqdır. Bununla belə, məqsədimizə çatmaq üçün yerdəyişmədən sonra təyin olunmuş başlanğıc nöqtəsinə qayıda bilərik. Sabit qüvvəli yay saxlama xüsusiyyətlərinə malikdir...
Dəyişən qüvvə yayını həqiqətən başa düşürsən?
Dəyişən qüvvə yayını həqiqətən başa düşürsən?
Dəyişən qüvvə yayları Hooke qanununun təsirinə məruz qalan ənənəvi yaydan keçə bilər ki, vuruş və qüvvə artmağa mütənasib olmur, lakin mənfi yamac pilləli sabit qüvvə kimi müxtəlif elastik yerdəyişmə birləşmələrinə nail ola bilər. Maşınqayırmanın ehtiyaclarına uyğun olaraq, elastik qüvvə və yerdəyişmə vuruşu arasındakı əlaqə istifadə edilə bilər...
Kiçik yay böyük təsir göstərir
Kiçik yay böyük təsir göstərir
Yaşadığımız dünyanın bu qədər nizamlı olmasının səbəbi böyük və kiçik cisimlər arasında dəqiq əlaqənin olmasıdır. Həyatda çox şey vacibdir. İstər böyük olsun, istərsə də kiçik olsunlar, həyatımızın vazkeçilməzləridir, amma həyatın bəzi kiçik hissələri bilinmir, amma on minlərlədir. Mən bahar...
[Qianye precision]8 addımda sabit qüvvə yay dizaynı
[Qianye precision]8 addımda sabit qüvvə yay dizaynı
 Sabit qüvvə yayı paslanmayan polad zolaqdan hazırlanmışdır. Yüksək möhkəmlikli polad zolaq xüsusi yay istehsal avadanlığı ilə formalaşır. Xarici qüvvə ilə düzəldildikdə, yay təbii olaraq geri dönəcək və elastik qüvvə yaradacaq. Ancaq məqsədimizə çatdıqda, yerdəyişmədən sonra bizim təyin etdiyimiz başlanğıc nöqtəsinə qayıda bilər. Sabit qüvvəli yayın xüsusiyyətinə malikdir...
[Qianye Precision]Sabit güc yayının üstünlükləri
[Qianye Precision]Sabit güc yayının üstünlükləri
 Daimi güc yayının unikal keyfiyyəti onu ağır hərəkət edən hissələr üçün mükəmməl tarazlıq edir. Avadanlığınız yaylara ehtiyac duyarsa, sabit güc yaylarını nəzərdən keçirin. Bu bir növ gərginlik yayıdır. Onlar Hooke qanununa tabe olmurlar, buna görə də onların qüvvəsi hətta əyildikdə belə dəyişməz qalır. Sabit güc yay demək olar ki, bütün növ məhsullarda istifadə edilə bilər. Ən böyüklərindən bəziləri...
Yüksək dəqiqlikli yayın dizayn texnologiyası
Yüksək dəqiqlikli yayın dizayn texnologiyası
 Yaxşı elastik performansı təmin etmək üçün yay, yəni plastik deformasiya olmadan çoxlu elastik enerji udmaq; Zərbənin qırılmasının qarşısını almaq üçün kifayət qədər plastiklik və möhkəmlik. Gərginlik təbiətinə görə yay gərginlik yayı, sıxılma yayı, burulma yayı və əyilmə yayına bölünə bilər. Forma görə qab yayı, halqa yayı, boşqab yayı,...
Window spiral spring balance replacement Product
 Quraşdırma və montaj xidmətləri
Quraşdırma və montaj xidmətləri
Qianye şirkəti yalnız dəqiq yayların istehsalını təmin etmir, həm də bütün yay sisteminin struktur dizaynına və funksional həllərinə diqqət yetirir və sistem istehsalı və montajının tam dəstini təmin edə bilər.
 Sabit qüvvə yay
Sabit qüvvə yay
Characteristic: Constant force (constant force) springs are rolled by stainless steel strips. The high-strength steel strips are shaped by specific production spring equipment. When the external force straightens them, the spring will naturally wind back and produce elasticity, but it reaches us The goal can return to the starting point we specified after being shifted. Advantage: The advantages of constant...
 Daimi burulma yayı
Daimi burulma yayı
Characteristic: The fixed (constant) torque spring (spring) is made of stainless steel. The external force rewinds the mainspring from its natural state to the output wheel (energy storage). When the external force is removed, the spring will return to its natural state. At the same time, a constant torque force (stored elastic force) is generated (released) on the output wheel,...
 Güc yay
Güc yay
Characteristic: The power spring is coiled by steel strip. A spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected to the shaft. When an external force is applied to make the shaft and the spring rotate relative to each other, the spring will be wound on the shaft and stored Torsion, when the...
 Karbon fırça yayı
Karbon fırça yayı
Characteristic: 1. Due to the constant force, regardless of the length of the carbon brush and the commutator, the pressure remains the same. 2. Constant force spring reduces carbon brush loss, prolongs the life of carbon brush, and reduces current loss. To 3. Small motors can be designed to reduce the outer diameter of the motor. 4. The length of...
 Dəyişən qüvvə yayı
Dəyişən qüvvə yayı
Characteristic: The appearance of variable force spring and variable torsion spring is very similar to constant force spring and constant torsion spring. Variable force springs and variable torsion springs can break through the influence of Hooke’s law on traditional springs, so that stroke and force no longer increase proportionally, but can achieve various elastic force-displacement combinations such as negative slope...
Window spiral spring balance replacement News
 The Spring Force Constant: Understanding the Basics
The Spring Force Constant: Understanding the Basics

Time:2023-5-30

Springs are widely used in many mechanical systems, from small toys to heavy machinery. The force exerted by a spring depends on its physical properties, such as its length, diameter, number of coils, and material. To quantify this force, we use the spring force constant, also known as the spring stiffness. The spring force constant is defined as the force...
 Exploring the Mechanics and Applications of Constant Torque Spring Motors
Exploring the Mechanics and Applications of Constant Torque Spring Motors

Time:2023-10-12

Introduction Constant torque spring motors are mechanical devices that utilize the energy stored in a tightly wound spring to generate a consistent torque output throughout their operating range. These motors find applications in various industries, including automotive, aerospace, robotics, and medical devices. In this article, we will delve into the mechanics and applications of constant torque spring motors, discussing their...
 Why choose Constant Force Torsion Spring
Why choose Constant Force Torsion Spring

Time:2023-7-29

Introduction In the field of mechanical engineering, springs play a vital role in the design and functionality of various devices. One such type of spring is the constant force torsion spring. This article aims to provide a comprehensive understanding of constant force torsion springs, their characteristics, applications, and the underlying principles behind their operation. Definition and Construction A constant force...
 Applications of Constant Force Springs
Applications of Constant Force Springs

Time:2023-8-29

Constant force springs, also known as clock springs or spiral springs, are mechanical devices that store and release energy in a controlled manner. They are widely used in various industries due to their unique properties and capabilities. In this article, we will explore the applications of constant force springs and their benefits. One of the major applications of constant force...
 Elevating Industries with High Precision Springs: A Key to Performance and Reliability
Elevating Industries with High Precision Springs: A Key to Performance and Reliability

Time:2023-8-18

Springs are an essential component in various industries, including automotive, aerospace, manufacturing, and electronics. They play a vital role in ensuring optimal performance, reliability, and safety of diverse machinery and equipment. As technological advancements continue to push the boundaries of innovation, the demand for high precision springs has grown significantly. These specialized springs offer enhanced performance, improved efficiency, and increased...
 High quality Constant Force Torsion Spring wholesale: A Powerful Mechanism for Optimal Performance
High quality Constant Force Torsion Spring wholesale: A Powerful Mechanism for Optimal Performance

Time:2023-8-1

Introduction: In the world of mechanical engineering, innovative technologies and mechanisms continue to shape and redefine industries. One such mechanism that has revolutionized various applications is the constant force torsion spring. With its ability to provide consistent, reliable performance, this powerful device has become an integral part of many engineering systems. In this article, we will delve into the workings...
 The constant force spring acts on the lifting of the electric fan
The constant force spring acts on the lifting of the electric fan

Time:2023-5-24

When the traditional electric fan moves up and down, it will be affected by gravity. When it falls, it will quickly drop to the bottom point, and when it rises, it will be very heavy, which will greatly affect the user experience.   The constant force spring is a kind of strip that can be stretched, retracted automatically and maintains a constant...
 Electric Fan Lifting Spring: A Convenient Solution for Easy Adjusting and Enhanced Airflow
Electric Fan Lifting Spring: A Convenient Solution for Easy Adjusting and Enhanced Airflow

Time:2023-6-1

With the summer heat in full swing, a reliable electric fan is a must-have in every household. However, using traditional fans often comes with a few inconveniences, such as the difficulty of adjusting the height and direction of the airflow. Fortunately, a new solution has emerged in the form of the electric fan lifting spring – a convenient and practical...