Ev > Burulma spiral yay
The Importance of Choosing High-Quality Curtain Springs for Long-Term Durability
The Importance of Choosing High-Quality Curtain Springs for Long-Term Durability
Curtain springs are a crucial component of window treatments, providing the necessary tension to keep curtains or blinds in place. As such, it is essential to choose high-quality curtain springs to ensure long-term durability and functionality. This blog post will explore the importance of selecting high-quality curtain springs and provide tips on how to choose the right ones for your...
Tibbi avadanlıqlarda sabit qüvvəli yayın tətbiqi
Tibbi avadanlıqlarda sabit qüvvəli yayın tətbiqi
Xəstəyə kömək etmək üçün bir dəstək cihazı xəstənin dəstək cihazında xəstənin hərəkətinə kömək etmək üçün istifadə olunur. Əvvəlki texnikada baxıcı, xəstəni qaldıran və ya aşağı salan lifti idarə edərək xəstə liftini və ya motorunu idarə edərdi. Bu cür manipulyasiyalar çox vaxt ağır forseps və mühərriklərin dəqiq manipulyasiyasını tələb edir...
Tibbi cihazlarda yayların növləri
Tibbi cihazlarda yayların növləri
Bulaqlar bir çox tibbi cihazların istehsalında ayrılmaz komponentlərdir. İstər cərrahi stapler, istərsə də tibbi monitor üçün olsun, tibbi cihazlarda yayların növləri tətbiq üçün tələb olunan xüsusi hərəkət və ya hərəkətlə müəyyən edilir. Dizaynında nisbətən sadə olsa da, yaylar geniş çeşiddə tibbi cihazlar, maşınlar,...
Robot dizaynı üçün xüsusi yaylar
Robot dizaynı üçün xüsusi yaylar
Həyatı xilas edən robotlaşdırılmış cərrahi platformalardan tutmuş avtomatlaşdırılmış sənaye montajına və insansız planetlərarası kəşfiyyata qədər robototexnika texnologiyası keyfiyyətli dəqiq yaylar tələb edir. Yaylarımız və komponentlərimiz aşağıdakı robot texnikası tətbiqlərində və cihazlarında tez-tez istifadə olunur: Xətti hərəkətə keçirmə (itələmə və ya çəkmə) Dönmə hərəkətə keçirmə (bir fırlanma istiqaməti və ya mərkəzə qayıtmaqla iki) Qarşılıqlı oynaq birləşmələri Kabel montajı və şlanqların idarə edilməsi Hərəkət...
Lazerlə kəsilmiş hipoborulardan istifadə edərək implantasiya edilmiş obyektin çıxarılmasında sabit qüvvə yayından istifadə edilir
Lazerlə kəsilmiş hipoborulardan istifadə edərək implantasiya edilmiş obyektin çıxarılmasında sabit qüvvə yayından istifadə edilir
Removal or extraction of the lead may be difficult. As mentioned above, the body's natural healing process forms scar tissue over and along the lead, and possibly at its tip, thereby encasing at least a portion of the lead and fastening it even more securely in the patient's body. In addition, the lead and/or tissue may become attached to the...
Torsion spiral spring Product
 Optimal dizayn xidməti
Optimal dizayn xidməti
From product ideas, design to finished product manufacturing, we can assist customers in completing them, and help customers optimize their products from the professional perspective of spring use, speed up product development, and speed up time to market. From the initial stage of spring component design, production to final assembly, customers choose the advantages that Qianye can get. 1. Save...
 Dəyişən qüvvə yayı
Dəyişən qüvvə yayı
Characteristic: The appearance of variable force spring and variable torsion spring is very similar to constant force spring and constant torsion spring. Variable force springs and variable torsion springs can break through the influence of Hooke’s law on traditional springs, so that stroke and force no longer increase proportionally, but can achieve various elastic force-displacement combinations such as negative slope...
 Quraşdırma və montaj xidmətləri
Quraşdırma və montaj xidmətləri
Qianye şirkəti yalnız dəqiq yayların istehsalını təmin etmir, həm də bütün yay sisteminin struktur dizaynına və funksional həllərinə diqqət yetirir və sistem istehsalı və montajının tam dəstini təmin edə bilər.
 Sabit qüvvə yay
Sabit qüvvə yay
Characteristic: Constant force (constant force) springs are rolled by stainless steel strips. The high-strength steel strips are shaped by specific production spring equipment. When the external force straightens them, the spring will naturally wind back and produce elasticity, but it reaches us The goal can return to the starting point we specified after being shifted. Advantage: The advantages of constant...
 Karbon fırça yayı
Karbon fırça yayı
Characteristic: 1. Due to the constant force, regardless of the length of the carbon brush and the commutator, the pressure remains the same. 2. Constant force spring reduces carbon brush loss, prolongs the life of carbon brush, and reduces current loss. To 3. Small motors can be designed to reduce the outer diameter of the motor. 4. The length of...
 Güc yay
Güc yay
Characteristic: The power spring is coiled by steel strip. A spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected to the shaft. When an external force is applied to make the shaft and the spring rotate relative to each other, the spring will be wound on the shaft and stored Torsion, when the...
Torsion spiral spring News
 Spiral Torsion Spring Design: Enhancing Performance and Efficiency
Spiral Torsion Spring Design: Enhancing Performance and Efficiency

Time:2023-11-29

Spiral torsion springs are widely used in various mechanical systems to provide rotational energy and ensure smooth operation. These springs are designed to twist along their axis when subjected to a torque or force, storing potential energy in the process. The efficient design and proper selection of spiral torsion springs are crucial for enhancing the performance and efficiency of mechanical...
 China Constant Force Torsion Spring wholesale: A Mechanism for Consistent Torque in Engineering
China Constant Force Torsion Spring wholesale: A Mechanism for Consistent Torque in Engineering

Time:2023-7-23

Introduction Engineering is a field that relies heavily on the efficient utilization of various mechanisms and technologies. One such mechanism that plays a crucial role in many applications is the constant force torsion spring. This article aims to explore the concept of constant force torsion springs, their applications in engineering, and their significance in providing consistent torque. Understanding Constant Force...
 Creating Effective Carbon Brush Springs for Improved Performance
Creating Effective Carbon Brush Springs for Improved Performance

Time:2023-4-21

Carbon brushes are essential components of many electrical devices, including motors, generators, and alternators. These brushes are designed to make contact with a rotating commutator or slip ring, allowing for the transfer of electrical charge. However, to ensure efficient and reliable operation, the brushes must be held in place by a suitable spring mechanism. The choice of carbon brush spring...
 Nümunə alma qurğusunun öz çəki balansı mexanizmində sabit qüvvə yayının tətbiqi
Nümunə alma qurğusunun öz çəki balansı mexanizmində sabit qüvvə yayının tətbiqi

Vaxt: 2022-09-14

Hal-hazırda tibbi laboratoriya avadanlıqlarında nümunələri sormaq, nümunələr əlavə etmək, u sormaq və sınaqdan keçirmək, reagentləri əlavə etmək, ölçmək və digər əməliyyatlar üçün müxtəlif nümunə zondları və reagent zondlarından istifadə olunur. Bu hərəkət birləşmələrində istifadə edilən cihazların əksəriyyəti ağıllı seçmə cihazlarıdır və istifadə olunan sistem məlumatları avtomatik emal edə bilir. Tam funksiyası və mürəkkəb mexanizmi sayəsində...
 [Qianye Precision]Sabit güc yayının üstünlükləri
[Qianye Precision]Sabit güc yayının üstünlükləri

Vaxt: 2022-09-15

 Daimi güc yayının unikal keyfiyyəti onu ağır hərəkət edən hissələr üçün mükəmməl tarazlıq edir. Avadanlığınız yaylara ehtiyac duyarsa, sabit güc yaylarını nəzərdən keçirin. Bu bir növ gərginlik yayıdır. Onlar Hooke qanununa tabe olmurlar, buna görə də onların qüvvəsi hətta əyildikdə belə dəyişməz qalır. Sabit güc yay demək olar ki, bütün növ məhsullarda istifadə edilə bilər. Ən böyüklərindən bəziləri...
 Mastering Precision with Constant Torsion Springs: A Comprehensive Guide
Mastering Precision with Constant Torsion Springs: A Comprehensive Guide

Time:2023-12-21

Introduction: In the intricate world of mechanical engineering, constant torsion springs emerge as silent heroes, providing precision and reliability to various applications. This blog post dives into the realm of constant torsion springs, unraveling their significance, benefits, challenges, and real-world applications. Benefits: Precision Engineering: Constant torsion springs are engineered with meticulous precision, offering consistent angular torque throughout their rotation. This...
 Fırça yay qoruyucusu
Fırça yay qoruyucusu

Vaxt: 22-09-2022

       Mühərrikin konvensiyalı tənzimləmələrinə maşının istismarı zamanı cərəyan keçirmək üçün sarımları olan rotor daxildir. Rotor fırlandıqca, cərəyan fırlanan elementlər vasitəsilə rotordan kənar mənbələrdən rotor sarımlarına aparılır. Sürüşmə halqası və ya kommutator kimi fırlanan element cərəyan keçirmək üçün fırça yayı ilə əlaqə saxlayır. Orada...
 Design and Manufacturing of Spiral Wound Torsion Spring for Robust and Efficient Performance
Design and Manufacturing of Spiral Wound Torsion Spring for Robust and Efficient Performance

Time:2023-5-22

Introduction Spiral wound torsion springs are widely used in various industrial applications due to their robustness and efficiency. These springs are designed to store and release energy when twisted, making them ideal for use in mechanisms that require high torque levels. In this report, we will discuss the design and manufacturing process of spiral wound torsion springs, including the materials...