ບ້ານ > ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ > ພາກສະຫນາມອຸດສາຫະກໍາ
Springs for the automotive industry
ພາກສະຫນາມອຸດສາຫະກໍາ

ພາກຮຽນ spring ພະລັງງານ

Power springs are usually used for seat belts. It has the ability to shrink and smooth the spring, and can provide any safety solution for the vehicle.

ພາກສະຫນາມອຸດສາຫະກໍາ

Motor Brush springs

Because of its small size, the motor brush spring can push the brush towards the commutator in the motor. These features make the motor brush spring an ideal choice for automotive engines and automotive air conditioners blower .

ພາກສະຫນາມອຸດສາຫະກໍາ

ພາກຮຽນ spring ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຄົງທີ່

Constant force spring has small package size and flat force curve, which is very suitable for small space and compartment in vehicle. These springs are usually used for cp holder for car interior and automotive ashtray.

ພາກສະຫນາມອຸດສາຫະກໍາ

1.Seat Belt

2.Cup Holder for Car interior

3.Automotive Engine

4.Automobile Ashtray

5.Automotive Air-Conditioner Blower

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

 Constant Force Linear Spring: Understanding its Characteristics and Applications
Constant Force Linear Spring: Understanding its Characteristics and Applications

Time:2023-6-8

Springs are one of the most useful mechanical components in the modern world. They are utilized in a wide range of applications including in automobiles, electronics, medical devices, and more. Among the many types of springs available in the market, the constant force linear spring stands out as a unique spring that offers a host of benefits. In this article,...

 ການນຳໃຊ້ພາກຮຽນ spring ພະລັງງານໃນຕົວເຂົ້າລະຫັດແບບແຕ້ມສາຍ
ການນຳໃຊ້ພາກຮຽນ spring ພະລັງງານໃນຕົວເຂົ້າລະຫັດແບບແຕ້ມສາຍ

ເວລາ: 2022-9-14

ຕົວເຂົ້າລະຫັດສາຍແຕ້ມ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າເຄື່ອງວັດແທກກຳລັງສາຍ, ເຊັນເຊີຕຳແໜ່ງສາຍດຶງ, ເຊັນເຊີການປ່ຽນສາຍເຄເບີນ, ຫຼື ໂຕວັດແທກການຂະຫຍາຍສາຍ. ມັນເປັນຕໍາແຫນ່ງຂັບເຄື່ອນສາຍຫຼືເຊັນເຊີການຍ້າຍສໍາລັບການວັດແທກຕໍາແຫນ່ງເສັ້ນແລະຄວາມໄວໂດຍນໍາໃຊ້ສາຍເຄເບີນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ (ສາຍ) ແລະສະເປປູນທີ່ບັນຈຸພາກຮຽນ spring. ໝໍ້ສຽບສາຍ ຫຼື ເຊັນເຊີຂະຫຍາຍສາຍເຄເບີ້ນ ປະກອບດ້ວຍ 4 ອົງປະກອບຫຼັກໃນແກະ: 1....

 Constant Force Linear Spring: A Study on the Relationship between Force and Displacement
Constant Force Linear Spring: A Study on the Relationship between Force and Displacement

Time:2023-6-6

Springs are essential components in various engineering applications that require the conversion of mechanical energy. They are widely used in automobiles, aerospace, construction, and many other fields. A constant force linear spring is a type of spring that has a consistent force throughout its displacement range. In this article, we will study the relationship between force and displacement in constant...

 China Long Compression Springs manufacture: The Key to Efficient and Reliable Mechanical Systems
China Long Compression Springs manufacture: The Key to Efficient and Reliable Mechanical Systems

Time:2023-7-14

Introduction: In the world of mechanical systems, efficiency and reliability are of utmost importance. Achieving these qualities requires careful consideration of every component, including springs. Long compression springs, in particular, play a crucial role in ensuring the proper functioning of various mechanical systems. This article will delve into the features, benefits, and applications of long compression springs, highlighting their significance...

 Understanding Compression Springs: Definition, Function, and Applications
Understanding Compression Springs: Definition, Function, and Applications

Time:2023-6-19

Compression springs are commonly used mechanical components that store potential energy when compressed and release it when the force is removed. These types of springs are designed to provide resistance to compressive forces, making them an essential component in various applications, including automotive, aerospace, industrial, and even everyday household products. In this article, we will provide a comprehensive definition, explanation...

 Carbon Brush Holder Spring: Providing Reliable Electrical Contact for Carbon Brushes
Carbon Brush Holder Spring: Providing Reliable Electrical Contact for Carbon Brushes

Time:2024-1-2

Carbon brush holder springs play a crucial role in providing reliable electrical contact for carbon brushes. These small yet essential components are commonly used in various electrical machines and equipment, such as motors, generators, and alternators. Their primary function is to ensure a consistent and stable connection between the carbon brush and the rotating commutator or slip ring. The carbon...