ບ້ານ > ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ > ພາກສະຫນາມອຸດສາຫະກໍາ
Springs for the automotive industry
ພາກສະຫນາມອຸດສາຫະກໍາ

ພາກຮຽນ spring ພະລັງງານ

Power springs are usually used for seat belts. It has the ability to shrink and smooth the spring, and can provide any safety solution for the vehicle.

ພາກສະຫນາມອຸດສາຫະກໍາ

Motor Brush springs

Because of its small size, the motor brush spring can push the brush towards the commutator in the motor. These features make the motor brush spring an ideal choice for automotive engines and automotive air conditioners blower .

ພາກສະຫນາມອຸດສາຫະກໍາ

ພາກຮຽນ spring ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຄົງທີ່

Constant force spring has small package size and flat force curve, which is very suitable for small space and compartment in vehicle. These springs are usually used for cp holder for car interior and automotive ashtray.

ພາກສະຫນາມອຸດສາຫະກໍາ

1.Seat Belt

2.Cup Holder for Car interior

3.Automotive Engine

4.Automobile Ashtray

5.Automotive Air-Conditioner Blower

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

 Spiral Torsion Spring: A Comprehensive Guide to Its Design and Applications
Spiral Torsion Spring: A Comprehensive Guide to Its Design and Applications

Time:2023-6-7

Spiral torsion springs are an essential component of many mechanical devices, ranging from clocks and watches to automotive and aerospace applications. This comprehensive guide will provide an in-depth exploration of the design and applications of spiral torsion springs. Design of Spiral Torsion Springs Spiral torsion springs are designed to resist rotational forces by producing torque. They are generally made from...

 Understanding the Mechanics and Applications of Variable Tension Springs
Understanding the Mechanics and Applications of Variable Tension Springs

Time:2023-9-21

Springs are mechanical devices that store and release energy, commonly used in various applications to absorb shocks, maintain tensions, or store energy. One type of spring that has gained significant attention in recent years is variable tension springs. These springs are designed to offer varying levels of tension based on the specific needs of the application. In this article, we...

 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງພາກຮຽນ spring ໃນປະຕູອຸດສາຫະກໍາ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງພາກຮຽນ spring ໃນປະຕູອຸດສາຫະກໍາ

ເວລາ: 2022-9-14

ພາກຮຽນ spring ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຄົງທີ່ຂອງປະຕູອຸດສາຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີບົດບາດໃນການດຸ່ນດ່ຽງແລະຫຼຸດຜ່ອນພາລະໃນມໍເຕີ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງພາກຮຽນ spring ແມ່ນທຽບເທົ່າກັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງປະຕູອຸດສາຫະກໍາ, ຊຶ່ງເປັນລັດການຕັ້ງຄ່າທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ. ຖ້າແຮງດັນຂອງພາກຮຽນ spring ແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປຫຼືນ້ອຍເກີນໄປ, ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງປະຕູອຸດສາຫະກໍາ ....

 Electric Fan Lifting Spring: Enhancing Efficiency and Performance
Electric Fan Lifting Spring: Enhancing Efficiency and Performance

Time:2023-4-25

Electric fans have become an essential part of our life. These devices keep us cool during the scorching summer days, and also help circulate the warm air during the winter season. However, like any other machine, electric fans need to be maintained and updated to keep functioning efficiently. In this article, we will be discussing the Electric Fan Lifting Spring...

 Different Types of Springs
Different Types of Springs

Time:2023-10-18

Springs are essential components in various mechanical systems as they are designed to store and release mechanical energy. These devices are widely used in industries such as automotive, aerospace, and manufacturing. There are several different types of springs, each with its unique characteristics and applications. In this article, we will explore some of the most common types of springs. 1....

 Constant Force Torsion Spring: A Guide to Understanding and Application
Constant Force Torsion Spring: A Guide to Understanding and Application

Time:2023-5-27

Constant force torsion springs are an essential component in many mechanical systems, providing a reliable and consistent source of rotational energy. In this guide, we will explore what constant force torsion springs are, how they work, and their many applications. What is a Constant Force Torsion Spring? A constant force torsion spring is a mechanical device that stores energy by...