บ้าน > บล็อก > ข้อมูลอุตสาหกรรม > แดมเปอร์สปริงแรงคงที่

แดมเปอร์สปริงแรงคงที่

แหล่งที่มา:เฉียนเย่ พรีซิชั่น เวลา:2022-9-14

Dampers are widely used in building structures to dissipate energy and reduce vibration. However, the traditional damper has complex structure, poor durability and corrosion resistance, and low working stability. After using for a period of time, the damper is prone to aging and deformation can not be restored, so it can not be used anymore.

Most of the existing dampers use shape memory alloy (SMA), which is a material composed of more than two kinds of metal elements through thermoelasticity, martensitic transformation and its inversion; Using shape memory alloy, the damper can automatically restore to its original shape after deformation, which is used for the restoration of building structures after deformation. However, the existing dampers only use the performance of shape memory alloy (SMA) wire itself, and the cost is expensive, which is not conducive to the large-scale use of dampers.

  The design of สปริงแรงคงที่ can be added to the self resetting damper. The damper includes piston parts, U-shaped plates and moving rods. The สปริงแรงคงที่ is set between the tension moving rod and the pressure moving rod. The สปริงแรงคงที่ tightens the tension moving rod and the pressure moving rod to be close to each other, so that the tension moving rod and the pressure moving rod respectively lean against the end close to each other in the corresponding sliding hole. It is conducive to the large-scale use of self resetting dampers.

สปริงแรงคงที่ is a kind of functional material with high ductility, which has the advantages of constant load, high energy storage density, low friction loss and so on. Compared with other dampers, the passive energy dissipation device made of สปริงแรงคงที่ has the advantages of good durability and corrosion resistance, low price and recoverable deformation. Compared with the existing dampers, the use of SMA wire greatly reduces the cost and is conducive to the large-scale use of self resetting dampers.From the initial design stage to the production and final assembly of สปริงแรงคงที่Qianye ความแม่นยำ can save customers time in product development and find out optimization solutions that exceed your expectations. There are no manufacturability constraints in product design. We sincerely recommend that customers obtain consulting services from our R&D engineers at the initial stage of product introduction and R&D. Carry out product design, development and proofing according to your needs, so that your products can find the best solution to meet your application needs.

ข่าวล่าสุด

 Unbreakable and Corrosion-Resistant: The Advantages of Stainless Spring Steel
Unbreakable and Corrosion-Resistant: The Advantages of Stainless Spring Steel

Time:2023-6-17

Stainless spring steel is a type of steel that is known for its exceptional strength, durability, and resistance to corrosion. It is used in a variety of applications, from industrial machinery to consumer products, and is a popular material choice for manufacturers around the world. In this article, we will explore the advantages of stainless spring steel in more detail...

 Designing a Constant Force Spring: A Guide to Engineering Excellence
Designing a Constant Force Spring: A Guide to Engineering Excellence

Time:2023-6-27

Constant force springs are critical components in many industrial and consumer applications. These springs can offer consistent force across a wide range of deflections, making them ideal for applications that require precise and reliable performance. In this article, we will guide you through the process of designing a constant force spring, highlighting the key considerations and best practices to ensure...

 Creating the Perfect Carbon Brush Spring for Optimal Performance
Creating the Perfect Carbon Brush Spring for Optimal Performance

Time:2023-4-24

Carbon brushes are critical components in machines that require the transfer of electrical energy. These components are responsible for conducting electrical current between the stationary and rotating parts of the machine. They are designed to withstand high temperatures and heavy loads, making them ideal for use in industrial equipment. However, to ensure optimal performance, the carbon brush must be equipped...

 สปริงแรงคงที่รับผิดชอบในการตอกตะปูในปืนตอกตะปู
สปริงแรงคงที่รับผิดชอบในการตอกตะปูในปืนตอกตะปู

เวลา:2022-9-14

ปัจจุบันปืนตอกตะปูมักใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมไม้ ปืนยิงตะปูเป็นเครื่องมือพกพาที่ใช้กันทั่วไปซึ่งมีหลายประเภท ตามแหล่งพลังงานปืนเล็บสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทนิวเมติกและไฟฟ้า เมื่อผู้ใช้ทำงาน มักจะต้องเปลี่ยนเครื่องมือต่างๆ ในมือ....

 Torsion Spring Mechanism: Unveiling the Secrets of its Functionality
Torsion Spring Mechanism: Unveiling the Secrets of its Functionality

Time:2023-11-17

Introduction Torsion springs are essential mechanical components that are widely used in various industries and applications, ranging from automotive to aerospace and from machinery to household items. Despite their prevalence, the functionality of torsion springs may remain a mystery to many. In this article, we will delve into the secrets of how torsion springs work, their design considerations, and their...

 The Power of Springs: Unleashing Energy and Strength
The Power of Springs: Unleashing Energy and Strength

Time:2023-12-28

Springs are a fascinating mechanism that can be found in various objects and devices, playing a crucial role in our everyday lives. From simple household items like pens and toys to complex machinery and transportation systems, springs are used to store and release energy, providing us with convenience, efficiency, and safety. In this article, we will explore the power of...

Product
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถให้บริการที่สมบูรณ์...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดให้ตรง ...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2.สปริงแรงคงที่ช่วยลดแปรงถ่าน...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อไร...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแรงแปรผันและสปริงบิดแปรผันสามารถ...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อ...