บ้าน > แอปพลิเคชัน > สนามชีวิต
Springs for use in the living area
สนามชีวิต

สปริงเพาเวอร์

The power springs have smooth cable contraction function, making it an ideal choice for tape measure and take-up device, such as retractable dog rope, take-up of vacuum cleaner and other furniture, and can also be used for key anti-theft buckle.

สนามชีวิต

Constant Torque Springs

Constant torque springs for windows can provide high torque with small space requirements and can also be designed to produce positive or negative gradient output torque.

สนามชีวิต

สปริงแรงคงที่

Constant force springs provide high force output and small space requirements. They provide a long linear range and minimum force accumulation. They are an integral part of constant force window balance, and are ideal for lifting products, such as lifting fans, lifting tables, lifting cabinets, rolling shutter doors, lifting doors and windows and so on.

สนามชีวิต

1.Cordless Curtains

2.Retractable Dog Leash/

3.Horse Training Device

4.Take-up Device

5.Rice Cooker / Microwave /

6.Vegetable Cutter

7.Electric Fan / Vacuum Cleaner

8.Lifting Cabinet / Lifting Table /

9.Display Lifting

10.Clockwork Toy

11.Anti-theft Buckle

12.Tape Measure / Rolling Shutter Door

13.Lift Doors And Windows

ก่อนหน้า:

ข่าวล่าสุด

 Unveiling the Power of Curtain Constant Force Springs
Unveiling the Power of Curtain Constant Force Springs

Time:2023-11-4

Introduction Curtains have been an essential part of human civilization for centuries, serving various purposes such as providing privacy, controlling light, and adding aesthetic value to our living spaces. Over time, new technologies and innovations have transformed the humble curtain into a versatile and functional element of interior design. One such innovation is the introduction of curtain constant force springs....

 Spiral Torsion Spring: What You Need to Know
Spiral Torsion Spring: What You Need to Know

Time:2023-6-2

A spiral torsion spring is a type of spring that is used in a wide range of applications. It is commonly used in mechanical devices such as watches, clocks, and other precision instruments. It is also used in the automotive industry, aerospace industry, and other industrial applications where a reliable, high-performance spring is required. What is a Spiral Torsion Spring?...

 Exploring the Versatility and Applications of High Cycle Torsion Springs
Exploring the Versatility and Applications of High Cycle Torsion Springs

Time:2023-8-20

Torsion springs are a type of mechanical spring that works by exerting rotational force or torque when twisted. They are widely utilized in various industries due to their unique properties and versatility. In this article, we will delve into the world of high cycle torsion springs, discussing their applications and highlighting their importance in different fields. High cycle torsion springs...

 Customized Springs: Tailoring Solutions for Your Unique Needs
Customized Springs: Tailoring Solutions for Your Unique Needs

Time:2023-6-29

Springs are an essential component in various industries, from automotive to aerospace, and even in everyday objects like pens and mattresses. They play a crucial role in providing stability, support, and flexibility in countless applications. However, not all springs are created equal, and sometimes off-the-shelf options may not meet specific requirements. That's where customized springs come in, offering tailor-made solutions...

 Spiral Torsion Springs: Powering Precision Across Industries
Spiral Torsion Springs: Powering Precision Across Industries

Time:2023-12-18

Spiral torsion springs are widely used in various industries and applications due to their unique properties and capabilities. They are mechanical devices that store and release rotational energy or torque. These springs are typically made of spring steel or stainless steel and have a spiral or helical shape. The following article discusses the different applications of spiral torsion springs and...

 [ความแม่นยำเฉียนเย่] เข้าใจทุกแง่มุมของสปริงกำลัง
[ความแม่นยำเฉียนเย่] เข้าใจทุกแง่มุมของสปริงกำลัง

เวลา:2022-9-14

สปริงไฟฟ้าคืออะไร? 1. สปริงเพาเวอร์เป็นคอยล์สปริงซึ่งทำจากแถบสแตนเลส สปริงกำลังเก็บและปล่อยพลังงานหมุนเวียนในรูปของแรงบิดผ่านแกนกลางหรือตัวเรือนสปริง 2. สปริงกำลังมีแรงบิดในการหมุนกำลังในพื้นที่จำกัดเมื่อทำงาน และเป็น...