• ที่ตั้งอาคารโรงงาน

  ที่ตั้งอาคารโรงงาน

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใน

  การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใน

 • มุมสำนักงาน

  มุมสำนักงาน

 • มุมแผนกต้อนรับ

  มุมแผนกต้อนรับ

วัฒนธรรมองค์กร

 • วิสัยทัศน์ของเรา

  เป็นองค์กรสปริงที่ดีที่สุด

 • ภารกิจของเรา

  เราจะนำเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้กับทุกองค์กรที่ต้องการเราอย่างเต็มที่

 • ค่านิยมของเรา

  ขยัน ซื่อสัตย์ และเป็นผู้ประกอบการ

ติดต่อเรา

 • มือถือ

  โทรศัพท์

  +86 13827443413

 • มือถือ

  กล่องจดหมาย

  sales@qianyejm.com

te_pack_btn