บ้าน > บล็อก > ข่าวองค์กร > Power Springs: Principles, Applications, and Design Points

Power Springs: Principles, Applications, and Design Points

แหล่งที่มา:เฉียนเย่ พรีซิชั่น เวลา:2024-5-30

Power springs, as a device for storing and releasing torque, work by precisely winding strip material around a mandrel and then embedding it in a specific housing or fixed ring. This design allows power springs to effectively store energy and release it in the form of torque when needed.

1. Wide Application of Power Springs

Power springs play a key role in many applications that require torque output. From common watches and toys to seat belt pretensioners, canister vacuum cleaners, and even dog leashes and badge reels, power springs provide these products with long-lasting power through their unique performance.

2. Design Points: Inner Diameter of Housing and Spring Material

When designing a power spring, the inner diameter of the housing is an important consideration. It determines the amount of space the spring material can occupy, which in turn affects the number of coils and performance of the spring. Typically, the spring material should occupy 40% to 50% of the housing space to maximize space utilization. This ensures that the spring has enough room to move during winding and unwinding, while avoiding excessive compression that causes performance degradation.

3. Box Width and Spring Design

When designing a power spring, box width is a critical parameter. This value is directly related to the maximum width of the spring steel, which affects the overall performance of the spring. Knowing the box width helps us to accurately calculate the space that the spring can occupy, ensuring that the effectiveness of the spring is maximized within the limited space.

4. Spring Box Height and Material Utilization

When considering the width of the box, we also need to pay attention to the height of the spring box. Although the spring box does not usually need to occupy all of the available space, knowing the overall size of the box can help us determine how to use the spring material most effectively. Once the design has been determined, we can recommend the most appropriate spring size and type based on the size of the shell to achieve the best performance.

5. The Importance of Mandrel Size

As the core component of the power spring, the size of the mandrel has a significant impact on the performance of the spring. The mandrel is located in the center of the housing, and the inner part of the spring is connected to it. The diameter of the mandrel not only determines the spatial arrangement inside the case, but also affects the number of available coils and the overall size of the spring.

6.Maximum Torque and Hysteresis

When discussing the performance of power springs, maximum torque is a key parameter. Torque is not the tension on the cable as we usually think of it, but the rotational force generated by the spring when it is uncoiled. The size of this force directly affects the size of the load the spring can drive or operate.

It should be noted, however, that power springs experience hysteresis due to the presence of friction. This means that the torque required to wind the spring is often greater than the torque required to unwind the spring. Therefore, this hysteresis effect must be taken into account in the design to ensure that the spring is stable and reliable in practical applications.

7.Torque variation characteristics

The torque of power springs is not uniform. The torque increases rapidly in the first few turns and the last few turns of the spring. In order to fully utilize the performance of the spring and avoid excessive stress, it is usually recommended to keep the first 20% of the turns available and the last 20% inactive when designing the spring. This means that in practical applications, we will only use the middle 60% of the turns of the spring to drive the load, thus ensuring the stability and reliability of the spring.

8.Life Cycle Considerations

The service life of a power spring refers to the number of complete winding and unwinding cycles that it can withstand. In general, the life of a power spring rarely exceeds 200,000 cycles, and in some applications where space and torque are optimized, it may be less than 100,000 cycles. However, it should be noted that this life is not absolute and is affected by many factors such as frequency of use, load size, environmental conditions, etc.

Therefore, when designing a power spring, we must set reasonable service life targets based on the requirements of the actual application. At the same time, by selecting suitable materials, optimizing design parameters and taking appropriate maintenance measures, the service life of the power spring can be extended and its reliability improved.

ข่าวล่าสุด

 Design and Manufacturing of Spiral Wound Torsion Springs for High Performance Applications
Design and Manufacturing of Spiral Wound Torsion Springs for High Performance Applications

Time:2023-5-24

Design and manufacturing of spiral wound torsion springs for high performance applications are essential to ensure the proper function of various mechanical systems. Torsion springs are used in a wide range of applications, including automotive, aerospace, industrial, and agricultural equipment. These springs are designed to resist torsion, or twisting, forces and to provide rotational energy. Spiral wound torsion springs are...

 บานม้วนอัตโนมัติ
บานม้วนอัตโนมัติ

เวลา:2022-9-14

   It has to be said that laziness is a major driving force to promote scientific and technological progress. The emergence of a series of smart appliances not only makes people's life intelligent and convenient, but also gives everyone more opportunities to "be lazy" to complete other work or things. The charm of smart appliances lies in the linkage control...

 How do I find the right constant force spring for my cable accessories?
How do I find the right constant force spring for my cable accessories?

Time:2023-6-13

How do I find the right constant force spring for my cable accessories? How to determine the constant force spring's constant spring force, magnetic properties, corrosion resistance, etc. is the first consideration for cable accessory manufacturers and customers. Constant force springs are used in the same environment as cable accessories and are generally wrapped externally with some strip material to...

 Applications of Constant Force Springs
Applications of Constant Force Springs

Time:2023-6-14

Constant force springs are a type of mechanical spring that provides a constant amount of force throughout its range of motion. They are used in a variety of applications where a constant force is required, such as in retractable pens, tape measures, and automotive seat belts. In this article, we will explore some of the applications of constant force springs....

 High quality cheap Window Constant Force Spring: The Solution for Smooth and Efficient Operations
High quality cheap Window Constant Force Spring: The Solution for Smooth and Efficient Operations

Time:2023-7-13

Introduction In today's modern world, windows play a crucial role in our daily lives. They not only provide ventilation and natural light but also enhance the aesthetics of buildings. Therefore, it is essential to ensure that windows operate smoothly and efficiently. One key component that contributes to the smooth operation of windows is the constant force spring. In this article,...

 คุณรู้หลักการของเกวียนทางการแพทย์หรือไม่?
คุณรู้หลักการของเกวียนทางการแพทย์หรือไม่?

เวลา:2022-9-14

ระหว่างการทำงานปกติของโรงพยาบาล มักจะต้องใช้รถเข็นแพทย์ รถเข็นแพทย์หมายถึงการคุ้มครองผู้ป่วยและการโอนเครื่องมือแพทย์ รถเข็นแพทย์ป้องกันผู้ป่วยไม่ให้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมในกระบวนการขนส่งผู้ป่วย ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความเข้มแรงงานของบุคลากรทางการแพทย์หรือ...

Product
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถให้บริการที่สมบูรณ์...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อ...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อไร...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของตนจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งความเร็ว...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2.สปริงแรงคงที่ช่วยลดแปรงถ่าน...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดให้ตรง ...