บ้าน > บล็อก > [ความแม่นยำ Qianye] การออกแบบสปริงแรงคงที่ใน 8 ขั้นตอน

[ความแม่นยำ Qianye] การออกแบบสปริงแรงคงที่ใน 8 ขั้นตอน

แหล่งที่มา:เฉียนเย่ พรีซิชั่น เวลา:2022-9-15

 ดิ สปริงแรงคงที่ is made of stainless steel strip. The high-strength steel strip is shaped by specific spring production equipment. When it is straightened by external force, the spring will naturally roll back and produce elastic force. However, when our goal is achieved, it can return to the starting point specified by us after displacement.

สปริงแรงคงที่ has the characteristic of maintaining constant force in long stroke, and can be applied to products requiring linear movement such as round-trip, sliding, stretching, homing, balancing or labor-saving. For example, we go to the common fan lifting, store display shelves, tape measure, lifting doors and windows and computer monitor lifting. So if you choose a constant force spring suitable for your product, the design has the following 8 steps.

 1. 1. Material selection – most flat steel springs produced by Qianye precision are made of type 301 stainless steel. This material is the most readily available and predictable. Thousands of industry engineers can assist in selecting standard sizes to speed up the process.

  2. Estimated life cycle – the life of constant force spring is very predictable, making it one of the most important considerations. Being realistic is important because it is estimated that a longer life cycle will lead to larger and more expensive designs. Underestimating the life cycle of constant force springs may lead to premature failure. Common life cycles range from 4000 to about 25000 life cycles. If a longer life cycle is required, the tolerance of increasing spring diameter and force due to low stress levels and small differences in materials must be considered.

  3. Establish force – the force of the constant force spring shall be equal to the requirements of the application. The standard tolerance for constant spring force is ± 10%.

  4. Determine the space -. The inner diameter (ID) of the spring depends on the thickness, the life cycle and the required force. The outer diameter (OD) depends on the above, and the total length is taken as an additional consideration. The constant force spring does not extend tangent to the spring body. The standard tolerance for ID and OD is ± 10%.

  5. Calculate the total length – the total length of the spring shall take into account the actual elongation of the spring in application, plus at least enough material to maintain 1-1 / 2 turn on the spring when fully extended.

  6. Select end details – Qianye has many standard end details available. Qianye precision is equipped with a complete tool and mold department, which can create many customized designs required by customers.

  7. Consider the environment – corrosive atmosphere or extreme temperature will affect the service life and material selection of the spring.

  8. Complete the design – once all the above criteria are considered, the spring can be located or inferred.

     เซินเจิ้น Qianye Precision Metal Co., Ltd. is a professional manufacturer of high-precision springs. The company integrates product R & D, production, sales and service. We sincerely welcome new and old customers and friends from all walks of life to visit and negotiate business cooperation. Qianye precision will serve you wholeheartedly!

ข่าวล่าสุด

 The Power of Springs: Unleashing Energy and Strength
The Power of Springs: Unleashing Energy and Strength

Time:2023-12-28

Springs are a fascinating mechanism that can be found in various objects and devices, playing a crucial role in our everyday lives. From simple household items like pens and toys to complex machinery and transportation systems, springs are used to store and release energy, providing us with convenience, efficiency, and safety. In this article, we will explore the power of...

 Effortless Precision: Your Complete Guide to Mounting Constant Force Springs
Effortless Precision: Your Complete Guide to Mounting Constant Force Springs

Time:2024-2-18

Constant force springs are invaluable components known for their ability to provide a near-constant level of force throughout their deflection. Mounting these springs with precision is essential to ensure optimal performance. In this comprehensive guide, we'll walk you through the step-by-step process of mounting constant force springs with ease and accuracy. Understanding Constant Force Springs: Before diving into the mounting...

 Power spring solves the problem of insulin syringe
Power spring solves the problem of insulin syringe

เวลา:2022-9-14

Mention of diabetes, I think everyone is not strange. Data show that by the end of 2021, the total number of type 2 diabetes in China was about 120 million. When oral hypoglycemic agents are standardized and blood glucose control is still unsatisfactory, insulin injection is an inevitable choice for the treatment of type 2 diabetes. Many may not know...

 Exploring the Advantages and Applications of Constant Force Springs
Exploring the Advantages and Applications of Constant Force Springs

Time:2023-6-16

Constant force springs are an essential component in various industries, from automotive to aerospace, medical, electronics, and more. These springs have gained immense popularity due to their unique properties that make them ideal for various applications. In this article, we will explore the advantages and applications of constant force springs. Advantages of Constant Force Springs 1. Consistent Force: The primary...

 Constant Force Springs: What They Are and How They Work
Constant Force Springs: What They Are and How They Work

Time:2023-6-22

Constant force springs are mechanical components that provide a constant force throughout their range of motion. They are used in a wide variety of applications, from simple household items to complex machines. In this article, we will explore what constant force springs are, how they work, and their various uses. What are Constant Force Springs? Constant force springs, also known...

 Exploring the Versatile Applications of High Cycle Torsion Springs
Exploring the Versatile Applications of High Cycle Torsion Springs

Time:2023-7-21

Introduction High cycle torsion springs are a type of mechanical spring commonly used in various industries and applications. These springs are designed to provide rotational force when twisted, making them ideal for a wide range of purposes that require torque or rotational energy. In this article, we will explore the versatile applications of high cycle torsion springs and discuss their...

Product
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของตนจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งความเร็ว...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแรงแปรผันและสปริงบิดแปรผันสามารถ...
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถให้บริการที่สมบูรณ์...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดให้ตรง ...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อ...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อไร...