บ้าน > China torsion springs supplier
ความแม่นยำของ Qianye ได้พัฒนาโซลูชันสปริงกำลังที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด
ความแม่นยำของ Qianye ได้พัฒนาโซลูชันสปริงกำลังที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด
The power spring is formed by winding the steel belt on the mandrel to produce a compact power source, which can have mechanical functions such as driving, tensioning and loading, recovery and automatic rewinding.    Qianye Precision Co., Ltd. is one of the leading manufacturers of steel strip springs in the world. It has developed a variety of power springs for many interesting application examples. Let's give some development cases to industrial engineers for reference. The power spring can store the driving force. When it is applied to pen type drug syringes, the power spring can accurately generate the driving force matching with the sliding force of the traditional syringe needle tube, so as to completely inject drugs. When it comes to the position movement and height adjustment of machines and equipment, the most important thing is accurate positioning performance and operation convenience. Qianye precision is the power spring of the stay wire positioning encoder for position mobile applications, which has excellent precision positioning performance. The power spring has retractable function...
[ความแม่นยำ Qianye] ประโยชน์ของการเลือกสปริงแบบกำหนดเอง
[ความแม่นยำ Qianye] ประโยชน์ของการเลือกสปริงแบบกำหนดเอง
  Purchasing special components for equipment is always an obstacle for engineers designing new products. Many industries, from automotive and aerospace to medical and construction, need to customize springs for special applications. Spare springs are ideal for short turnaround times, but they are not suitable for your equipment specification. To this end, custom springs may be an important solution for industrial engineers. Learn more about some of the benefits associated with custom springs.     1、Design expertise    Using stock springs may mean that you must meet the approximate values you need. However, custom springs can be made to match the specifications required by your equipment. Custom spring manufacturing brings extensive knowledge of different types of springs to your project, including how to manufacture components to meet product requirements or specifications. When you work with spring manufacturers with design engineering expertise, your company can also reduce other costs.     2、 Flexibility   Custom spring manufacturing reduces turnaround time associated with...
คุณรู้เกี่ยวกับโมดูลสปริงแรงคงที่หรือไม่?
คุณรู้เกี่ยวกับโมดูลสปริงแรงคงที่หรือไม่?
 I'm sure many of you know what a constant force spring is, right? A constant force spring is a spring that maintains a constant spring force for a specific stroke, also called a constant force spring, and is used in a linear motion, usually using its rebound force. A constant force spring consists of a spiral-shaped metal sheet that is bent on the inside so that each coil is wound tightly around the innermost coil of the metal sheet. When the metal sheet is stretched, the internal stress resists the load force, which is exactly the same as a normal extension spring, but the spring force is very constant and can output a nearly linear spring force.   The use of a constant force spring on the lift support enables the supported structure to hover over gravity at any position during the allowable travel.   However, in order to achieve a variety of functions and operations, the supported structure, such as a monitor, usually weighs more than the white body...
กระบวนการผลิตสปริงแบบกำหนดเองไม่สามารถดำเนินการได้ตามต้องการ
กระบวนการผลิตสปริงแบบกำหนดเองไม่สามารถดำเนินการได้ตามต้องการ
As we all know, although the spring is only a small elastic accessory, it plays an important role in life, and the quality of the spring has a great impact. Most springs are customized products, so the process of customized production cannot be careless. When purchasing a spring, customers usually need to design the data of the product first, and communicate with the engineer to draw the drawing, so as to communicate with the spring manufacturer more clearly. Drawing the spring drawing is an important step before purchasing the spring accessories, and it is also an important step of customizing the spring engineering. The detail of the drawing directly affects the quality and effect of the spring products. Secondly, customers should carefully screen suppliers. If spring products are used, then spring manufacturers need to carefully screen and select suppliers that are suitable for you through comparison. There are many spring manufacturers on the Internet. It is more important to choose manufacturers with...
ฤดูใบไม้ผลิสามารถอยู่ได้นานแค่ไหน?
ฤดูใบไม้ผลิสามารถอยู่ได้นานแค่ไหน?
How long can stainless steel springs last? This is a common problem. You might think that as long as it's not stretched beyond the point of recovery, the spring will always return to its original shape. A spring is a mechanical part that uses elasticity to work. Parts made of elastic materials deform under the action of external force, and return to their original shape after the external force is removed. Also known as "spring". Generally made of spring steel, the types of springs are complex and diverse. However, spring life depends on many factors.         1. Spring design Are they properly designed for their intended purpose? Many are not, errors in spring design are the main cause of premature spring failure. When choosing a spring, remember to pay attention to what it is for and how it will be used. Is spring strength more important or elasticity? If you're not sure, experts can help guide your...
การประยุกต์ใช้สปริงแรงบิดคงที่ในเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
การประยุกต์ใช้สปริงแรงบิดคงที่ในเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
3D printing, also known as three-dimensional printing, is a kind of rapid prototyping technology. It uses adhesive materials such as powdered metal or plastic to construct zero objects through multi-layer printing layer by layer. Mold making, industrial design is used to build models, and is now developing into product manufacturing, forming "direct digital manufacturing". Some high-value applications (such as hips or teeth, or aircraft parts) already have printed parts. The constant torque spring is applied to the 3D printer. This innovative case is a spring motor drive system. Like the common design, it is impossible for a spring to achieve the torque we need. As you can see we are using three constant torque springs in one mechanism with an output drum in the middle connecting the three springs. Therefore, it can generate three times the output torque of only one spring, and this design can achieve the purpose of providing maximum torque in a limited space. This connection method...
สปริงแบบกำหนดเองสำหรับการออกแบบหุ่นยนต์
สปริงแบบกำหนดเองสำหรับการออกแบบหุ่นยนต์
From life-saving robotic assisted surgical platforms to automated industrial assembly to un-manned interplanetary exploration, robotics technology requires quality precision springs. Our springs and components are frequently used in the following robotics applications and devices: Linear actuation (pushing or pulling) Rotary actuation (one direction of rotation or two with return to center) Counterbalance articulated assemblies Cable assembly and hose management Propulsion Steering & suspension High energy deployment mechanisms (NASA) Clamping / retention Vibration isolation Qianye Precision offers many mechanical components that are suitable for robotics applications. Some of the most common products include constant force springs, spiral torsion springs, and spring reels. Constant force springs: Provide a smooth range of motion and a nearly constant load when extending or retracting. Can eliminate the need for costly and complicated motors, thus decreasing device size and cost. Constant torsion springs: Ideal for applications requiring less than 360 degrees of rotation. They are often used to obtain a large amount of torque through a small...
China torsion springs supplier Product
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อใช้แรงภายนอกเพื่อทำให้เพลาและสปริงหมุนสัมพันธ์กัน สปริงจะพันบนเพลาและเก็บแรงบิดไว้ เมื่อแรงภายนอกหายไป สปริงจะสร้างแรงบิดบนเพลาหรือกล่องสปริง ข้อดี: สปริงเพาเวอร์แบ่งออกเป็นสปริงเพาเวอร์ธรรมชาติและสปริงเพาเวอร์แบบอัดแรงตามรูปร่างที่ผ่อนคลาย ในทางตรงกันข้าม สปริงกำลังแบบพรีฟอร์ซสามารถเก็บแรงบิดได้มากกว่า 25% ถึง 55% และให้การหมุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วงการผลิตผลิตภัณฑ์: ความหนา 0.05 ~ 0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 60 มม. หลักการของฉาก: หัวฉีดปากกาความแม่นยำสูงใช้สปริงกำลังพิเศษเพื่อให้ปริมาณยาที่มีขนาดเล็กและแม่นยำสูง ยาในปริมาณคงที่จะถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายด้วยแรงสปริงคงที่...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแบบแปรผันและสปริงบิดแบบแปรผันสามารถฝ่าอิทธิพลของกฎของฮุคที่มีต่อสปริงแบบเดิมได้ ดังนั้นระยะชักและแรงไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนอีกต่อไป แต่สามารถบรรลุผลรวมของแรงยืดหยุ่นและการกระจัดกระจาย เช่น ความลาดเอียงเชิงลบขั้นแรงคงที่ ซึ่งสามารถกระทำได้ทางกลไก สำหรับข้อกำหนดทางวิศวกรรม ให้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงยืดหยุ่นและระยะเคลื่อนตัวเพื่อออกแบบการเปลี่ยนแปลงโค้งยืดหยุ่นต่างๆ ในการใช้งานเฉพาะ มีสปริงแรงแปรผันที่แตกต่างกัน การออกแบบแอพพลิเคชั่นสปริงบิดผันแปร และวิธีแก้ไข ช่วงการผลิตของสปริงแบบปรับแรงได้และสปริงบิดแบบแปรผัน: ความหนา 0.05~0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 65 มม.
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2. สปริงแรงคงที่ช่วยลดการสูญเสียแปรงคาร์บอน ยืดอายุของแปรงคาร์บอน และลดการสูญเสียในปัจจุบัน ถึง 3. มอเตอร์ขนาดเล็กสามารถออกแบบให้ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของมอเตอร์ได้ 4. สามารถเพิ่มความยาวของแปรงถ่านได้ ถึง 5. สามารถใช้เครื่องสับเปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้นได้ ถึง 6. ลดการเกิดประกายไฟและลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า สปริงแรงคงที่สำหรับแปรงถ่านแบบม้วนเดียว 1. ความกว้างแปรงคาร์บอน 2. ความสูงของแปรงถ่าน: ความกว้างของสปริงต้องเล็กกว่าความสูงของแปรงถ่าน 3. ความยาวของแปรงถ่านแบบถอดได้: ระยะชักสปริงต้องมากกว่าความยาวของแปรงถ่านแบบถอดแยกได้ แปรงถ่าน 4. แรงกดสัมผัสที่จำเป็นสำหรับแปรงถ่านและสับเปลี่ยน: แรงสปริงที่ต้องการ สปริงแรงคงที่สำหรับแปรงถ่านแบบม้วนคู่ 1. ความกว้างแปรงคาร์บอน 2. ความสูงของแปรงคาร์บอน: ความกว้างของสปริงจะต้องเป็น...
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถจัดหาชุดการผลิตและการประกอบระบบที่สมบูรณ์
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดออก สปริงจะหมุนกลับโดยธรรมชาติและทำให้เกิดความยืดหยุ่น แต่มาถึงเรา เป้าหมายสามารถกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่เรากำหนดไว้หลังจากถูกเลื่อน ข้อดี: ข้อดีของสปริงแรงคงที่เหนือสปริงลวดแบบเดิม: 1. ในพื้นที่การติดตั้งที่เล็กมาก เอาต์พุตที่ยืดหยุ่นได้สูงมาก 2. รักษาความยืดหยุ่นคงที่ในทุกจังหวะ 3. จังหวะก่อนสโตรกนั้นสั้น และต้องใช้จังหวะสั้นเท่านั้นเพื่อให้ได้ความยืดหยุ่นตามที่ต้องการ 4. ความยาวเดิมน้อยกว่าสปริงลวด และระยะชักไม่จำกัด ช่วงการผลิตของ Dingli Clockwork: ความหนา 0.05 ~ 0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 60 มม. หลักการของฉาก: สปริงแรงคงที่มีลักษณะของการรักษาแรงคงที่ในช่วงจังหวะยาว และสามารถบรรลุ...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อดึงแรงภายนอกออก สปริงจะกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ ในเวลาเดียวกัน แรงบิดคงที่ (แรงยืดหยุ่นที่เก็บไว้) จะถูกสร้างขึ้น (ปล่อย) บนล้อเอาท์พุต ดังนั้นจึงเรียกว่าเครื่องกำเนิดแรงบิดคงที่ แถบ เป็นของ (วิธีการใช้งานในสปริงแรงคงที่) ข้อได้เปรียบ: ข้อดีของสปริงแรงบิดคงที่เมื่อเทียบกับสปริงกำลัง (เลื่อน): 1. แรงบิดจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนรอบที่เพิ่มขึ้น ถึง 2 ไม่จำกัดจำนวนรอบที่มีอยู่ และการออกแบบของการหมุนหลายรอบส่วนใหญ่ใช้สปริงแรงบิดคงที่ ถึง 3 จำนวนการหมุนที่ไม่ถูกต้องมีขนาดเล็กสามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นและประสิทธิภาพสูงขึ้น ช่วงการผลิตสปริงแรงบิดคงที่: ความหนา 0.05~0.85 มม. และความกว้าง...
China torsion springs supplier News
 วิธีการทำความสะอาดพื้นผิวของสปริงสแตนเลส
วิธีการทำความสะอาดพื้นผิวของสปริงสแตนเลส

เวลา:2022-9-13

The spring of thousand industry precision hair has excellent application in different fields, for example, the products of the company have been widely used in LCD display lifting bracket, automobile special motor, medical treatment, lifting fan, lifting window accessories, vacuum cleaner, sales rack and other fields. With the development of modern technology, stainless steel hairline, as a more common elastic element in modern technology, has a huge function and its application is becoming more and more obvious. The company is to provide professional stainless steel hair spring surface treatment methods. 1、 Two methods of removing oxide skin and oil pollution by spring are as follows: 1. Dilute the cleaning agent and clean water in ultrasonic equipment about 1:30. When the spring surface is free of oxygen, no oil and the metal color is appropriate, then take out water and clean it. In this way, the treated stainless steel hair surface can achieve the effect of sub light. 2. Dilute the cleaning agent and clean water as 1:1 or 1:2, and then immerse the stainless steel hair strip into the solution until the surface of the spring is free of oxygen and no oil to restore to the metal color. Then take out the water and clean it. After this treatment, the stainless steel hair surface is also used to achieve the effect of Matt. 2、 Two methods of bright surface of the spring are as follows: 1. The volume of spring and coarse abrasive is matched according to 1:3. The amount of cleaning agent is 1% to 2% of the...
 "สปริงแรงคงที่"เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสายเคเบิลในและต่างประเทศ
"สปริงแรงคงที่"เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสายเคเบิลในและต่างประเทศ

เวลา:2022-9-14

ด้วยการใช้อุปกรณ์เสริมสายเคเบิลแบบหดเย็นที่เพิ่มขึ้น สปริงแรงคงที่ได้กลายเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสายเคเบิลในและต่างประเทศ จะหาสปริงแรงคงที่ที่เหมาะสมในการใช้งานจริงได้อย่างไร? วิธีการกำหนดความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่อง แม่เหล็ก และความต้านทานการกัดกร่อนของสปริงแรงคงที่ได้กลายเป็นข้อพิจารณาครั้งแรกสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสายเคเบิลและลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่นำเข้าหรือแบรนด์ในประเทศ การใช้สปริงแรงคงที่สำหรับอุปกรณ์สายเคเบิลมาตรฐานได้กลายเป็นการกำหนดค่ามาตรฐาน แต่คุณภาพไม่เท่ากัน ข้อผิดพลาดมักเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เช่น วัสดุ การเลือกประเภท หรือประสิทธิภาพ ความต้านทานการกัดกร่อนของสปริงแรงคงที่นั้นสัมพันธ์กับวัสดุและเทคโนโลยีการแปรรูป ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิมส่วนใหญ่มาจากโครเมียม ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กจะดีขึ้นอย่างมากก็ต่อเมื่อปริมาณโครเมียมเกิน 12% และการเติมนิกเกิลจะช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนด้วย สปริงแรงคงที่สำหรับสายเคเบิลโดยทั่วไปทำจากสแตนเลส 301 ในประเทศจีนและ x12crni17 ในต่างประเทศ เหล็กกล้าไร้สนิม 7 ตัวทำจากความต้านทานแรงดึงและความแข็งสูงในระหว่างการแปรรูปเย็นไม่ใช่แม่เหล็ก แต่เป็นแม่เหล็กหลังจากการแปรรูปเย็น หลังจากการอบชุบด้วยความร้อน แม่เหล็กสามารถถูกกำจัดได้ และพื้นผิวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน แต่ความแข็งที่สอดคล้องกันจะลดลง สภาพแวดล้อมการใช้งานสปริงแรงคงที่เหมือนกับของอุปกรณ์เสริมสายเคเบิล โดยทั่วไป ด้านนอกจะพันด้วยแถบบางเส้นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวตามแนวแกนตามสายเคเบิล ในขั้นตอนการใช้งานจะพันด้านในข้อต่อหรือขั้วทั้งหมดและจะไม่โดนความชื้นโดยตรง แต่จะ...
 สปริงกำลังทำให้สายวัดหดตัวได้อย่างอิสระ
สปริงกำลังทำให้สายวัดหดตัวได้อย่างอิสระ

เวลา:2022-9-14

Tape measure, I believe everyone is familiar with it. Tape measure is a common measuring tool in our daily life and work. After the tape measure is pulled out, it can be rolled up because there is a power spring in the tape measure. When pulling out to measure the length, it actually lengthens the length of the scale and spring. Once the measurement is completed, the spring in the tape measure will automatically shrink, and the tape will also shrink under the action of spring force, so the tape measure will roll up. The power spring is an elastic fitting in the tape measure. The end of the steel bar scale is connected to the front end of the spring, and the end of the spring is fixed in the middle of the tape measure. The tape measure mainly uses the energy storage characteristics of the spring, which can be said to be the conservation of mechanical energy .When you pull the tape measure, you work on the internal spring, and the energy is stored by the power spring; when you release it, the spring relaxes, releasing energy and causing the tape measure to retract automatic contraction uses the lever torque principle: in the stretching state, the force arm is the smallest and the spring output is the largest; in the retracted state, the force arm is the largest and the spring output is the smallest.         When the scale is pulled out, the spring is tightened to produce a force to roll back. When the tension of the scale is released,...
 คุณรู้หรือไม่ว่าสปริงชนิดใดที่ใช้เป็นกลไกหยุด?
คุณรู้หรือไม่ว่าสปริงชนิดใดที่ใช้เป็นกลไกหยุด?

เวลา:2022-9-14

We often find that the spring we make is wrongly used as a stop mechanism in the design. This design defect can occur in all types of springs, including constant force spring, constant torque spring and power spring. For example, consider a simple cable extension product in which the spring retracts the cable into the housing. If the spring is completely wound before the cable is fully deployed, the spring will be used as a stop mechanism. This action will damage the function of the spring and components and should be avoided at all costs. Here are some useful tips when considering the stop mechanism. Constant Force Spring Application:  Initial designs often show the inner end of a Constant Force Spring attached to its’ spool. This is not necessary.  If the spool is larger than the natural spring diameter, the spring will automatically fit tightly on the spool.  In the case when a screw is attached to the spool, additional concerns arise.  If the spring is pulled tight on the screw,  a hump will result that will not only make the retraction difficult but will cause a fracture point and reduce life cycles. To avoid this, we recommend that the spool maintain 1-1/2 wraps of spring material at the furthest extension.  If these additional wraps are not practical in the design, another method of stopping the rotation is required. Constant Torque Spring Applications:   This type of motor spring is commonly used to retract a cable or to keep a constant torque rotational force on a spool.  It is extremely important not...
 Different types of springs and their applications
Different types of springs and their applications

Time:2023-2-6

A spring is a very important mechanical component used in many products to affect motion, improve shock absorption, etc. In other words, rapid prototyping services such as 3D printing and CNC machining can create different types of springs that can be used to influence and manufacture products such as watches and mobile phones. Some of the most widely used products incorporate springs into their designs. This requires knowledge and selection, which requires an understanding of springs and their applications. Therefore, this article discusses springs, their advantages and disadvantages, as well as the different types of springs and their applications. Let's start with spring. A spring is a device that stores energy when a force (from a load) is applied and releases energy when the load is removed. Under normal conditions, regardless of the type of spring used in the product, the spring returns to its original shape when the load is removed. The use of springs in any product is based on Hooke's law. Hooke's Law simply states the relationship between the "force" applied to a spring and its elasticity. Simply put, Hooke's Law states that the force required to compress and stretch a spring is proportional to the displacement of the spring. Different types of springs and their applications Springs are made of different materials, shapes, functions, etc. and thus require a wide variety of applications. Spring is divided into three main classes, each of which has different subclasses. 1. Torsion spring The two ends of the torsion spring are connected to two different components. This separates the two...
 การใช้สปริงแรงคงที่ในเครื่องมือแพทย์
การใช้สปริงแรงคงที่ในเครื่องมือแพทย์

เวลา:2022-9-14

A support device for assisting a patient is used to assist the movement of a patient at the patient support device. In the prior art, a caregiver would operate a patient lift or motor by guiding the lift to raise or lower the patient at the patient support. Such manipulations often require the precise manipulation of heavy forceps and motors by a paramedic to help the patient move around the patient support.        The support means may incorporate a constant force spring design, the support structure comprising a base and an upper portion extending upwardly from the base. The constant force spring assembly may include a carrier slidably coupled to the base secured to a first end of the carrier. The base may include channels that guide sliding movement of the carrier relative to the base of the support structure. The constant force spring assembly may also include a spool and a motor configured to drive the spool. The auxiliary belt may be secured to the spool so that the auxiliary belt is wound and unwound from the spool in response to a motor driving the spool. And the motor can be fixed to the carrier to move with the carrier.        Constant force springs get their name because their motion force is constantly applied. The load is determined by the width and thickness of the material and the diameter of the coil. The tightly wound rollers work in a linear motion, not obeying Hooke's law (F=kX), but constantly generating forces as they deflect.These springs provide...
 การประยุกต์ใช้สปริงพลังในวงล้อสุขภาพหน้าท้อง
การประยุกต์ใช้สปริงพลังในวงล้อสุขภาพหน้าท้อง

เวลา:2022-9-14

Abdominal health wheel is a small pusher that can exercise muscles, joints and reduce weight. The material is generally high-quality engineering plastic, with simple design, beautiful appearance, firmness and durability, and easy to use. It is used to exercise the fat of abdomen, waist, hip, arm and other parts of the body. Due to the simple site required for exercise, it is convenient for home use. The abdominal health wheel with power springs can make people easily complete the recovery movement under the retraction elastic force of the power springs when people use it for exercise and when the body is straightened. As we all know, the characteristic of the power springs are made of steel strip. In use, a spring box is required to limit its outer diameter. The center of the spring is connected with the shaft. When an external force is applied to make the shaft rotate relative to the spring, the spring will roll on the shaft center and store the torque. When the external force disappears, the spring will produce the torque on the shaft or spring box. Power springs are often used in products of automatic rewind devices.      The handle rod of the abdominal health wheel is rotationally connected with the wheel body through a bearing, and the handle rods on both sides of the wheel body are provided with power springs. The handle rod passes through the center of the power spring, the inner end of the power spring is connected with the handle rod, and the outer end of the power spring is connected with the side of the wheel body. The handle rod...
 Common Applications of Double Torsion Springs in Medical Devices
Common Applications of Double Torsion Springs in Medical Devices

Time:2023-3-11

Double torsion springs are widely used in medical devices due to their unique mechanical properties and reliable performance. Some common applications of double torsion springs in medical devices include: Surgical Instruments: Double torsion springs are often used in surgical instruments such as scissors, clamps, and forceps. These springs help to provide tension and control the movement of the instrument. Medical Implants: Double torsion springs are used in medical implants such as bone plates, screws, and pins. These springs help to maintain the proper positioning of the implant and prevent it from moving or shifting. Drug Delivery Devices: Double torsion springs are used in drug delivery devices such as autoinjectors and insulin pumps. These springs help to provide the force needed to deliver the medication. Patient Monitoring Devices: Double torsion springs are used in patient monitoring devices such as blood pressure monitors and electrocardiogram (ECG) machines. These springs help to provide the necessary tension to ensure accurate readings.     Diagnostic Equipment: Double torsion springs are used in diagnostic equipment such as ultrasound machines and X-ray machines. These springs help to ensure that the equipment is properly positioned and stable during use. Prosthetics: Double torsion springs are used in prosthetics such as artificial limbs and joints. These springs help to provide the necessary tension and flexibility needed for natural movement. Overall, double torsion springs play a critical role in the performance and reliability of many medical devices. Their unique mechanical properties, including their ability to store and release energy, make them an essential component in the design of these devices.