บ้าน > high cycle torsion springs
การออกแบบแอพพลิเคชั่นสปริงบิดคงที่ในรังจักรยาน
การออกแบบแอพพลิเคชั่นสปริงบิดคงที่ในรังจักรยาน
 The bicycle nest is an automatic lifting device for bicycles, which is placed on the ceiling of the room and can be stably raised and stored on the roof. It can safely accommodate any bike, no matter its shape or size.    The storage method is simple. If you need to get on the bike, gently pull on the loose rope, then push the bike down and the bike will be lifted. If you want to take the bike off, you just have to gently pull your bike down and let the bike fall to the ground. This bike rack is designed so that you can easily place your bike, and you can store your bike almost anywhere. It maximizes the bike's on-road storage space. What makes this unit unique is its unique spring mechanism. You don't need power or pulleys to easily lift the bike for you, just your fingertips guide. The unique spring mechanism is the key reason...
Qianye Spring ทำให้ชั้นวางของคุณโดดเด่นกว่าคู่แข่ง
Qianye Spring ทำให้ชั้นวางของคุณโดดเด่นกว่าคู่แข่ง
Supermarkets and convenience stores can be seen everywhere in the streets and alleys. More and more people are developing retail sales. Businesses will think of the question "How can we overcome each other and stand out in the competition of peers". If you want to stand out from the peers, innovation is indispensable. Now many large shopping malls will install shelf pushers on the shelves, which is not only convenient for customers but also convenient for tally staff, killing two birds with one stone. According to tests, the installation of automatic rack pushers can increase turnover and save labor. Traditionally, the products on the shelves are usually placed in order. When a customer buys the product, it is difficult for the customer to see the product at the back. And install the automatic propeller, after the customer buys the product, the propeller will automatically advance the product in the back, when the customer wants to find the product, it is...
คุณรู้หรือไม่ว่าเครื่องพายพร้อมสปริงกำลังแรงแค่ไหน?
คุณรู้หรือไม่ว่าเครื่องพายพร้อมสปริงกำลังแรงแค่ไหน?
Now many TV dramas will appear the figure of rowing machine, so do you know what rowing machine is? In fact, rowing machine is a low load aerobic exercise, which is now welcomed by more and more people because of its high exercise efficiency. It can not only do aerobic training, but also strengthen strength. Among large-scale fitness equipment, it belongs to a more comprehensive way of exercise, and its fault tolerance rate is relatively high and its load on the body is small. Whether you are a fitness novice or an old bird in the gym, Can find a suitable way of exercise through the rowing machine. Rowing machine is a kind of equipment simulating rowing, which plays a good role in strengthening the muscles of legs, waist, upper limbs, chest and back. Rowing is a smooth, interesting and self challenging fitness exercise. Every stroke, the upper limbs, lower limbs, waist, abdomen and back will complete a complete contraction...
สุนัขวอล์คเกอร์จาก Qianye Precision
สุนัขวอล์คเกอร์จาก Qianye Precision
As everyone who knows our company knows, our company also has another product, that is, dog walker! The power spring is the core and main component of the dog walker. The power spring is made of 301 stainless steel with high precision and high hardness. Its thickness tolerance is controlled in the range of 0.01mm and its hardness is hv580 degrees. The service life of the dog walker can be extended to 30000 to 100000 times. When this power spring is applied to the dog walker, the quality of the dog walker has been greatly improved. When walking the dog, we need to pay attention to bring the dog's little partner - the dog walker, and then the obedient dog should also bring the dog walker. Don't expect the bridge section of the dog looking for the master in the movie to happen. Before using this kind of traction rope, I always used a fixed 1.5m long rope. Usually I use the...
หลักการฉากของสปริงแรงคงที่
หลักการฉากของสปริงแรงคงที่
The constant force spring is made of stainless steel strip. The high-strength steel strip is shaped by specific spring production equipment. When it is straightened by external force, the spring will naturally roll back and produce elastic force. However, when our goal is achieved, it can return to the starting point specified by us after displacement. So do you know that constant force springs can be applied to those scenes? Let's have a look!      Constant force spring has the characteristic of maintaining constant force in long stroke. In a very small device space, it can achieve very high elastic output. It can be applied to the nail pushing device of nailing gun for linear pushing. When the fixed force spring is straightened by external force, the spring will naturally retract and produce elastic force. It has the movement functions of balancing or saving force. It can be applied to the height adjustment of computer display and electric fan.    ...
Exposed Power Cord Solutions
Exposed Power Cord Solutions
As people are becoming more and more picky about the beauty of home appliances, the problems of dirt, vulnerability and difficult placement caused by the exposure of power lines have been unsatisfactory. However, with the take-up device, the wires are completely stored in the internal space after use, and these problems are solved. Its core component is the use of winding up. Take-up spring refers to a kind of rotary spring that puts the steel strip crimped once or twice into the fixed box, and then connects it through the middle mandrel to tighten it to the predetermined position. After releasing the preload when necessary, it uses the rebound force of the rolled steel strip to achieve the design purpose.     The utility model has the advantages that the utility model is designed for rotary use, and can be widely used in the circular design device, and forms a coaxial design with the take-up device, which saves space very much....
ลักษณะเด่นของสปริงเฉียนเย่
ลักษณะเด่นของสปริงเฉียนเย่
Spring is a kind of mechanical part that uses elasticity to work. The parts made of elastic materials deform under the action of external force, and return to the original state after removing the external force. It is generally made of spring steel, and the types of springs are complex and diverse. Qianye company has strong production strength and a number of senior technicians, who can assist in product design, development and proofing according to your customers' needs, so as to find the best solution for your products to meet your application needs. All kinds of springs produced by the company are at the leading level in the same industry and enjoy high reputation. They have been favored and praised by customers all the time. The excellent features of the product mainly include: (1) Using high-quality raw materials at home and abroad, there is no problem of weak elasticity and poor hardness stability caused by raw materials. (2) The high-precision slitting machine has high...
ข้อดีของสปริงแรงคงที่ของ Qianye ในเทคโนโลยี
ข้อดีของสปริงแรงคงที่ของ Qianye ในเทคโนโลยี
Spring is a commonly used component in industry. It is used in all kinds of products, from aircraft and warships to mobile phones and cameras. Therefore, the production of spring has a history of hundreds of years. Constant force spring has the characteristic of maintaining constant force in long stroke. Its function can be applied to the application of products that need linear movement such as round-trip, sliding, stretching, homing, balancing or labor-saving, such as lifting doors and windows, computer display and fan height adjustment, store display shelf or motor carbon brush motor. On the market, constant force spring manufacturers generally use eight claw spring machine, which is called eight claw machine for short. The eight claw spring machine is continuously developed on the basis of three axes. The eight position claw arms of the eight claw spring machine can rotate 360 degrees in the forward and reverse directions. The working sequence of the curved arms is determined by the...
high cycle torsion springs Product
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าปรับผลิตภัณฑ์ของตนให้เหมาะสมจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเร่งเวลาออกสู่ตลาด ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการออกแบบส่วนประกอบสปริง การผลิตจนถึงการประกอบขั้นสุดท้าย ลูกค้าเลือกข้อดีที่ Qianye จะได้รับ 1. ประหยัดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. มอบโซลูชันที่หลากหลาย เลือกโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพที่ต้องการ 3. สปริงที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณมากที่สุด 4. ให้บริการคุณตลอดชีวิตและตอบสนองการสนับสนุนทางเทคนิคที่คุณมี
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อใช้แรงภายนอกเพื่อทำให้เพลาและสปริงหมุนสัมพันธ์กัน สปริงจะพันบนเพลาและเก็บแรงบิดไว้ เมื่อแรงภายนอกหายไป สปริงจะสร้างแรงบิดบนเพลาหรือกล่องสปริง ข้อดี: สปริงเพาเวอร์แบ่งออกเป็นสปริงเพาเวอร์ธรรมชาติและสปริงเพาเวอร์แบบอัดแรงตามรูปร่างที่ผ่อนคลาย ในทางตรงกันข้าม สปริงกำลังแบบพรีฟอร์ซสามารถเก็บแรงบิดได้มากกว่า 25% ถึง 55% และให้การหมุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วงการผลิตผลิตภัณฑ์: ความหนา 0.05 ~ 0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 60 มม. หลักการของฉาก: หัวฉีดปากกาความแม่นยำสูงใช้สปริงกำลังพิเศษเพื่อให้ปริมาณยาที่มีขนาดเล็กและแม่นยำสูง ยาในปริมาณคงที่จะถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายด้วยแรงสปริงคงที่...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแบบแปรผันและสปริงบิดแบบแปรผันสามารถฝ่าอิทธิพลของกฎของฮุคที่มีต่อสปริงแบบเดิมได้ ดังนั้นระยะชักและแรงไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนอีกต่อไป แต่สามารถบรรลุผลรวมของแรงยืดหยุ่นและการกระจัดกระจาย เช่น ความลาดเอียงเชิงลบขั้นแรงคงที่ ซึ่งสามารถกระทำได้ทางกลไก สำหรับข้อกำหนดทางวิศวกรรม ให้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงยืดหยุ่นและระยะเคลื่อนตัวเพื่อออกแบบการเปลี่ยนแปลงโค้งยืดหยุ่นต่างๆ ในการใช้งานเฉพาะ มีสปริงแรงแปรผันที่แตกต่างกัน การออกแบบแอพพลิเคชั่นสปริงบิดผันแปร และวิธีแก้ไข ช่วงการผลิตของสปริงแบบปรับแรงได้และสปริงบิดแบบแปรผัน: ความหนา 0.05~0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 65 มม.
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2. สปริงแรงคงที่ช่วยลดการสูญเสียแปรงคาร์บอน ยืดอายุของแปรงคาร์บอน และลดการสูญเสียในปัจจุบัน ถึง 3. มอเตอร์ขนาดเล็กสามารถออกแบบให้ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของมอเตอร์ได้ 4. สามารถเพิ่มความยาวของแปรงถ่านได้ ถึง 5. สามารถใช้เครื่องสับเปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้นได้ ถึง 6. ลดการเกิดประกายไฟและลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า สปริงแรงคงที่สำหรับแปรงถ่านแบบม้วนเดียว 1. ความกว้างแปรงคาร์บอน 2. ความสูงของแปรงถ่าน: ความกว้างของสปริงต้องเล็กกว่าความสูงของแปรงถ่าน 3. ความยาวของแปรงถ่านแบบถอดได้: ระยะชักสปริงต้องมากกว่าความยาวของแปรงถ่านแบบถอดแยกได้ แปรงถ่าน 4. แรงกดสัมผัสที่จำเป็นสำหรับแปรงถ่านและสับเปลี่ยน: แรงสปริงที่ต้องการ สปริงแรงคงที่สำหรับแปรงถ่านแบบม้วนคู่ 1. ความกว้างแปรงคาร์บอน 2. ความสูงของแปรงคาร์บอน: ความกว้างของสปริงจะต้องเป็น...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดออก สปริงจะหมุนกลับโดยธรรมชาติและทำให้เกิดความยืดหยุ่น แต่มาถึงเรา เป้าหมายสามารถกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่เรากำหนดไว้หลังจากถูกเลื่อน ข้อดี: ข้อดีของสปริงแรงคงที่เหนือสปริงลวดแบบเดิม: 1. ในพื้นที่การติดตั้งที่เล็กมาก เอาต์พุตที่ยืดหยุ่นได้สูงมาก 2. รักษาความยืดหยุ่นคงที่ในทุกจังหวะ 3. จังหวะก่อนสโตรกนั้นสั้น และต้องใช้จังหวะสั้นเท่านั้นเพื่อให้ได้ความยืดหยุ่นตามที่ต้องการ 4. ความยาวเดิมน้อยกว่าสปริงลวด และระยะชักไม่จำกัด ช่วงการผลิตของ Dingli Clockwork: ความหนา 0.05 ~ 0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 60 มม. หลักการของฉาก: สปริงแรงคงที่มีลักษณะของการรักษาแรงคงที่ในช่วงจังหวะยาว และสามารถบรรลุ...
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถจัดหาชุดการผลิตและการประกอบระบบที่สมบูรณ์
high cycle torsion springs News
 การประยุกต์ใช้สปริงแรงแปรผันในประตูบานเลื่อนขึ้น-ลงของเตาผิง
การประยุกต์ใช้สปริงแรงแปรผันในประตูบานเลื่อนขึ้น-ลงของเตาผิง

เวลา:2022-9-14

Fireplaces are freestanding or wall-mounted indoor heating devices, powered by combustible materials, with internal chimneys, originating from Western homes or palace heating facilities. Because its fuel is a renewable resource, modernized and improved, it is still commonly used in the West, and is especially popular among the higher education class, which advocates environmental protection. Fireplaces can also be installed in ordinary homes, and are perfectly achievable for small flats. The fireplace in modern homes is certainly not the firewood burning in the living room of a large villa that we see in the movies and TV, burning a fire and emitting the sound of a "blazing" star.   In colder climates, the fireplace has always been the main feature of a home, as it gives people warmth to survive the long winter hands. The feeling of warmth from the baking, and the jumping and flickering flames, even today, still make people feel happy in cold weather. The warmth of a fireplace is incomparable to that of an air conditioner, and I'm not talking about the psychological effect, which is in fact the case. Compared to air conditioners, fireplaces heat up quickly and the warmth of a real fire is comforting and relaxing. The variable force springs used in the fireplace up-down sliding doors because when the door is closed, the spring force is less than the weight of door; while the door in middle stroke, the spring force is equal to the door weight. When fully open, the spring exerts force greater than the door weight to secure the door does not...
 คุณรู้หรือไม่ว่าเครื่องพายพร้อมสปริงกำลังแรงแค่ไหน?
คุณรู้หรือไม่ว่าเครื่องพายพร้อมสปริงกำลังแรงแค่ไหน?

เวลา:2022-9-14

Now many TV dramas will appear the figure of rowing machine, so do you know what rowing machine is? In fact, rowing machine is a low load aerobic exercise, which is now welcomed by more and more people because of its high exercise efficiency. It can not only do aerobic training, but also strengthen strength. Among large-scale fitness equipment, it belongs to a more comprehensive way of exercise, and its fault tolerance rate is relatively high and its load on the body is small. Whether you are a fitness novice or an old bird in the gym, Can find a suitable way of exercise through the rowing machine. Rowing machine is a kind of equipment simulating rowing, which plays a good role in strengthening the muscles of legs, waist, upper limbs, chest and back. Rowing is a smooth, interesting and self challenging fitness exercise. Every stroke, the upper limbs, lower limbs, waist, abdomen and back will complete a complete contraction and extension in the process, which can achieve the effect of a whole body muscle exercise. So do you know how the boating machine works ? Let ' s study the boating machine today ! The non touch power spring hinged at the outer end is used as the primary damping of the rowing device. The cross-section shape of the spring is rectangular (steel strip), and the outer end is hinged for easy installation. The hinge at the outer end does not bear torque. During operation, one end of the hinge is fixed and the other end is fixed on the mandrel....
 หลักการฉากของสปริงแรงคงที่
หลักการฉากของสปริงแรงคงที่

เวลา:2022-9-14

The constant force spring is made of stainless steel strip. The high-strength steel strip is shaped by specific spring production equipment. When it is straightened by external force, the spring will naturally roll back and produce elastic force. However, when our goal is achieved, it can return to the starting point specified by us after displacement. So do you know that constant force springs can be applied to those scenes? Let's have a look!      Constant force spring has the characteristic of maintaining constant force in long stroke. In a very small device space, it can achieve very high elastic output. It can be applied to the nail pushing device of nailing gun for linear pushing. When the fixed force spring is straightened by external force, the spring will naturally retract and produce elastic force. It has the movement functions of balancing or saving force. It can be applied to the height adjustment of computer display and electric fan.      The fixed force spring can achieve extremely high elastic output in a very small device space. Its function can be applied to product applications requiring linear movement such as round-trip, sliding, stretching, homing, balancing or labor-saving, such as automobile cup holder.  Shenzhen Qianye Precision Metal Co., Ltd. was established in 2006 to supply high-quality stainless steel springs for many fields. Through continuous efforts, 19 patent certificates and 4 spring equipment software copyrights have been granted by the State Intellectual Property Office, and an enviable industry influence has been built. The company designs and manufactures a wide range of power springs, constant...
 Everything You Need to Know About Seat Belts Springs
Everything You Need to Know About Seat Belts Springs

Time:2022-11-8

Seat belts and springs are both important parts of a car. Seat belts keep you safe in case of an accident, while springs keep the car in shape. It's important to know how to use both of these parts properly. What are seat belts and springs, and what do they do? A seat belt is a device used to secure the occupant of a vehicle in a sitting position. A seat belt consists of two straps, one running over the shoulder and chest, the other between the legs. The purpose of a seat belt is to distribute the force of a collision over the entire body, thereby reducing the likelihood of injury. A spring is a device used to store energy and release it in a controlled manner. Springs are used in a wide variety of applications, including automotive suspensions, door hinges, and shoe laces. How do seat belts and springs work? When you press down on a seat belt, you are pushing against a spring. This spring is connected to a metal bar that is attached to the car's frame. The more you push down on the belt, the more the spring is compressed. The compressed spring creates a force that holds the car seat in place.     What are the benefits of seat belts and springs? There are many benefits to wearing a seat belt, including the prevention of ejection from a vehicle in the event of a crash, and the prevention of head and neck injuries. Seat belts also keep drivers and passengers in their seats,...
 การออกแบบสปริงแรงคงที่
การออกแบบสปริงแรงคงที่

เวลา:2022-9-14

 A constant force spring is a spring that exerts a constant force over its range of motion. That is, it does not obey Hooke's law. Typically, a constant force spring is constructed as a coiled band of spring steel so that the spring relaxes when fully coiled. When it is unrolled, the restoring force comes mainly from the portion of the belt that is close to the roll. Since the geometry of this region remains nearly constant as the spring unfolds, the resultant force is nearly constant.       By creating a spring with a variable pitch, you can make a push-shape spring with a constant velocity. Placing a larger pitch in a larger outer diameter coil and a smaller pitch in a smaller outer diameter coil will force the single spring to fold all coils at the same rate when compressed.       Design of Constant Force Springs: A constant force spring is a coil of prestressed tape that exerts a nearly constant restraining force against unwinding (Figures 1 and 2). The force is constant because the change in the radius of curvature is constant. This is the case if the change in coil diameter due to buildup is not taken into account. Long reach, constant torque and virtually no friction have led many designers to specify constant force springs in applications such as sliding doors and windows and height adjustment of computer monitors and fans, store display shelves or motor carbon brush motors . Constant force motor springs are also used to drive mechanisms for timers,...
 Power spring solves the problem of insulin syringe
Power spring solves the problem of insulin syringe

เวลา:2022-9-14

Mention of diabetes, I think everyone is not strange. Data show that by the end of 2021, the total number of type 2 diabetes in China was about 120 million. When oral hypoglycemic agents are standardized and blood glucose control is still unsatisfactory, insulin injection is an inevitable choice for the treatment of type 2 diabetes. Many may not know that insulin injections require dedicated syringes. Some kids are worried. Does injection take technical issues into account ? Actually don 't worry at all, because what, because the use of the Qianye  power spring ! Qianye power spring can provide small and highly accurate drug dose. The quantitative drug is injected into the body through the spring fixed force, thrust and homing speed. The thrust distribution of the steel strip spring accurately matches the sliding force of the traditional syringe. It solves the problem of emission tolerance of the syringe and provides a high thrust demand for highly viscous solution.     The device of insulin injection pen consists of handle, needle cap body, trigger device, insulin needle, needle hole and dynamic spring. The trigger device is started by the button to make the spring inside the needle cap contract instantaneously, and the spring elasticity drives the needle to penetrate into the subcutaneous tissue at a certain depth instantly, so as to effectively relieve the fear and pain of the patients, reduce the trauma area, improve the treatment compliance, enable the patients to carry out effective site rotation injection, and improve the treatment effect.  The reason why insulin injection needs special syringes...
 Qianye Precision ไร้สาย Blind Spring
Qianye Precision ไร้สาย Blind Spring

เวลา:2022-9-14

 Imagine, on the weekend of a busy work week, unloading from work, taking a hot bath, having a leisurely dinner, and when it's time to rest, draw the curtains to isolate the noisy world outside, and then, beautiful and beautiful Sleeping until you wake up naturally, this is not the most important thing for every office worker.   However, for families with children, curtains have increasingly become a new safety hazard, especially for families with roller shutters. The pull rope of the roller blind is usually closed at the bottom or the side. If it is not fixed, the rope will slide down to form a loop, which is easy to wrap around the neck of the child, causing the child to suffocate, and even lead to death in severe cases. It is reported that there are many cases of suffocation and death of children due to rope entanglement accidents every year, mostly children under the age of 4. The federal health minister has said that it is best to replace all corded curtains with cordless curtains in homes where children live or visit, especially in children's bedrooms and play areas. Curtain cords trap airways everywhere, even in cribs or bedrooms that many parents think are the safest. All curtain cords, whether installed on the side, caught in curtains, or placed on the back, can be dangerous to children.    Cordless roller blinds, that is, the perfect combination of our variable force spring components and lifting systems, there are no ropes on the roller blinds. The cordless roller blind developed by us,...
 การใช้สปริงเพาเวอร์ในระบบเชือกผูกรองเท้าอัตโนมัติ
การใช้สปริงเพาเวอร์ในระบบเชือกผูกรองเท้าอัตโนมัติ

เวลา:2022-9-14

Once upon a time, did you have a dream that one day you could not tie your shoes by yourself? A kind of shoes with automatic shoelace has been realized now! The biggest highlight of automatic shoes is that users do not need to bend down to tie shoes. Through the built-in sensor in the shoes, it can even automatically adjust the tightness according to the movement in real time. The automatic shoelace system adopts a power spring shoelace engine. The power spring shoelace engine 400 can include a housing 405 (including a base 406 and a cover 408), a motor 410, a shaft 415, a spring mandrel 420, a power spring 430, a clutch 435, a lever 440, a coupling (spool mandrel) 445, a coupling bearing 450, a spool 460, a driven gear 465, a drive gear 470, a spring mandrel bearing 475, and a driven gear bearing 480.   The power spring lacing engine can be driven by a motor to rotate the power spring to store energy in the power spring. During a shoelace event, the power spring can selectively and controllably release the stored energy to the coupling to rotate the spool, and between shoelace events, the power spring can rotate to store energy. The power spring system can use a small number of small parts to provide a compact, quiet and cost-effective shoelace engine. The power spring is divided into natural power spring and pre force power spring according to its relaxed shape. In contrast, pre tensioned power springs can store 25% to 55% more torque and provide more effective turns.   The power spring can be assembled into the customer's housing for immediate assembly,...