บ้าน > บล็อก > ข้อมูลอุตสาหกรรม > แหล่งพลังงานของของเล่นเครื่องจักร — สปริงแรงบิดคงที่

แหล่งพลังงานของของเล่นเครื่องจักร — สปริงแรงบิดคงที่

แหล่งที่มา:เฉียนเย่ พรีซิชั่น เวลา:2022-9-14

Clockwork toys are not new to children, and children are also very interested in clockwork toys, because clockwork toys will walk around, or go straight or circle, which is very funny. This kind of toy design has lasted for decades. There are many kinds of clockwork toys, mainly cars and animals. They are suitable for children aged 3 to 12.

Clockwork toy is the general name of motor toys with clockwork as power device. Spring is a kind of spring machine. In the spring, there is a recyclable coil spring. The principle is similar to that of a gyroscope. When the spring rotates, the coil spring inside is wrapped tightly. In short, it is to accumulate power potential energy, and then the spring returns, which naturally produces power potential energy.

The clockwork toy uses a constant torque spring, which is made of stainless steel. The external force reverses the spring from the natural shape to the output wheel (energy storage). When the external force is removed, the spring will return to the natural state and generate constant torque on the output wheel, so it is called constant torque spring. Compared with the power spring, the constant torque spring has the advantage that the torque will not change due to the increase of the number of turns, and there is no limit on the number of turns available. The constant torque spring is mostly used in the design of multiple turns. The number of invalid turns is less, more energy can be stored and the efficiency is higher.

When the spring is full, its torque is the largest, so the front end of the spring needs to be output with less force. After running for a period of time, the spring tightly coiled on the spring shaft will slowly loosen and its energy will decrease. When the energy is about to be exhausted, the torque at the end of the spring is the smallest, and the output force becomes smaller. Therefore, the transmission force needs to be increased to maintain the movement. Therefore, the constant torque spring is very suitable for clockwork toys.

         เซินเจิ้น Qianye Precision Metal Co., Ltd. มี 16 ปี of spring production experience and various spring application designs and solutions. We sincerely suggest that customers can obtain consulting services with our R & D engineers at the early stage of product introduction and R & D. According to the needs of customers and assist in product design, development and proofing, so that your products can find the best solution to meet your application needs.

ข่าวล่าสุด

 Elevating Industries with High Precision Springs: A Key to Performance and Reliability
Elevating Industries with High Precision Springs: A Key to Performance and Reliability

Time:2023-8-18

Springs are an essential component in various industries, including automotive, aerospace, manufacturing, and electronics. They play a vital role in ensuring optimal performance, reliability, and safety of diverse machinery and equipment. As technological advancements continue to push the boundaries of innovation, the demand for high precision springs has grown significantly. These specialized springs offer enhanced performance, improved efficiency, and increased...

 Exploring the Superiority of China-Made Steel Torsion Springs in the Global Market
Exploring the Superiority of China-Made Steel Torsion Springs in the Global Market

Time:2023-11-23

Torsion springs are a critical component in various industries such as automotive, aerospace, and manufacturing. These springs are designed to store and release rotational energy, making them essential for numerous applications. In recent years, China has emerged as a dominant player in the global torsion spring market, offering superior quality and competitive prices. This article aims to explore the reasons...

 Exploring the Application and Benefits of Miniature Torsion Springs
Exploring the Application and Benefits of Miniature Torsion Springs

Time:2023-8-22

Torsion springs are a type of mechanical spring that operates by exerting torque or rotational force when twisted. These springs find application in various industries and devices, serving as essential components in a wide range of applications. In recent years, the demand for miniature torsion springs has been increasing due to their versatility and ability to fit in compact spaces....

 Spiral Torsion Spring Design: An Exploration in Engineering and Manufacturing
Spiral Torsion Spring Design: An Exploration in Engineering and Manufacturing

Time:2023-11-9

Introduction: Spiral torsion springs are essential mechanical components used in various industries, including automotive, aerospace, and medical. These springs possess unique properties that make them suitable for applications requiring rotational force and torque. This article aims to delve into the intricacies of spiral torsion spring design, highlighting the engineering principles and manufacturing techniques involved in their production. 1. Understanding Spiral...

 Constant force spring: Why it is popular in industrial applications
Constant force spring: Why it is popular in industrial applications

Time:2024-6-7

In the industrial sector, the selection and application of materials is critical to the performance and stability of the product. Among many materials, constant force springs have become the first choice of engineers and designers due to their unique performance and wide range of applications. So why are constant force springs so popular in industrial applications? Let us explore the...

 High Cycle Garage Door Springs: The Key to Long-lasting Performance
High Cycle Garage Door Springs: The Key to Long-lasting Performance

Time:2023-12-6

When it comes to garage door operation, the role of springs cannot be underestimated. Garage door springs are responsible for counterbalancing the weight of the door, making it easier to open and close. However, not all springs are created equal. High cycle garage door springs are specifically designed to withstand repeated use and provide long-lasting performance. High cycle garage door...

Product
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2.สปริงแรงคงที่ช่วยลดแปรงถ่าน...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อไร...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแรงแปรผันและสปริงบิดแปรผันสามารถ...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของตนจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งความเร็ว...
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถให้บริการที่สมบูรณ์...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อ...