บ้าน > บล็อก > ปัญหาที่พบบ่อย > Types of Springs and Their Applications

Types of Springs and Their Applications

แหล่งที่มา:เฉียนเย่ พรีซิชั่น เวลา:2023-8-28

Springs are mechanical devices that store and release energy. They are widely used in various industries and applications due to their ability to absorb shocks, maintain force or pressure, and control motion. There are several types of springs, each with its unique characteristics and applications. In this article, we will explore the different types of springs and their uses.

1. Compression Springs:

Compression springs are the most common type of spring and are designed to resist compressive forces. These springs are typically made of helically wound wire and are used in a wide range of applications, including automotive suspensions, mattresses, and mechanical devices. Compression springs store energy when compressed and release it when the force is removed.

2. Extension Springs:

Extension springs, also known as tension springs, are designed to resist stretching forces. They are made of tightly wound wire and are commonly used in applications where the spring needs to extend and return to its original position. Extension springs are used in garage doors, trampolines, and various industrial equipment.

3. Torsion Springs:

Torsion springs are designed to resist twisting or rotational forces. They are typically made of round wire and have arms or legs at each end. When a torsion spring is twisted, it stores energy, and when the force is released, it returns to its original position. Torsion springs are commonly used in clothespins, vehicle suspensions, and various types of machinery.

4. Constant Force Springs:

Constant force springs provide a constant amount of force throughout their extension or compression. They are made of a flat strip of metal wound tightly around a drum or spool. These springs are commonly used in applications where a constant force is required, such as retractable tape measures, window shades, and doors.

5. Belleville Springs:

Belleville springs, also known as disc springs or conical washers, are conically shaped discs that exert a spring force when compressed. They are commonly used to maintain tension or pressure in applications such as valves, bolted connections, and electrical contacts. Belleville springs can be stacked to increase the force or deflection capacity.

6. Wave Springs:

Wave springs are flat or circular springs that are made of multiple waves or coils. They are designed to provide a high force in a small space and are commonly used in applications where space is limited, such as in medical devices, electronics, and automotive components. Wave springs offer compact design solutions while providing a significant amount of force or load.

 

 

 

 

7. Gas Springs:

Gas springs, also known as gas struts or gas lifters, use compressed gas to store and release energy. They consist of a cylinder filled with compressed gas and a piston rod. These springs are commonly used in applications where controlled motion, damping, or counterbalancing is required, such as in car hoods, office chairs, and hospital beds.

8. Die Springs:

Die springs are heavy-duty compression springs that are used in die machinery and stamping presses. They are designed to withstand high loads and provide consistent force over a long lifespan. Die springs are commonly used in applications where high force and deflection are required, such as in metal forming, injection molding, and automotive manufacturing.

Springs play a crucial role in various industries and applications. The different types of springs, including compression springs, extension springs, torsion springs, constant force springs, Belleville springs, wave springs, gas springs, and die springs, offer unique characteristics and excel in specific applications. Understanding the different types of springs and their uses can help engineers and designers select the most suitable spring for their specific requirements.

ข่าวล่าสุด

 ปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลโดยตรงต่อการใช้สปริงเพาเวอร์?
ปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลโดยตรงต่อการใช้สปริงเพาเวอร์?

เวลา:2022-9-14

สปริงกำลังเป็นชิ้นส่วนทางกลที่ใช้ความยืดหยุ่นในการทำงาน ชิ้นส่วนที่ทำจากวัสดุยืดหยุ่นจะเสียรูปภายใต้การกระทำของแรงภายนอก และกลับคืนสู่รูปร่างเดิมหลังจากถอดแรงภายนอกออก หรือที่เรียกว่า "สปริงที่คดเคี้ยว" กระบวนการผลิตของผู้ผลิตสปริงเครื่องจักรสามารถทำได้ในคราวเดียวตั้งแต่ขั้นตอนง่าย ๆ ไปจนถึงขั้นตอนที่ซับซ้อน และ...

 ฤดูใบไม้ผลิในตัวจับเวลา
ฤดูใบไม้ผลิในตัวจับเวลา

เวลา:2022-9-14

ตัวจับเวลาเป็นอุปกรณ์จับเวลาที่แม่นยำ ซึ่งใช้นาฬิกากลไกเพื่อขับเคลื่อนสวิตช์ ตำแหน่งเวลามีความแม่นยำมาก และสามารถบรรลุผลดังกล่าวได้ ฤดูใบไม้ผลิมีบทบาทอย่างมากในนั้น การเกิดขึ้นของตัวจับเวลาได้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่ชีวิตของเรา ตอนแรกเราใช้นาฬิกาทรายเพื่อกำหนดเวลา ในยุคปัจจุบัน ตัวนับ...

 ข้อดีของสปริงแรงคงที่บนโต๊ะยกคอมพิวเตอร์
ข้อดีของสปริงแรงคงที่บนโต๊ะยกคอมพิวเตอร์

เวลา:2022-9-14

เวลาทำงานของผู้คนเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆ และทุกคนก็ทำงานหนัก คนบ้างานบางคนต้องการอยู่บนโต๊ะทำงาน ขณะที่คนนั่งทำงานนานขึ้นเรื่อยๆ คนค่อยๆ ตระหนักว่าการนั่งเป็นเวลานานไม่เอื้อต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ผู้คนเริ่มพยายามนั่งและยืนสลับกัน และค่อยๆ...

 China Coil Spring Energy Storage: A Sustainable Solution for Efficient Energy Storage
China Coil Spring Energy Storage: A Sustainable Solution for Efficient Energy Storage

Time:2023-8-14

Introduction As the demand for renewable energy sources continues to grow, the need for efficient energy storage solutions becomes increasingly important. One such solution that has gained significant attention in recent years is coil spring energy storage. This innovative technology offers a sustainable and cost-effective way to store energy, making it an ideal choice for a wide range of applications....

 How to find the best Variable force spring suppliers
How to find the best Variable force spring suppliers

Time:2022-12-7

Variable force springs are an important component in many machines and devices. If you need a quality variable force spring, it is important to find a good supplier. What are variable force springs and what are they used for? Variable force springs are a type of spring that is used to create a variable amount of force. This type of...

 Window Constant Force Spring made in china: A Reliable Solution for Window Operations
Window Constant Force Spring made in china: A Reliable Solution for Window Operations

Time:2023-7-15

Introduction: Windows are an integral part of any building, be it a residential, commercial, or industrial structure. They not only provide natural light and ventilation but also add to the aesthetic appeal of the building. Ensuring smooth and easy operation of windows is crucial for the overall functionality and comfort of the space. In this article, we will discuss the...

Product
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถให้บริการที่สมบูรณ์...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2.สปริงแรงคงที่ช่วยลดแปรงถ่าน...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของตนจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งความเร็ว...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแรงแปรผันและสปริงบิดแปรผันสามารถ...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดให้ตรง ...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อ...