บ้าน > บล็อก > ข่าวองค์กร > What are the factors that cause premature spring damage ?

What are the factors that cause premature spring damage ?

แหล่งที่มา:เฉียนเย่ พรีซิชั่น เวลา:2023-8-21

According to the informal statistics, the cycle life of high-quality springs can reach more than ten years or even longer under normal use. If the spring quality is not qualified, or there are some improper actions during using process, it may make the springs become premature useless. Then, let’s take a look at the factors that cause the premature failure of the spring.

  1. Exceeding the specified temperature. When the springs used in a high temperature which is more exceed the specified temperature, thespring’s elasticity would be decreased or fade away.
  2. The quality level is wrong, or ordinary springs are wrongly used as high-quality springs accidentally or deliberately, which leads to the feeling that the elasticity is not enough.
  3. The standard selection is unreasonable. Selecting the lighter load type springs base on the low priceand it could not carry the heavier load, which leads to the feeling that the elasticity is not enough.
  4. Ignoring the size of the wire cross-sectional area and pitchwhen choosing the springs but only pay attention to parameters such as outer diameter, inner diameter, and length, which leads to insufficient elasticity.
  5. The material of the springsis too soft, or the ฤดูใบไม้ผลิ quenching temperature is too low, or the holding time is not long enough, or the tempering temperature after the ฤดูใบไม้ผลิ formed is too high, or the time is too long, all the factors can cause the tensile and compression strength to resist but the elasticity is not enough, this is the real elasticity insufficient.

ข่าวล่าสุด

 ห้องอาบน้ำจะเล็กแค่ไหน แนะนำให้ติดตั้งเก้าอี้อาบน้ำ
ห้องอาบน้ำจะเล็กแค่ไหน แนะนำให้ติดตั้งเก้าอี้อาบน้ำ

เวลา:2022-9-14

ไม่ว่าห้องอาบน้ำจะเล็กแค่ไหน ขอแนะนำให้ติดตั้งเก้าอี้อาบน้ำบนผนังโดยตรง ซึ่งมีความมั่นคงและสะดวก! ฉันเคยเห็นข่าวสังคมมาก่อน เป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์ที่อาบน้ำที่บ้านและลื่นล้มและประสบอุบัติเหตุ บอกตามตรงว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้น แต่...

 Spiral Torsion Spring: A Comprehensive Guide to Its Design and Applications
Spiral Torsion Spring: A Comprehensive Guide to Its Design and Applications

Time:2023-6-7

Spiral torsion springs are an essential component of many mechanical devices, ranging from clocks and watches to automotive and aerospace applications. This comprehensive guide will provide an in-depth exploration of the design and applications of spiral torsion springs. Design of Spiral Torsion Springs Spiral torsion springs are designed to resist rotational forces by producing torque. They are generally made from...

 การใช้สปริงกับประตูอุตสาหกรรม
การใช้สปริงกับประตูอุตสาหกรรม

เวลา:2022-9-14

สปริงแรงคงที่ของประตูอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีบทบาทในการทรงตัวและลดภาระของมอเตอร์ แรงของสปริงเทียบเท่ากับแรงของประตูอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสถานะการกำหนดค่าที่เหมาะสมที่สุด หากแรงสปริงมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปจะส่งผลต่อการทำงานของประตูอุตสาหกรรม....

 Tailored Springs for Advanced Medical Devices: Enhancing Precision and Performance
Tailored Springs for Advanced Medical Devices: Enhancing Precision and Performance

Time:2023-8-5

  Introduction: In recent years, technological advancements have revolutionized the healthcare industry, leading to the development of highly sophisticated medical devices. Among the various components that play a crucial role in these advanced medical devices, tailored springs have emerged as an essential element for enhancing precision and performance. This article explores the significance of tailored springs in medical devices, their...

 Carbon Brush Spring – A Vital Component for Electrical Devices
Carbon Brush Spring – A Vital Component for Electrical Devices

Time:2023-4-28

Carbon brush springs are a vital component for electrical devices as they play a crucial role in the functioning of many electrical machines. These springs are an essential part of the carbon brush assembly, which is responsible for conducting electricity between stationary and moving parts of the machine. The carbon brush spring is an integral component of the carbon brush...

 Electric Fan Lifting Spring: Enhancing Cooling Efficiency and Fan Performance
Electric Fan Lifting Spring: Enhancing Cooling Efficiency and Fan Performance

Time:2023-6-1

Introduction Electric fans have become an essential household appliance in the summer months, providing much-needed relief from the heat. However, despite their widespread use, the cooling efficiency of electric fans can often be lacking, leaving us feeling hot and uncomfortable. The Electric Fan Lifting Spring is a new technology aimed at enhancing the cooling efficiency and performance of electric fans....

Product
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2.สปริงแรงคงที่ช่วยลดแปรงถ่าน...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดให้ตรง ...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อ...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อไร...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแรงแปรผันและสปริงบิดแปรผันสามารถ...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของตนจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งความเร็ว...