บ้าน > บล็อก > ข้อมูลอุตสาหกรรม > การประยุกต์ใช้สปริงแรงแปรผันในประตูบานเลื่อนขึ้น-ลงของเตาผิง

การประยุกต์ใช้สปริงแรงแปรผันในประตูบานเลื่อนขึ้น-ลงของเตาผิง

แหล่งที่มา:เฉียนเย่ พรีซิชั่น เวลา:2022-9-14

Fireplaces are freestanding or wall-mounted indoor heating devices, powered by combustible materials, with internal chimneys, originating from Western homes or palace heating facilities. Because its fuel is a renewable resource, modernized and improved, it is still commonly used in the West, and is especially popular among the higher education class, which advocates environmental protection. Fireplaces can also be installed in ordinary homes, and are perfectly achievable for small flats. The fireplace in modern homes is certainly not the firewood burning in the living room of a large villa that we see in the movies and TV, burning a fire and emitting the sound of a “blazing” star.

  In colder climates, the fireplace has always been the main feature of a home, as it gives people warmth to survive the long winter hands. The feeling of warmth from the baking, and the jumping and flickering flames, even today, still make people feel happy in cold weather. The warmth of a fireplace is incomparable to that of an air conditioner, and I’m not talking about the psychological effect, which is in fact the case. Compared to air conditioners, fireplaces heat up quickly and the warmth of a real fire is comforting and relaxing.

ดิ variable force springs used in the fireplace up-down sliding doors because when the door is closed, the spring force is less than the weight of door; while the door in middle stroke, the spring force is equal to the door weight. When fully open, the spring exerts force greater than the door weight to secure the door does not slide down.


Qianye ความแม่นยำ design variable force spring, in high temperature for a long time in any position elasticity for change, for the fireplace up and down sliding door manufacturers to use.There are many basic engineering parameters to consider when designing or specifying variable force springs. The engineering staff at Shenzhen Qianye Precision Metals Co., Ltd. can help improve variable force springs and other spring designs to provide the best performance in any application. We sincerely recommend that customers obtain consultation with our R&D engineers early in the product development process, so that Qianye Precision can find the best solution for your product to meet your application needs.

ข่าวล่าสุด

 Constant Torque Spring: The Secret to Efficient and Precise Mechanical Control
Constant Torque Spring: The Secret to Efficient and Precise Mechanical Control

Time:2023-5-31

Mechanical control systems are essential in various industrial applications, from manufacturing and robotics to aerospace and defense. These systems require precise control over the movement and position of mechanical components, which can often be achieved through the use of springs. However, not all springs are created equal, and in many cases, a constant torque spring is the best option for...

 เคล็ดลับ 7 ข้อในการเพิ่มอายุวงจรสปริงให้สูงสุด
เคล็ดลับ 7 ข้อในการเพิ่มอายุวงจรสปริงให้สูงสุด

เวลา:2022-9-15

สปริงเป็นชิ้นส่วนทางกลชนิดหนึ่งที่ใช้ความยืดหยุ่นในการทำงาน ชิ้นส่วนที่ทำจากวัสดุยืดหยุ่นจะเสียรูปภายใต้การกระทำของแรงภายนอก และกลับสู่สภาพเดิมหลังจากถอดแรงภายนอกออก หรือที่เรียกว่า "ฤดูใบไม้ผลิ" โดยทั่วไปทำจากเหล็กสปริง และประเภทของสปริงนั้นซับซ้อนและหลากหลาย คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อ...

 Constant Force Spring Mechanism: A Solution for Consistent and Reliable Force Application
Constant Force Spring Mechanism: A Solution for Consistent and Reliable Force Application

Time:2023-8-29

Introduction: In a wide range of industries, the need for consistent and reliable force application is essential for achieving optimal performance and efficiency. From automotive to aerospace, from medical to manufacturing, there are numerous applications where maintaining a constant force throughout an operation is critical. One effective solution to address this requirement is the . This article aims to explore...

 Exploring the Versatility of Stainless Spring Steel in Engineering Applications
Exploring the Versatility of Stainless Spring Steel in Engineering Applications

Time:2023-7-18

Introduction: Stainless steel is a widely used material in various engineering applications due to its exceptional properties such as corrosion resistance, high strength, and durability. One particular variant, stainless spring steel, offers even more versatility in engineering applications. This article aims to explore the various uses and benefits of stainless spring steel in different industries. Properties of Stainless Spring Steel:...

 Spiral Torsion Spring Design: Enhancing Performance and Efficiency
Spiral Torsion Spring Design: Enhancing Performance and Efficiency

Time:2023-11-29

Spiral torsion springs are widely used in various mechanical systems to provide rotational energy and ensure smooth operation. These springs are designed to twist along their axis when subjected to a torque or force, storing potential energy in the process. The efficient design and proper selection of spiral torsion springs are crucial for enhancing the performance and efficiency of mechanical...

 Choosing the Right Springs for Your Curtains
Choosing the Right Springs for Your Curtains

Time:2023-9-21

Curtains are an essential element of any home décor. They not only provide privacy but also add a touch of style to a room. When it comes to hanging curtains, selecting the right springs is crucial. The springs play a vital role in ensuring that the curtains function properly and stay in place. In this article, we will discuss the...

Product
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2.สปริงแรงคงที่ช่วยลดแปรงถ่าน...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแรงแปรผันและสปริงบิดแปรผันสามารถ...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อ...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของตนจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งความเร็ว...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อไร...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดให้ตรง ...