บ้าน > บล็อก > ปัญหาที่พบบ่อย > หลักการทางกายภาพที่อยู่เบื้องหลังสปริงแรงคงที่

หลักการทางกายภาพที่อยู่เบื้องหลังสปริงแรงคงที่

แหล่งที่มา:เฉียนเย่ พรีซิชั่น เวลา:2022-9-14

When you walk into your office building on your way to work every day, or into your local bank, or any commercial facility, you may open a heavy glass door. When you cross the threshold, the door closes behind you, and you don’t think about it. However, the heavy glass door was probably closed by a สปริงแรงคงที่สปริงแรงคงที่ are widely used in daily applications. From door closers to rope and hose retractors, to sports equipment, toys, motors, etc., constant force springs exert force at an amazing high frequency and consistency. Let’s take a closer look at the basic physics behind the constant force spring.

In the 17th century, the British physicist Robert Hooke proposed a formula for force and elasticity, which is now called Hooke’s law. Hooke’s law states that the force (f) required to stretch or compress a spring for a distance (x) varies linearly in proportion to that distance. The formula is f=kx, where k is a constant and represents the stiffness of the spring.

  สปริงแรงคงที่ in terms of actual spring performance, Hooke’s law is nominal. In the equation, the distance X that the spring moves is a relatively small number. Finally, any elastomer that is stretched or compressed beyond the stress limit of its material composition will show signs of deformation. Therefore, the force properties that depend on the consistent shape and tension state will change in the deformation state.

Ideally,สปริงแรงคงที่ will exert a consistent force over a given range of motion, repeating without changing. In fact, สปริงแรงคงที่, like all elastomers, are limited by their material stress limits. If the limit of material stress is exceeded, they will deform, or the material will fatigue and begin to weaken over time. Therefore, Hooke’s law does apply to สปริงแรงคงที่. However, the manufacturing method of constant force spring and its special physical characteristics lead to the term “constant force”. By carefully studying the physical properties of สปริงแรงคงที่, we can better understand how the name constant force is derived.

  In application, the สปริงแรงคงที่ are in the pre tightening state. The act of winding a steel strip around itself or on a drum puts the structure in tension. If the force of the spring is to be measured in this tension state, it will not be zero. In other words, the สปริงแรงคงที่ have a measurable force in the rest position. When the load moves against the spring, the spring moves a relatively short distance in the circumferential direction (most commonly in the direction of the initial wind, resulting in a small reduction in diameter). If we compare the spring force value in the loaded state with the force value in the static state, we will find that the force difference is relatively small. More generally, outside the field of physics, the small force difference between the static state and the loaded state of a spring is considered insignificant. Therefore, the force of the spring is called “constant”. In fact, สปริงแรงคงที่ exert a nearly constant force.

สปริงแรงคงที่ can work effectively for a long time. Most can run thousands to millions of cycles before material fatigue reduces its effectiveness. สปริงแรงคงที่ are very suitable for commercial door closers and other applications. Thousands of people may pass through the doors of buildings every year. When designing or specifying a สปริงแรงคงที่ต้องพิจารณาพารามิเตอร์ทางวิศวกรรมพื้นฐานหลายอย่าง วัสดุ อายุการใช้งานเมื่อยล้า แรงดึง แรงบิดและแรงเสียดทาน ความเร็วและความเร่ง การติดตั้ง ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการใช้งานล้วนเป็นปัจจัยสำคัญ

เซินเจิ้น Qianye Precision Metal Co., Ltd.‘s knowledgeable spring engineering staff can help improve constant force and other spring designs to provide optimum performance in any application. Feel free to contact us to learn more about our spring manufacturing capabilities.

ข่าวล่าสุด

 Optimize Your Design with Our Professional Optimization Services
Optimize Your Design with Our Professional Optimization Services

Time:2023-4-24

At our company, we understand that designing a product or system is only half the battle. The other half is ensuring that it performs optimally and meets all the necessary requirements. This is where our professional optimization services come in. Our team of experienced engineers and specialists can help you optimize your design in a number of ways. Here are...

 China constant force spring factory
China constant force spring factory

Time:2023-4-4

A constant force spring, also known as a clock spring or power spring, is a mechanical spring that exerts a nearly constant force over its range of motion. It is typically made from a flat strip of spring steel wound tightly around a shaft or arbor, which allows it to store and release energy as it is wound and unwound....

 China Curtain Constant Force Springs: Enhancing the Functionality of Your Window Treatments
China Curtain Constant Force Springs: Enhancing the Functionality of Your Window Treatments

Time:2023-9-30

Window treatments, such as curtains, play a crucial role in enhancing the aesthetics and functionality of a room. They not only add a touch of elegance to the space but also provide privacy and control over the amount of light entering the room. However, the proper functioning of window treatments largely depends on the type of hardware used, including curtain...

 Understanding the Mechanics of Constant Force Springs
Understanding the Mechanics of Constant Force Springs

Time:2023-4-19

Constant force springs are mechanical devices that are designed to exert a constant force throughout their entire range of motion. These springs are used in a wide variety of applications, from small electronic devices to large industrial machinery. Understanding the mechanics of constant force springs is essential for engineers and designers who want to incorporate them into their designs. The...

 Creating a Title for Carbon Brush Spring without Quotation Marks
Creating a Title for Carbon Brush Spring without Quotation Marks

Time:2023-5-7

Carbon brush springs play a crucial role in the function and efficiency of electrical machinery. These small but mighty components are responsible for maintaining constant and consistent pressure between the carbon brush and commutator or slip ring, ensuring proper electrical contact and transfer of current. Without carbon brush springs, electrical machinery would experience reduced performance, increased wear and tear, and...

 Designing Constant Force Torsion Springs for Efficient Mechanical Performance
Designing Constant Force Torsion Springs for Efficient Mechanical Performance

Time:2023-6-1

Constant force torsion springs are a type of spring that produces a consistent rotational force throughout its range of motion. These springs are commonly used in various mechanical devices where a constant torque is required, from retractable ballpoint pens to garage door openers. However, designing these springs can be challenging, as their performance is highly dependent on their geometry and...

Product
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดให้ตรง ...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแรงแปรผันและสปริงบิดแปรผันสามารถ...
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อ...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของตนจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งความเร็ว...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อไร...
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถให้บริการที่สมบูรณ์...