บ้าน > สปริงม่าน
ผลิตภัณฑ์ประยุกต์ของสปริงแรงแปรผัน
ผลิตภัณฑ์ประยุกต์ของสปริงแรงแปรผัน
   Variable force springs and variable torsion springs can expand negative gradients and positive gradients to form a single spring. It breaks through the influence of the traditional spring affected by Hooke's law, so that the stroke and force are no longer proportionally increased, but accompanied by various elastic force-displacement combinations, such as negative slope. Therefore, a stepped constant force can be achieved. Variable force springs and variable torsion springs can be customized for various elastic curve changes according to specific applications. What products can the curve changes of variable force springs be used for?      Pen Type Drug Syringe Application The spring exerts a constant force to keep the drug flow in place, preventing patient discomfort during use. It has a stretch at the end of the stroke to ensure that all of the medication can be fully injected.      up and down sliding door     When the door is closed, the spring force is less than the door...
หลักการทางกายภาพที่อยู่เบื้องหลังสปริงแรงคงที่
หลักการทางกายภาพที่อยู่เบื้องหลังสปริงแรงคงที่
When you walk into your office building on your way to work every day, or into your local bank, or any commercial facility, you may open a heavy glass door. When you cross the threshold, the door closes behind you, and you don't think about it. However, the heavy glass door was probably closed by a constant force spring. Constant force springs are widely used in daily applications. From door closers to rope and hose retractors, to sports equipment, toys, motors, etc., constant force springs exert force at an amazing high frequency and consistency. Let's take a closer look at the basic physics behind the constant force spring. In the 17th century, the British physicist Robert Hooke proposed a formula for force and elasticity, which is now called Hooke's law. Hooke's law states that the force (f) required to stretch or compress a spring for a distance (x) varies linearly in proportion to that distance. The formula is f=kx, where k is a...
การออกแบบสปริงแรงคงที่
การออกแบบสปริงแรงคงที่
 A constant force spring is a spring that exerts a constant force over its range of motion. That is, it does not obey Hooke's law. Typically, a constant force spring is constructed as a coiled band of spring steel so that the spring relaxes when fully coiled. When it is unrolled, the restoring force comes mainly from the portion of the belt that is close to the roll. Since the geometry of this region remains nearly constant as the spring unfolds, the resultant force is nearly constant.       By creating a spring with a variable pitch, you can make a push-shape spring with a constant velocity. Placing a larger pitch in a larger outer diameter coil and a smaller pitch in a smaller outer diameter coil will force the single spring to fold all coils at the same rate when compressed.       Design of Constant Force Springs: A constant force spring is a coil of prestressed...
สปริงเพาเวอร์แบบดั้งเดิมและสปริงแบบพรีโหลด
สปริงเพาเวอร์แบบดั้งเดิมและสปริงแบบพรีโหลด
   Traditional power springs and preloaded power springs are fabricated from spring steel bars to provide torque. Spring steel is a low alloy, medium carbon steel or high carbon steel with a very high yield strength. Objects made of spring steel can return to their original shape despite significant bending or twisting. Power springs use flat (unstressed) steel windings, while pre-stressed power springs use pre-stressed steel to produce a larger range of usable torque than conventional power springs.        During the manufacturing process, the spring is wound into the retaining ring or the customer's housing (the retaining ring is pictured below). When ready for final installation, carefully install the spring into its housing with the outer end attached to the outer edge and the inner end attached to the mandrel (see photo below). During operation, the housing or mandrel will be fixed while the other component is free to rotate. Depending on the requirements of your specific design,...
ข้อดีของ Qianye Cordless Spring Components
ข้อดีของ Qianye Cordless Spring Components
All curtain cords, whether installed on the side, caught in curtains, or placed on the back, can be dangerous to children. It is best to replace all corded curtains with cordless curtains in houses where children live or visit, especially in children's bedrooms and play areas. Cordless roller blinds with either a spring system or an electric system can improve the safety of the home.        Cordless roller blinds with spring system are similar to movie curtains. They use the elasticity of the springs. Under the action of the spring components, the roller blinds can be balanced at any position and can be stopped at any time.        At present, most of the spring components on the market are wire spring cordless curtain systems, which have a relatively short service life and a high degree of force attenuation. When pulling down, the curtain stops at each clip, and when rising, pulling down makes the curtain bounce...
สปริงแรงคงที่ที่ใช้ในอุปกรณ์เสริมติดผนัง
สปริงแรงคงที่ที่ใช้ในอุปกรณ์เสริมติดผนัง
As more and more people spend more and more time using computers, computer users spend more time sitting or standing at their desks or workstations in front of devices. Keeping what experts call "the best ergonomic positioning" can improve energy levels and overall comfort. For this purpose, the input and output devices must be placed in appropriate positions. The proper position can reduce the muscle strain of the user's arm and effectively prevent various musculoskeletal diseases, including carpal tunnel syndrome, neck pain, and upper and lower back pain.   The attachment bracket can be used to facilitate the support and position adjustment of the fixed attachment. The attachment retainer allows simple three-dimensional adjustment of two such devices to place the devices in a more ergonomic relative position to meet the needs of various users and workspaces, and has a balancing mechanism for balancing the weight of fixed attachments.   The balance mechanism provided by the wall mounted accessories is superior to the traditional lifting system,...
ใช้สปริงแรงคงที่ในการขจัดวัตถุที่ฝังโดยใช้หลอดไฮโปทูปที่ตัดด้วยเลเซอร์
ใช้สปริงแรงคงที่ในการขจัดวัตถุที่ฝังโดยใช้หลอดไฮโปทูปที่ตัดด้วยเลเซอร์
Removal or extraction of the lead may be difficult. As mentioned above, the body's natural healing process forms scar tissue over and along the lead, and possibly at its tip, thereby encasing at least a portion of the lead and fastening it even more securely in the patient's body. In addition, the lead and/or tissue may become attached to the vasculature wall. Both results may, therefore, increase the difficulty of removing the leads from the patient's vasculature. A device for removing an implanted object from a body vessel, may comprise a sheath assembly comprising an outer sheath assembly and an inner sheath assembly, and a pin, the outer sheath assembly comprising an outer sheath and an outer band, the outer band coupled to the pin, the inner sheath assembly comprising an inner sheath and a tip, wherein the tip has a cutting surface, the inner sheath comprising a proximal end and a distal end, wherein the distal end of the...
Curtain spring Product
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อดึงแรงภายนอกออก สปริงจะกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ ในเวลาเดียวกัน แรงบิดคงที่ (แรงยืดหยุ่นที่เก็บไว้) จะถูกสร้างขึ้น (ปล่อย) บนล้อเอาท์พุต ดังนั้นจึงเรียกว่าเครื่องกำเนิดแรงบิดคงที่ แถบ เป็นของ (วิธีการใช้งานในสปริงแรงคงที่) ข้อได้เปรียบ: ข้อดีของสปริงแรงบิดคงที่เมื่อเทียบกับสปริงกำลัง (เลื่อน): 1. แรงบิดจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนรอบที่เพิ่มขึ้น ถึง 2 ไม่จำกัดจำนวนรอบที่มีอยู่ และการออกแบบของการหมุนหลายรอบส่วนใหญ่ใช้สปริงแรงบิดคงที่ ถึง 3 จำนวนการหมุนที่ไม่ถูกต้องมีขนาดเล็กสามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นและประสิทธิภาพสูงขึ้น ช่วงการผลิตสปริงแรงบิดคงที่: ความหนา 0.05~0.85 มม. และความกว้าง...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อใช้แรงภายนอกเพื่อทำให้เพลาและสปริงหมุนสัมพันธ์กัน สปริงจะพันบนเพลาและเก็บแรงบิดไว้ เมื่อแรงภายนอกหายไป สปริงจะสร้างแรงบิดบนเพลาหรือกล่องสปริง ข้อดี: สปริงเพาเวอร์แบ่งออกเป็นสปริงเพาเวอร์ธรรมชาติและสปริงเพาเวอร์แบบอัดแรงตามรูปร่างที่ผ่อนคลาย ในทางตรงกันข้าม สปริงกำลังแบบพรีฟอร์ซสามารถเก็บแรงบิดได้มากกว่า 25% ถึง 55% และให้การหมุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วงการผลิตผลิตภัณฑ์: ความหนา 0.05 ~ 0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 60 มม. หลักการของฉาก: หัวฉีดปากกาความแม่นยำสูงใช้สปริงกำลังพิเศษเพื่อให้ปริมาณยาที่มีขนาดเล็กและแม่นยำสูง ยาในปริมาณคงที่จะถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายด้วยแรงสปริงคงที่...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดออก สปริงจะหมุนกลับโดยธรรมชาติและทำให้เกิดความยืดหยุ่น แต่มาถึงเรา เป้าหมายสามารถกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่เรากำหนดไว้หลังจากถูกเลื่อน ข้อดี: ข้อดีของสปริงแรงคงที่เหนือสปริงลวดแบบเดิม: 1. ในพื้นที่การติดตั้งที่เล็กมาก เอาต์พุตที่ยืดหยุ่นได้สูงมาก 2. รักษาความยืดหยุ่นคงที่ในทุกจังหวะ 3. จังหวะก่อนสโตรกนั้นสั้น และต้องใช้จังหวะสั้นเท่านั้นเพื่อให้ได้ความยืดหยุ่นตามที่ต้องการ 4. ความยาวเดิมน้อยกว่าสปริงลวด และระยะชักไม่จำกัด ช่วงการผลิตของ Dingli Clockwork: ความหนา 0.05 ~ 0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 60 มม. หลักการของฉาก: สปริงแรงคงที่มีลักษณะของการรักษาแรงคงที่ในช่วงจังหวะยาว และสามารถบรรลุ...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าปรับผลิตภัณฑ์ของตนให้เหมาะสมจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเร่งเวลาออกสู่ตลาด ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการออกแบบส่วนประกอบสปริง การผลิตจนถึงการประกอบขั้นสุดท้าย ลูกค้าเลือกข้อดีที่ Qianye จะได้รับ 1. ประหยัดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. มอบโซลูชันที่หลากหลาย เลือกโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพที่ต้องการ 3. สปริงที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณมากที่สุด 4. ให้บริการคุณตลอดชีวิตและตอบสนองการสนับสนุนทางเทคนิคที่คุณมี
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแบบแปรผันและสปริงบิดแบบแปรผันสามารถฝ่าอิทธิพลของกฎของฮุคที่มีต่อสปริงแบบเดิมได้ ดังนั้นระยะชักและแรงไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนอีกต่อไป แต่สามารถบรรลุผลรวมของแรงยืดหยุ่นและการกระจัดกระจาย เช่น ความลาดเอียงเชิงลบขั้นแรงคงที่ ซึ่งสามารถกระทำได้ทางกลไก สำหรับข้อกำหนดทางวิศวกรรม ให้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงยืดหยุ่นและระยะเคลื่อนตัวเพื่อออกแบบการเปลี่ยนแปลงโค้งยืดหยุ่นต่างๆ ในการใช้งานเฉพาะ มีสปริงแรงแปรผันที่แตกต่างกัน การออกแบบแอพพลิเคชั่นสปริงบิดผันแปร และวิธีแก้ไข ช่วงการผลิตของสปริงแบบปรับแรงได้และสปริงบิดแบบแปรผัน: ความหนา 0.05~0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 65 มม.
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2. สปริงแรงคงที่ช่วยลดการสูญเสียแปรงคาร์บอน ยืดอายุของแปรงคาร์บอน และลดการสูญเสียในปัจจุบัน ถึง 3. มอเตอร์ขนาดเล็กสามารถออกแบบให้ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของมอเตอร์ได้ 4. สามารถเพิ่มความยาวของแปรงถ่านได้ ถึง 5. สามารถใช้เครื่องสับเปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้นได้ ถึง 6. ลดการเกิดประกายไฟและลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า สปริงแรงคงที่สำหรับแปรงถ่านแบบม้วนเดียว 1. ความกว้างแปรงคาร์บอน 2. ความสูงของแปรงถ่าน: ความกว้างของสปริงต้องเล็กกว่าความสูงของแปรงถ่าน 3. ความยาวของแปรงถ่านแบบถอดได้: ระยะชักสปริงต้องมากกว่าความยาวของแปรงถ่านแบบถอดแยกได้ แปรงถ่าน 4. แรงกดสัมผัสที่จำเป็นสำหรับแปรงถ่านและสับเปลี่ยน: แรงสปริงที่ต้องการ สปริงแรงคงที่สำหรับแปรงถ่านแบบม้วนคู่ 1. ความกว้างแปรงคาร์บอน 2. ความสูงของแปรงคาร์บอน: ความกว้างของสปริงจะต้องเป็น...
Curtain spring News
 สุนัขวอล์คเกอร์จาก Qianye Precision
สุนัขวอล์คเกอร์จาก Qianye Precision

เวลา:2022-9-14

As everyone who knows our company knows, our company also has another product, that is, dog walker! The power spring is the core and main component of the dog walker. The power spring is made of 301 stainless steel with high precision and high hardness. Its thickness tolerance is controlled in the range of 0.01mm and its hardness is hv580 degrees. The service life of the dog walker can be extended to 30000 to 100000 times. When this power spring is applied to the dog walker, the quality of the dog walker has been greatly improved. When walking the dog, we need to pay attention to bring the dog's little partner - the dog walker, and then the obedient dog should also bring the dog walker. Don't expect the bridge section of the dog looking for the master in the movie to happen. Before using this kind of traction rope, I always used a fixed 1.5m long rope. Usually I use the traction rope to prevent dogs from running around and attacking pedestrians. But there was once a time when walking a dog. Now many shared bicycles and electric vehicles often shuttle back and forth at a fast speed when walking around the corner. An electric motorcycle brushed past the dog. Fortunately, after the rope was shortened, it was able to effectively protect the dog and prevent accidents. However, many friends would say that it would be good to buy a shorter rope? But in fact, many times we need to give dogs enough range of activities, so this time can reflect...
 บทบาทสำคัญของสปริงแปรงมอเตอร์ในการออกแบบกังหันลม
บทบาทสำคัญของสปริงแปรงมอเตอร์ในการออกแบบกังหันลม

เวลา:2022-9-14

Wind-turbines are proven to create reliable and pollution-free energy, and as technology innovates, the cost to develop and manufacturer them is only becoming more affordable. Research demonstrates that to get the most return on turbines, whether onshore or offshore: the bigger the turbine, the better. There are two reasons for this: larger rotors and blades increase the total potential production capacity of the turbine, while higher fixtures and blades are higher in the atmosphere, increasing the power it can actually produce. These two factors are the driving forces behind the efficiency of wind turbines and their ability to create renewable energy. However, in order to achieve this goal, the manufacture of wind turbines requires the use of dozens of parts, components and materials. Motor brush or carbon brush is a small and important part of wind turbine design.  An important part of wind turbine motor brush is motor brush spring. These springs play a key role in the efficient operation of wind turbine generators and are used to push the brush towards the commutator in the motor to generate friction and transfer current between the rotating part of the machine and its power supply.     For high-performance wind turbines, the brush materials (or brush grades) and components used in the manufacturing process must be of high quality. In addition to the final details required for your application, some specifications to consider when selecting motor brush springs include:     Material: stainless steel is used in most applications. Life cycle and force: the force of the spring should be equal to...
 สปริงพลังนวัตกรรม Qianye มีบทบาทสำคัญในรีลท่อ
สปริงพลังนวัตกรรม Qianye มีบทบาทสำคัญในรีลท่อ

เวลา:2022-9-14

Hose Reel is also called pipe winder, Winder, reel, drum and air drum. Among many working equipment, the pipe winder is a very labor-saving and convenient long-distance energy transmission device. Its basic structure consists of hose, power spring, rotating shaft and other safety mechanisms.         The power spring of the hose reel can stretch and shrink the pipeline, intensively manage various energy pipelines, and change the previous phenomenon that the pipeline, power plug, oxyacetylene pipeline, bulb, spray gun and other tools are scattered in disorder. It can be used alone or in combination, which greatly saves the factory space, beautifies the working environment and improves the grade of the enterprise. Improve the working environment. The power spring is made of rolled steel strip. A spring box is required to limit its outer diameter in use. The center of the spring is connected with the shaft. When an external force is applied to make the shaft rotate relative to the spring, the spring will roll on the shaft center and store torque. When the external force disappears, the spring will produce torque on the shaft or spring box. The tension on the spring has been pre loaded at the factory, and the spring produced by an improperly selected manufacturer may become unstressed or have excessive tension. Too much tension will lead to too fast and fierce retraction. At the same time, the service life will be relatively short, and the elasticity will soon fail.         Our company has made technical product updates for power springs. First of all, our company adopts 301 stainless steel with...
 Does your nail gun have the problem of not hitting the nail?
Does your nail gun have the problem of not hitting the nail?

Time:2023-3-6

Because there is no tension in the constant force spring that pushes the nail, naturally, no nail can be driven. The pushing device of the nail gun uses the constant force spring, because the constant force spring has the characteristic of keeping the constant force in the long stroke, and it can achieve a very high elasticity output in a very small device space. The constant force spring in the nail gun cannot be pushed too small, otherwise it will be difficult to drive the nail inside into the substrate, but it cannot be too large either, otherwise the substrate will be damaged and cracked. So when it comes to choosing constant force springs, choose a spring manufacturer with good quality. More info: www.qianyespring.com E-mail: cici_cao@qianyejm.com Whatsapp: +86-183 7490 5808
 มอเตอร์สปริงแรงบิดคงที่
มอเตอร์สปริงแรงบิดคงที่

เวลา:2022-9-3

 A constant torque spring motor is a strip of prestressed spring material that forms a coil and is stored on a small storage drum. The free end is then pinned and rewound onto the larger output drum; this is the "winding" part of the constant torque spring cycle. When the output drum is released, the spring will return to the storage drum to assume its natural curvature, rotating the output drum and providing an almost constant torque.        Constant torque springs are made of type 301 high quality stainless steel and are supplied in coil form for mounting on the motor drum. Its main features are: 1. Long time deflection under almost constant torque. Positive or limited negative gradients can be achieved. 2. Minimal inter-coil friction and resulting hysteresis, which is common in power springs. 3. Rotary motion is provided directly from the output drum or linear displacement by using cables and spools.        Many applications utilize constant torque spring motors, such as: cord retractors, balance retrieval and return applications, drive motors, cordless curtains, and more. The spring features a high turn design, making it ideal for balancing applications. When they are fully turned, the springs apply a constant torque. You can also guarantee high torque levels. This is due to their compactness and high efficiency.        The function of the constant torque spring motor depends on the design. The size of the spring can vary. Therefore, they make them suitable for use in a variety of applications. We strongly recommend that you consult...
 การใช้สปริงแรงคงที่ในเครื่องมือแพทย์
การใช้สปริงแรงคงที่ในเครื่องมือแพทย์

เวลา:2022-9-14

A support device for assisting a patient is used to assist the movement of a patient at the patient support device. In the prior art, a caregiver would operate a patient lift or motor by guiding the lift to raise or lower the patient at the patient support. Such manipulations often require the precise manipulation of heavy forceps and motors by a paramedic to help the patient move around the patient support.        The support means may incorporate a constant force spring design, the support structure comprising a base and an upper portion extending upwardly from the base. The constant force spring assembly may include a carrier slidably coupled to the base secured to a first end of the carrier. The base may include channels that guide sliding movement of the carrier relative to the base of the support structure. The constant force spring assembly may also include a spool and a motor configured to drive the spool. The auxiliary belt may be secured to the spool so that the auxiliary belt is wound and unwound from the spool in response to a motor driving the spool. And the motor can be fixed to the carrier to move with the carrier.        Constant force springs get their name because their motion force is constantly applied. The load is determined by the width and thickness of the material and the diameter of the coil. The tightly wound rollers work in a linear motion, not obeying Hooke's law (F=kX), but constantly generating forces as they deflect.These springs provide...
 สปริงกันไฟ
สปริงกันไฟ

เวลา:2022-9-14

Fire dampers are valves that are used to block the passage of smoke and flame from fires and meet the requirements of fire resistance stability and integrity within a certain period of time. In order to minimize the loss caused by fire, it is necessary to take effective fire and smoke prevention measures to control the spread of fire while the fire damper is ventilated. Reasonable settings in the air conditioning and smoke exhaust system play an important role. The operation of fire dampers is simple: when the temperature of a room or space rises above a threshold limit, they close to prevent the fire from spreading. Fire dampers have fuses and can be selected according to the required temperature. Once this temperature is reached, the damper closes.    The damper itself can be electric, pneumatic or manually set. In electrically and pneumatically actuated dampers, a fuse releases and cuts off the operating voltage of the spring-return motor, causing the spring to close the damper blades. After replacing the fuse and re-establishing the operating voltage of the motor, the fire damper opens automatically. In a spring-operated damper, a fuse release allows the spring to close the damper blade. After replacing the fuse, the fire damper must be manually reset to the open position. Design of fire damper spring:   The advantage of the spring designed by Qianye is as follows: Although Qianye precision can not directly prevent the initial occurrence of fire, we have created customized springs for the life support function of fire dampers. In turn, our spring-loaded dampers provide ventilation...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่

เวลา:2022-9-14

The extension type of Constant Force Spring represents the most basic, yet most versatile, type of constant force spring. It is a pre-stressed flat strip of spring material which is formed into virtually constant radius coils around itself or on a drum. When the strip is extended (deflected) the inherent stress resists the loading force, the same as a common extension spring, but at a nearly constant (zero) rate. A constant torque is obtained when the outer end of the spring is attached to another spool and caused to wind in either the reverse or same direction as it is originally wound. The full rated load of the spring is reached after being deflected to a length equal to 1.25 times its diameter. Thereafter, it maintains a relatively constant force regardless of extension length. The load is basically determined by the thickness and width of the material and the diameter of the coil. Qianye Spring  offers a stock of constant force springs in a variety of life cycle ranges. Each spring is a coil of high-yield Type 301 stainless steel band that exerts a nearly constant binding force to resist unwinding. We can also provide custom constant force springs to your specifications.        Guide to Mounting Constant Force Springs         A Constant Force Spring is usually mounted by first tightly wrapping it on a drum, then attaching the free end to the loading force such as in a counterbalance application. This relationship can also be reversed. 1.The drum diameter should be 10% to 20% larger than its natural inside diameter. 2.One...