บ้าน > สปริงเกลียวหน้าต่าง
วิธีการกำหนดความยาวของสปริงแรงคงที่
วิธีการกำหนดความยาวของสปริงแรงคงที่
  Constant force springs are mechanical devices used in applications that typically require some kind of balance or retraction mechanism. In design and function, constant force springs differ from the more common types of coil springs. They apply a consistent linear force or torque that remains constant over a wide range of motion. When a coil spring is under force, whether it is stretched, compressed, or rotated, it produces a force proportional to its stretch. How a spring responds when a force is applied or released is called spring deflection. Years of experience tell us what happens when a spring is released from its temporary state. We know that the spring will return to its original position, but it will be proportional to the force exerted on it before releasing. A spring has a restoring force that allows the elastic material to return to its original state - the equilibrium position after the applied force is removed. Stretching, squeezing or twisting, what...
คู่มือการออกแบบสปริงแรงคงที่
คู่มือการออกแบบสปริงแรงคงที่
There are many mechanical components to choose from for your device or application. If your device requires a spring, consider constant force springs. These are a type of extension spring. They do not obey Hooke’s law, so their force remains constant, even when deflected. Because of their flat force curve, constant force springs are suitable for applications that require a smooth range of motion and a constant load. Learn more about this type of spring to see if it could work in your device or application. Constant Force Spring Benefits There are many benefits of constant force springs that make them suitable for a number of applications: Have small space requirements Provide a smooth range of motion Have no inertia to overcome Mount to existing hardware Produce a counterbalance effect For these reasons, constant force springs are versatile enough to work for a number of applications in which a constant load is required to counterbalance, tension, retract or dispense. This is why they’re frequently used to enhance...
การออกแบบสปริงแรงคงที่
การออกแบบสปริงแรงคงที่
 A constant force spring is a spring that exerts a constant force over its range of motion. That is, it does not obey Hooke's law. Typically, a constant force spring is constructed as a coiled band of spring steel so that the spring relaxes when fully coiled. When it is unrolled, the restoring force comes mainly from the portion of the belt that is close to the roll. Since the geometry of this region remains nearly constant as the spring unfolds, the resultant force is nearly constant.       By creating a spring with a variable pitch, you can make a push-shape spring with a constant velocity. Placing a larger pitch in a larger outer diameter coil and a smaller pitch in a smaller outer diameter coil will force the single spring to fold all coils at the same rate when compressed.       Design of Constant Force Springs: A constant force spring is a coil of prestressed...
การประยุกต์ใช้สปริงแรงแปรผันในการแสดงสินค้าขายปลีก
การประยุกต์ใช้สปริงแรงแปรผันในการแสดงสินค้าขายปลีก
Variable force springs are very common in the point-of-purchase or POP industry, especially in shelf pushers. Variable force springs provide variable force to precisely match increasing or decreasing force requirements, propelling the product horizontally forward. Due to their wide applicability, these springs can be seen in the tobacco, cosmetic, electronics and medical industries. So why use variable force springs in shelf thrusters?       1. Inventory Control        Variable force springs are commonly used in trays that push products forward in a controlled manner. Variable-force springs in the push-in trays aid product fronts, so the shelves are always well-stocked. These trays allow for more organized store inventory and help track inventory needs. This is even more critical in today's COVID-conscious environment.         2. Product Integrity        Variable force springs are designed around the weight of the product they push. This ensures that the product is never slammed or damaged when it is...
ข้อดีของ Qianye Cordless Spring Components
ข้อดีของ Qianye Cordless Spring Components
All curtain cords, whether installed on the side, caught in curtains, or placed on the back, can be dangerous to children. It is best to replace all corded curtains with cordless curtains in houses where children live or visit, especially in children's bedrooms and play areas. Cordless roller blinds with either a spring system or an electric system can improve the safety of the home.        Cordless roller blinds with spring system are similar to movie curtains. They use the elasticity of the springs. Under the action of the spring components, the roller blinds can be balanced at any position and can be stopped at any time.        At present, most of the spring components on the market are wire spring cordless curtain systems, which have a relatively short service life and a high degree of force attenuation. When pulling down, the curtain stops at each clip, and when rising, pulling down makes the curtain bounce...
มู่ลี่ลูกปัดแบบดึงและมู่ลี่ไร้สาย
มู่ลี่ลูกปัดแบบดึงและมู่ลี่ไร้สาย
The roller blinds are blackout roller blinds, soft yarn roller blinds, and Shangri-La roller blinds in appearance. They are mainly corded and cordless. Roller shutters have many advantages such as beautiful and simple appearance, firm and durable structure, etc. Roller shutters are suitable for various places, especially for large-area glass curtain walls. When the roller blind fabric is put down, it can soften the indoor light, avoid the trouble of direct sunlight, and achieve a good shading effect. When the roller blind is raised, its volume is very small, so that it is not easy to be detected.        The bead roller blinds use the rope or chain to ascend and descend. The biggest problem of the rope/bead system is that the curtain will not be pulled when it is too big, and the rope will easily break. It is not very convenient to use, and the rope is easy to get dirty. It is very dangerous for...
การประยุกต์ใช้สปริงแรงแปรผันในชั้นวางแบบหน่วงเวลา
การประยุกต์ใช้สปริงแรงแปรผันในชั้นวางแบบหน่วงเวลา
Supermarkets and convenience stores can be seen everywhere. Now more and more people are developing retail. Traditionally, products on shelves are usually placed in order. Some merchants install automatic propellers. After customers buy products, the propellers will push The products at the back are automatically advanced, and when the customer wants to find this product, it is easier to see, which is convenient for the customer to find the desired product and stimulates the customer's desire to buy. Theft of small items in retail stores is a problem that occurs. An ideal form of anti-theft is to create time delays between the dispensing of multiple products. If there is a considerable delay between the distribution of individual products, thieves are less likely to steal the products.        A shelf-delayed pusher equipped with variable force springs can eliminate this problem. The propulsion system includes a pusher, a track and a stop mechanism. The propulsion system includes a resistance mechanism...
สปริงแรงคงที่ที่ใช้ในอุปกรณ์เสริมติดผนัง
สปริงแรงคงที่ที่ใช้ในอุปกรณ์เสริมติดผนัง
As more and more people spend more and more time using computers, computer users spend more time sitting or standing at their desks or workstations in front of devices. Keeping what experts call "the best ergonomic positioning" can improve energy levels and overall comfort. For this purpose, the input and output devices must be placed in appropriate positions. The proper position can reduce the muscle strain of the user's arm and effectively prevent various musculoskeletal diseases, including carpal tunnel syndrome, neck pain, and upper and lower back pain.   The attachment bracket can be used to facilitate the support and position adjustment of the fixed attachment. The attachment retainer allows simple three-dimensional adjustment of two such devices to place the devices in a more ergonomic relative position to meet the needs of various users and workspaces, and has a balancing mechanism for balancing the weight of fixed attachments.   The balance mechanism provided by the wall mounted accessories is superior to the traditional lifting system,...
Window spiral spring Product
 สปริงแรงบิดคงที่
สปริงแรงบิดคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงบิดคงที่ (คงที่) (สปริง) ทำจากสแตนเลส แรงภายนอกจะหมุนสปริงหลักจากสภาวะธรรมชาติไปยังวงล้อเอาท์พุต (ที่เก็บพลังงาน) เมื่อดึงแรงภายนอกออก สปริงจะกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ ในเวลาเดียวกัน แรงบิดคงที่ (แรงยืดหยุ่นที่เก็บไว้) จะถูกสร้างขึ้น (ปล่อย) บนล้อเอาท์พุต ดังนั้นจึงเรียกว่าเครื่องกำเนิดแรงบิดคงที่ แถบ เป็นของ (วิธีการใช้งานในสปริงแรงคงที่) ข้อได้เปรียบ: ข้อดีของสปริงแรงบิดคงที่เมื่อเทียบกับสปริงกำลัง (เลื่อน): 1. แรงบิดจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนรอบที่เพิ่มขึ้น ถึง 2 ไม่จำกัดจำนวนรอบที่มีอยู่ และการออกแบบของการหมุนหลายรอบส่วนใหญ่ใช้สปริงแรงบิดคงที่ ถึง 3 จำนวนการหมุนที่ไม่ถูกต้องมีขนาดเล็กสามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นและประสิทธิภาพสูงขึ้น ช่วงการผลิตสปริงแรงบิดคงที่: ความหนา 0.05~0.85 มม. และความกว้าง...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2. สปริงแรงคงที่ช่วยลดการสูญเสียแปรงคาร์บอน ยืดอายุของแปรงคาร์บอน และลดการสูญเสียในปัจจุบัน ถึง 3. มอเตอร์ขนาดเล็กสามารถออกแบบให้ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของมอเตอร์ได้ 4. สามารถเพิ่มความยาวของแปรงถ่านได้ ถึง 5. สามารถใช้เครื่องสับเปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้นได้ ถึง 6. ลดการเกิดประกายไฟและลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า สปริงแรงคงที่สำหรับแปรงถ่านแบบม้วนเดียว 1. ความกว้างแปรงคาร์บอน 2. ความสูงของแปรงถ่าน: ความกว้างของสปริงต้องเล็กกว่าความสูงของแปรงถ่าน 3. ความยาวของแปรงถ่านแบบถอดได้: ระยะชักสปริงต้องมากกว่าความยาวของแปรงถ่านแบบถอดแยกได้ แปรงถ่าน 4. แรงกดสัมผัสที่จำเป็นสำหรับแปรงถ่านและสับเปลี่ยน: แรงสปริงที่ต้องการ สปริงแรงคงที่สำหรับแปรงถ่านแบบม้วนคู่ 1. ความกว้างแปรงคาร์บอน 2. ความสูงของแปรงคาร์บอน: ความกว้างของสปริงจะต้องเป็น...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าปรับผลิตภัณฑ์ของตนให้เหมาะสมจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเร่งเวลาออกสู่ตลาด ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการออกแบบส่วนประกอบสปริง การผลิตจนถึงการประกอบขั้นสุดท้าย ลูกค้าเลือกข้อดีที่ Qianye จะได้รับ 1. ประหยัดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. มอบโซลูชันที่หลากหลาย เลือกโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพที่ต้องการ 3. สปริงที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณมากที่สุด 4. ให้บริการคุณตลอดชีวิตและตอบสนองการสนับสนุนทางเทคนิคที่คุณมี
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถจัดหาชุดการผลิตและการประกอบระบบที่สมบูรณ์
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อใช้แรงภายนอกเพื่อทำให้เพลาและสปริงหมุนสัมพันธ์กัน สปริงจะพันบนเพลาและเก็บแรงบิดไว้ เมื่อแรงภายนอกหายไป สปริงจะสร้างแรงบิดบนเพลาหรือกล่องสปริง ข้อดี: สปริงเพาเวอร์แบ่งออกเป็นสปริงเพาเวอร์ธรรมชาติและสปริงเพาเวอร์แบบอัดแรงตามรูปร่างที่ผ่อนคลาย ในทางตรงกันข้าม สปริงกำลังแบบพรีฟอร์ซสามารถเก็บแรงบิดได้มากกว่า 25% ถึง 55% และให้การหมุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วงการผลิตผลิตภัณฑ์: ความหนา 0.05 ~ 0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 60 มม. หลักการของฉาก: หัวฉีดปากกาความแม่นยำสูงใช้สปริงกำลังพิเศษเพื่อให้ปริมาณยาที่มีขนาดเล็กและแม่นยำสูง ยาในปริมาณคงที่จะถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายด้วยแรงสปริงคงที่...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแบบแปรผันและสปริงบิดแบบแปรผันสามารถฝ่าอิทธิพลของกฎของฮุคที่มีต่อสปริงแบบเดิมได้ ดังนั้นระยะชักและแรงไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนอีกต่อไป แต่สามารถบรรลุผลรวมของแรงยืดหยุ่นและการกระจัดกระจาย เช่น ความลาดเอียงเชิงลบขั้นแรงคงที่ ซึ่งสามารถกระทำได้ทางกลไก สำหรับข้อกำหนดทางวิศวกรรม ให้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงยืดหยุ่นและระยะเคลื่อนตัวเพื่อออกแบบการเปลี่ยนแปลงโค้งยืดหยุ่นต่างๆ ในการใช้งานเฉพาะ มีสปริงแรงแปรผันที่แตกต่างกัน การออกแบบแอพพลิเคชั่นสปริงบิดผันแปร และวิธีแก้ไข ช่วงการผลิตของสปริงแบบปรับแรงได้และสปริงบิดแบบแปรผัน: ความหนา 0.05~0.85 มม. และความกว้าง 2.0 ~ 65 มม.
Window spiral spring News
 การใช้สปริงแรงคงที่ที่ประตูตู้เย็น
การใช้สปริงแรงคงที่ที่ประตูตู้เย็น

เวลา:2022-9-14

In order to make the refrigerator operate effectively, the door should be kept closed. Keep the door open for a short time when putting or taking out food. However, opening it for a long time will affect its cooling and endanger food safety. It will also lead to excess power consumption. Fortunately, the modern refrigerator door can be added with a constant force spring to automatically close after you open the refrigerator for use. Nowadays, this kind of design is relatively rare in the market. It is generally a magnetic refrigerator door, which explains why the magnet is attached to it.   We have seen that it is essential to keep the refrigerator door closed all the time. If the door remains open for a long time, it will counteract the internal temperature balance and affect the quality of the food stored in it.When this situation continues for a long time, the compressor cannot maintain a low internal temperature. This undermines its operational efficiency. In addition, the longer the door is opened, the hotter the inside of the refrigerator will become.   Because it is very important to keep the door closed, a constant force spring is added to the refrigerator door. If you open them, they will close automatically.A constant force spring is added, which pulls the door back and seals it tightly to the frame when the door is opened. Constant force springs are often the best spring type for this application and can be manipulated in a number of ways to ensure your design works. Constant force springs are characterized by a...
 [ความแม่นยำ Qianye] ฤดูใบไม้ผลิบนม่านรถยนต์
[ความแม่นยำ Qianye] ฤดูใบไม้ผลิบนม่านรถยนต์

เวลา:2022-9-14

When taking the high-speed railway, everyone should like to look at the scenery outside the window. I don't know if you have paid attention to the curtains on the bullet train. When I take the bullet train, I often find that there is no buckle on the curtain slide rail on the bullet train, but I can still go up and down freely and won't fall or bounce back. That is to say, when I pull down 1 / 3, it will stop at 1 / 3, and when I pull down half, it will stop at half; If you want to put it away, just push it up and stop where you push it? It's different from the curtains I usually see at home. Isn't it affected by gravity? With this curiosity, let me show you that the bullet train should be a spring roller shutter. The elasticity of the spring roller shutter can adjust the rise and fall of the fabric within a certain range and can stop at any position. Gently pull down and let go. The fabric can bounce back to the top of the curtain leisurely and freely. The operation is light, the operation time is short, and the stay position is arbitrary. Compact structure, flexible and convenient operation. Because the addition of variable force spring makes the roller shutter achieve this effect, many variable force springs on the market can not achieve the effect that the force is changing in any section, so many electric roller blinds will add some components (deceleration device, damping device, this...
 ข้อดีของสปริงไฟฟ้า Qianye ในการรับไฟฟ้า
ข้อดีของสปริงไฟฟ้า Qianye ในการรับไฟฟ้า

เวลา:2022-9-14

As we all know, take-up spring can help take-up. It is used in many electrical products, and hair dryer is no exception. However, all such household appliances have a common feature, that is, they need a wire group to connect the power supply. However, this power line will bring some trouble to our sorting. The function of winding up lies in this. It can bring a free shrinkage process to the electrical wire group and make its winding up easy and practical. In fact, although the process of electrical wiring is not a high-end principle, it is better than cleverness. Its working principle is not complicated. It uses the spring box to limit the outer diameter, so that the center of the spring is connected with the power shaft. When the line is pulled out, it can make the shaft and the spring rotate relatively, and the spring will roll on the power shaft and store the corresponding kinetic energy. When the external force disappears, the spring will generate torque to drive the power shaft, so that the line can be retracted back into the box. In the take-up function of the reel, the effect of the power spring can not be underestimated. It can often help the required goods to take up the line quickly and simply, and become an auxiliary software favored by people. It is also due to the spring to store kinetic energy. It uses the characteristics made by the spring bearing force, and effectively uses its mechanical energy storage and driving force output, so that...
 สปริงไฟฟ้าที่ใช้ในเข็มขัดนิรภัยรถยนต์
สปริงไฟฟ้าที่ใช้ในเข็มขัดนิรภัยรถยนต์

เวลา:2022-9-14

Safety belt is equal to life belt. Everyone should see the painful accidents caused by not wearing safety belt. I believe everyone is familiar with the car safety belt. It is a safety device to avoid rushing out of the car during collision and causing death and injury. Automobile safety belt is recognized as the cheapest and most effective safety device, and it is also a necessary safety configuration. In a typical safety belt system, the safety belt is connected with a retractor. The core component of the retractor is the reel, which is connected with one end of the safety belt. Inside the retractor, with the help of the action of the power spring, the webbing can expand and contract freely with the movement of the user's body without loosening the webbing. In case of emergency braking, collision or sharp change of vehicle driving state, the sensitive element in the retractor will lock the reel to fix the webbing at a certain position and bear the load imposed on the webbing by the user's body. The power spring is made of rolled steel strip. A spring box is required to limit its outer diameter in use. The center of the spring is connected with the shaft. When an external force is applied to make the shaft rotate relative to the spring, the spring will roll on the shaft center and store torque. When the external force disappears, the spring will produce torque on the shaft or spring box. Qianye has made technical product updates for power springs. First of all, our company...
 เหตุใดจึงใช้สปริงแรงแปรผันในชั้นวางขับดัน?
เหตุใดจึงใช้สปริงแรงแปรผันในชั้นวางขับดัน?

เวลา:2022-9-3

  Variable force springs are very common in the point-of-purchase or POP industry, especially in shelf pushers. Variable force springs provide variable force to precisely match increasing or decreasing force requirements, propelling the product horizontally forward. Due to their wide applicability, these springs can be seen in the tobacco, cosmetic, electronics and medical industries. So why use variable force springs in shelf thrusters?        1. Inventory Control        Variable force springs are commonly used in trays that push products forward in a controlled manner. Variable-force springs in the push-in trays aid product fronts, so the shelves are always well-stocked. These trays allow for more organized store inventory and help track inventory needs. This is even more critical in today's COVID-conscious environment.        2. Product integrity        Variable force springs are designed around the weight of the product they push. This ensures that the product is never slammed or damaged when it is selected. Variable force springs allow most products to be pushed with a consistent force regardless of item weight. At Qianye Precision, we understand the importance of displaying products in high-end retail spaces. We take this into account in every design.         3. Customer Satisfaction        Variable force springs make shopping easier for consumers because products are displayed in a more organized and aesthetically pleasing manner. Products include cosmetics, nutraceuticals and pharmaceuticals, beverages, food, and anything suitable for retail display.          In terms of the design of the variable force spring under consideration, because...
 การใช้สปริงกับประตูอุตสาหกรรม
การใช้สปริงกับประตูอุตสาหกรรม

เวลา:2022-9-3

  The constant force spring of the industrial door mainly plays a balancing role and reduces the burden on the motor. The force of the spring is equivalent to the force of the industrial door, which is the most ideal configuration state. If the spring force is too large or too small, it will affect the operation of the industrial door. In severe cases, safety accidents may occur and endanger others.        Constant force springs are often used to provide balance to products, so what is balance?        Constant force springs are most useful in applications that require consistent recoil. Ordinary springs behave according to a mathematical equation called Hooke's law. Hooke's law states that the force of a recoil spring in the direction of recoil is equal to the distance the spring is displaced from equilibrium. Simply put, we look at how far the spring is stretched - multiplied by a mathematical constant, the rate of the spring. The recoil direction of the spring is opposite to the stretch direction.        Hooke's Law does not affect constant force springs because their recoil remains constant throughout their range of motion. Their unique design consists of a thin, coiled steel strip that rests when fully coiled. Constant force springs are loaded when they are partially or fully deployed. When released, the spring springs back, pulling the extended ribbon back and rolling up properly. Since the recoil force is mainly obtained closest to the take-up roll, a constant force is maintained. A constant force spring can be...
 สปริงกันไฟ
สปริงกันไฟ

เวลา:2022-9-14

Fire dampers are valves that are used to block the passage of smoke and flame from fires and meet the requirements of fire resistance stability and integrity within a certain period of time. In order to minimize the loss caused by fire, it is necessary to take effective fire and smoke prevention measures to control the spread of fire while the fire damper is ventilated. Reasonable settings in the air conditioning and smoke exhaust system play an important role. The operation of fire dampers is simple: when the temperature of a room or space rises above a threshold limit, they close to prevent the fire from spreading. Fire dampers have fuses and can be selected according to the required temperature. Once this temperature is reached, the damper closes.    The damper itself can be electric, pneumatic or manually set. In electrically and pneumatically actuated dampers, a fuse releases and cuts off the operating voltage of the spring-return motor, causing the spring to close the damper blades. After replacing the fuse and re-establishing the operating voltage of the motor, the fire damper opens automatically. In a spring-operated damper, a fuse release allows the spring to close the damper blade. After replacing the fuse, the fire damper must be manually reset to the open position. Design of fire damper spring:   The advantage of the spring designed by Qianye is as follows: Although Qianye precision can not directly prevent the initial occurrence of fire, we have created customized springs for the life support function of fire dampers. In turn, our spring-loaded dampers provide ventilation...
 คุณรู้หรือไม่ว่าสปริงชนิดใดที่ใช้เป็นกลไกหยุด?
คุณรู้หรือไม่ว่าสปริงชนิดใดที่ใช้เป็นกลไกหยุด?

เวลา:2022-9-14

We often find that the spring we make is wrongly used as a stop mechanism in the design. This design defect can occur in all types of springs, including constant force spring, constant torque spring and power spring. For example, consider a simple cable extension product in which the spring retracts the cable into the housing. If the spring is completely wound before the cable is fully deployed, the spring will be used as a stop mechanism. This action will damage the function of the spring and components and should be avoided at all costs. Here are some useful tips when considering the stop mechanism. Constant Force Spring Application:  Initial designs often show the inner end of a Constant Force Spring attached to its’ spool. This is not necessary.  If the spool is larger than the natural spring diameter, the spring will automatically fit tightly on the spool.  In the case when a screw is attached to the spool, additional concerns arise.  If the spring is pulled tight on the screw,  a hump will result that will not only make the retraction difficult but will cause a fracture point and reduce life cycles. To avoid this, we recommend that the spool maintain 1-1/2 wraps of spring material at the furthest extension.  If these additional wraps are not practical in the design, another method of stopping the rotation is required. Constant Torque Spring Applications:   This type of motor spring is commonly used to retract a cable or to keep a constant torque rotational force on a spool.  It is extremely important not...