บ้าน > บล็อก > ข่าวองค์กร > วิธีแก้ปัญหาฟังก์ชั่นยกพัดลมด้วยสปริงดิน

วิธีแก้ปัญหาฟังก์ชั่นยกพัดลมด้วยสปริงดิน

แหล่งที่มา:เฉียนเย่ พรีซิชั่น เวลา:2022-9-13
เราทุกคนทราบดีว่าแรงโน้มถ่วงของจุดศูนย์กลางโลกจะลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงจุดต่ำสุดเมื่อวัตถุไม่ได้รับการสนับสนุน และจะมีน้ำหนักมากเมื่อขึ้น ในทำนองเดียวกันเมื่อพัดลมเคลื่อนที่ขึ้นและลงก็จะได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราทุกคนหวังว่าพัดลมจะเบาขึ้นเมื่อยกขึ้นและลง สามารถเลื่อนขึ้นและลงด้วยมือได้อย่างง่ายดายเพื่อค้นหาตามต้องการ และพัดลมจะใช้งานตามอำเภอใจมากขึ้นเมื่อใช้ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตำแหน่งแสงและโดยพลการ เราจึงต้องแก้ปัญหาแรงโน้มถ่วง
มีจุดสำคัญหลายประการสำหรับพัดลมขึ้นและลง:
1. ปัญหาชีวิต:
เส้นผมแต่ละชนิดจะมีวงจรชีวิตที่แน่นอน หากคุณเลือกวัสดุทั่วไปและเทคโนโลยีการผลิตที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์จะลดลงอย่างมาก เช่นเดียวกับปัญหายางยืดของกิ๊บ สิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับวัสดุและเทคโนโลยีการแปรรูป ในกระบวนการใช้แรงคงที่จะมีปัญหาเรื่องอายุสั้นเกินไป
2. ความยืดหยุ่น:
ในพื้นที่จำกัด ภายใต้สภาวะขนาดเดียวกัน เพื่อให้เส้นผมตรงตามข้อกำหนดด้านความแข็งแรง เราต้องเสริมความแข็งแรงจากสองด้านเพื่อให้เล่นเอฟเฟกต์ได้ดียิ่งขึ้น
(1) การใช้วัสดุอย่างสมเหตุสมผล:
ในกระบวนการผลิตและการออกแบบ เราจำเป็นต้องใช้วัสดุที่สอดคล้องกันสำหรับการประมวลผลและการผลิตตามการออกแบบของสปริง
(2) เทคโนโลยีการแปรรูป
มีกระบวนการที่แตกต่างกันสำหรับขนาดพื้นผิวเดียวกันของเกลียวแรงคงที่ เมื่อกิ๊บติดผมถูกดึงจนสุดความยาว บางอันอาจมีขนาดที่ใหญ่กว่าและมีรอยร้าวในตัวที่พันกันแน่นหนา เมื่อเปรียบเทียบเส้นผมทั้งสองแบบพร้อมกัน เราจะพบว่ามันชัดเจนขึ้น เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างเส้นผมทั้งสองแบบเมื่อเราส่งการม้วนผมด้านหลัง เป็นต้น สิ่งนี้ต้องการการปรับปรุงในเทคโนโลยีการประมวลผล
ด้วยผลลัพธ์ที่ใช้งานได้จริง ในที่สุด เราก็ได้เลือกชนิดของเส้นผมที่สามารถยืดและขยาย หดกลับโดยอัตโนมัติ และทำหน้าที่เป็นแรงคงที่ – “แถบแรงคงที่” เพื่อแก้ปัญหาเรื่องแรงโน้มถ่วง เมื่อน้ำหนักและขนาดตรงกับการออกแบบ สปริงสามารถดึงลงได้โดยไม่ล้มด้วยความเร็วที่เร็วมาก และดึงขึ้นได้ไม่ยากเกินไป

ข่าวล่าสุด

 Exploring the Mechanics and Applications of Constant Torque Spring Motors
Exploring the Mechanics and Applications of Constant Torque Spring Motors

Time:2023-10-12

Introduction Constant torque spring motors are mechanical devices that utilize the energy stored in a tightly wound spring to generate a consistent torque output throughout their operating range. These motors find applications in various industries, including automotive, aerospace, robotics, and medical devices. In this article, we will delve into the mechanics and applications of constant torque spring motors, discussing their...

 Exploring the Function and Design of Torsion Spring Mechanisms
Exploring the Function and Design of Torsion Spring Mechanisms

Time:2023-10-19

Torsion spring mechanisms are widely used in various applications due to their ability to store and release rotational energy. These mechanisms are commonly found in devices such as door hinges, vehicle suspension systems, and mechanical watches. In this article, we will explore the function and design principles of torsion spring mechanisms. Function of Torsion Spring Mechanisms Torsion springs are designed...

 Precision Springs manufacture: Achieving Exceptional Accuracy in Engineering Applications
Precision Springs manufacture: Achieving Exceptional Accuracy in Engineering Applications

Time:2023-8-16

Introduction: Precision springs are vital components used in various engineering applications. These springs play a crucial role in providing accurate and reliable movement, ensuring the smooth operation of machinery and equipment. In this article, we will explore the importance of precision springs, their characteristics, manufacturing processes, and their applications in different industries. Importance of Precision Springs: Precision springs are designed...

 Spiral Torsion Spring: The Key to Efficient and Reliable Mechanical Systems
Spiral Torsion Spring: The Key to Efficient and Reliable Mechanical Systems

Time:2023-6-2

When it comes to mechanical systems, the performance and reliability of the system depend on the quality and design of the components used. One of the most crucial components is the spring. In particular, spiral torsion springs have proven to be highly efficient and reliable in various applications. Spiral torsion springs are a type of helical spring that stores energy...

 Tailored Springs: A Personalized Approach to Spring Manufacturing
Tailored Springs: A Personalized Approach to Spring Manufacturing

Time:2023-6-16

Springs are essential components in a wide range of industries, including automotive, aerospace, medical, and electronics, among others. They provide critical functions such as absorbing shock, controlling motion, and storing and releasing energy. However, not all springs are created equal, and their performance and longevity depend on their design, materials, and manufacturing processes. That's where tailored springs come in –...

 Long Compression Springs: Essential Components for Industrial Applications
Long Compression Springs: Essential Components for Industrial Applications

Time:2023-7-12

Introduction: Compression springs are mechanical devices used in various industrial applications to create resistance and absorb shock or force. Long compression springs, as the name suggests, are springs with longer lengths and are widely used in different industries due to their unique characteristics and functionalities. This article will explore the importance of long compression springs in industrial applications and their...

Product
 บริการประกอบและติดตั้ง
บริการประกอบและติดตั้ง
บริษัท Qianye ไม่เพียงแต่ให้การผลิตสปริงที่มีความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างและการแก้ปัญหาการทำงานของระบบสปริงทั้งหมด และสามารถให้บริการที่สมบูรณ์...
 สปริงแปรงคาร์บอน
สปริงแปรงคาร์บอน
ลักษณะเฉพาะ: 1. เนื่องจากแรงคงที่โดยไม่คำนึงถึงความยาวของแปรงถ่านและตัวสับเปลี่ยน แรงดันจึงยังคงเท่าเดิม 2.สปริงแรงคงที่ช่วยลดแปรงถ่าน...
 สปริงเพาเวอร์
สปริงเพาเวอร์
ลักษณะเฉพาะ : สปริงไฟฟ้าขดเป็นแถบเหล็ก ต้องใช้กล่องสปริงเพื่อจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ศูนย์กลางของสปริงเชื่อมต่อกับเพลา เมื่อไร...
 สปริงแรงคงที่
สปริงแรงคงที่
ลักษณะเฉพาะ: สปริงแรงคงที่ (แรงคงที่) รีดด้วยแถบสแตนเลส แถบเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมีรูปทรงโดยใช้อุปกรณ์สปริงสำหรับการผลิตเฉพาะ เมื่อแรงภายนอกยืดให้ตรง ...
 บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของตนจากมุมมองระดับมืออาชีพของการใช้สปริง เร่งความเร็ว...
 สปริงแรงแปรผัน
สปริงแรงแปรผัน
ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะของสปริงแรงแปรผันและสปริงบิดผันแปรจะคล้ายกันมากกับสปริงแรงคงที่และสปริงบิดคงที่ สปริงแรงแปรผันและสปริงบิดแปรผันสามารถ...